Een hekel aan journalistiek

Sommige mensen hebben een hekel aan journalistiek. Maarten Reijnders is zo iemand. Maarten heeft een hekel aan andermans mening en dat is jammer want meningen zijn er om gehoord te worden en journalisten zijn er om deze meningen aan de man te brengen. Om ze vervolgens te onderzoeken, zonder dat de eigen mening daarbij in de weg staat. Persoonlijk vind ik zelfs dat juist de meningen die controversieel zijn of (nog) geen consensus in zich dragen, de meest interessante zijn. Op zoek naar antwoorden – ik heb daar dringend behoefte aan in een wereld die volgens mij helemaal aan het doordraaien is – moet je ook datgene dat je niet begrijpt of niet wilt begrijpen afwegen en juist datgene dat iedereen voor vanzelfsprekend neemt, durven loslaten.
Voor Maarten Reijnders is dat onbestaanbaar en niet alleen wil hij afwijkende meningen niet overwegen of respecteren, hij wil ook anderen beletten van die meningen kennis te nemen en hij gaat daarin zover dat hij leugens, verdraaiing en zwartmakerij niet schuwt. Het doel heiligt de middelen en als dat betekent dat je de boodschapper in diskrediet moet brengen om de boodschap te verstikken, zal Maarten dat niet laten.

Goed. Dit wordt dus mijn reactie op zijn merkwaardige schrijfseltje. waar De Nieuwe Reporter mee aangeeft dat journalistieke integriteit, of zelfs maar gewoon goed fatsoen, niet iets is waar ze zich al te druk om maakt.
Nou claimen we op Zapruder Inc. niet de waarheid in pacht te hebben of overal antwoord op te hebben, integendeel, maar op zoek naar die antwoorden willen wij wel alles overwegen en daar waar nodig ook gewoon stelling nemen. Ook al stellen we onszelf daarmee ver buiten de grote, veilige groep. Ik persoonlijk kijk trouwens wel eens Idols, dus helemaal verloren ben ik volgens mij nog niet.

Vermoorde collega’s

Het is mij onduidelijk welk punt Maarten precies probeert te maken maar als ik op de titel van het stuk afga, heeft Maarten een probleem met mijn persoonlijke standpunt inzake HIV$AIDS en probeert hij dat te verhullen door zich verontrust te tonen over de integriteit van de jurering van de Dutch Bloggies. Begaan als hij is met de jury en de blogosphere at large.
Dat hij dan daarvoor heel Zapruder Inc. en ook de andere auteurs op één hoop moet gooien, is voor Maarten aanvaarbare collateral damage. Dat hij hem goed uitkomende reacties van onze reageerders moet brengen als zijnde standpunten van Zapruder Inc. zelf, is voor Maarten een verwaarloosbaar detail. Dat dan mijn ‘ontslag’ bij Centric erbij wordt gehaald, is dan alleen nog maar voorspelbaar. Het heeft niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met het hele punt dat hij wil maken, maar het is denk ik allemaal onderdeel van de poging om de boodschapper in diskrediet te brengen, in plaats van de inhoudelijke boodschap te ontkrachten. Pisbakkenjournalistiek. Daarbij niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoewel dat een aanname van mijn kant is.

Maarten suggereert dat ik schreef dat ik mijn collega’s wilde vermoorden en daarom ben ontslagen. Dat ontslag klopt hoewel ik free-lancer was en dan ‘gewoon’ het contract voortijdig wordt beëindigd. Mijn collega’s heb ik natuurlijk nooit daadwerkelijk willen vermoorden, integendeel, ik denk niet dat iemand mij ooit echt boos of ook maar een beetje gewelddadig heeft gezien. Ik schrijf gewoon al jaren rare verhaaltjes omdat ik denk dat ze lollig zijn. En het Office-warrior verhaal vind ik nog steeds één van mijn betere. Lees het zelf even en begrijp ook de context, mijn persoonlijke weblog, waarin het geplaatst werd. Een fotografiesite vol party-foto’s, mooie modellen, extreme sports en dus die rare verhaaltjes. Zoals collega’s ‘vermoorden’, mijn broek volschijten en God tegenkomen. Kan je raar vinden, maar het is gewoon mijn ding. Ik lees wel vreemdere dingen van veel gereputeerdere schrijvers.

Zuidafrikaanse politiek

Maarten Reijnders heeft dus een hekel aan journalistiek, net als de meeste mainstream media journalisten. Daarom moest president Mbeki van Zuid-afrika destijds zelf het heft in handen nemen. Hij deed iets unieks en organiseerde een AIDS-congres waarbij alle standpunten gehoord konden worden. Alle standpunten? Hoe durfde hij, de verrader, de terrorist, de huichelaar. De holocaustontkenner! Hoe haal je het in je hoofd om je te objectief laten voorlichten en dan nog te kiezen voor de meest logische verklaring? Dan ben je persoonlijk schuldig aan elke AIDS-dode die er tot nu toe is gevallen en in de toekomst nog zal vallen. Iedereen weet dat Afrika doodgaat aan de AIDS en dat het een virus is dat hen en ons allemaal zal gaan vernietigen. Toch? Alle kranten roepen het al jaren en die redacties controleren al hun feiten. Toch? Dood en verdoemenis aan al degenen die dat zelf eerst even willen horen uit de monden van ’s werelds beste wetenschappers.

Hoewel Maarten probeert mij buitenspel te zetten door te doen alsof ik een hoogst afwijkende en strikt persoonlijke mening ventileer, zijn er veel wetenschappers die twijfelen aan de besmettelijkheid van AIDS en heb ik me voor onze Zapruder AIDS-special gewoon gebaseerd op hun werk. Ik heb niets zelf bedacht, ik ben geen biochemicus, noch microbioloog en het HIV heb ik nooit met eigen ogen kunnen aanschouwen. Niemand op deze aarde trouwens, dat is het hele probleem. Ik heb datgene wat ik schreef dus laten controleren door een ervaren biochemicus en ik sta er in dit geval helemaal achter. Ik schrijf ook over zaken waar ik niet achter sta, omdat ik dat dan nodig acht. Maar in dit geval ben ik er van overtuigd dat er iets helemaal niet klopt aan de gangbare AIDS-theorie.

Op dat congres van Durban destijds, het laatste grote congres ooit waar zo openlijk over alternatieve verklaringen voor AIDS kon worden gesproken, werd geen consensus bereikt over wat de oorzaak was van AIDS. Peter Duesberg, één ’s werelds beste microbiologen en expert op het gebied van retrovirussen stelt dat AIDS niet besmettelijk is. Eenzelfde mening heeft ook Nobelprijs winnaar Karry Mullis. Hij kreeg de Nobelprijs chemie voor het uitvinden van de PCR-test, de industriestandaard in AIDS-research en -geneeskunde. Kary zegt echter dat zijn test daar niet geschikt voor is, dat ze de verkeerde markers gebruiken en dat ze dus onzin meten. Er zijn meer topwetenschappers die stellen dat AIDS niet besmettelijk is en uit diverse vakgebieden komen inmiddels steeds vaker kritische geluiden. Wiskundigen hebben moeite hun simulaties kloppend te krijgen, statistici zien dat er geen correlatie is tussen HIV en AIDS, dus ook geen causatie. Ze zien ook niet de verwachte correlatie tussen seropositiviteit en geslachtziekten als gonorroe of syfilis. Artsen zien dat de bijverschijnselen van de AIDS-remmers niet onderdoen voor de AIDS zelf.

Los van of deze specifieke uitspraken nou stuk voor stuk controleerbaar correct zijn of niet, de stelling dat HIV de oorzaak is van AIDS wordt door teveel geleerden in twijfel getrokken en door teveel waarnemingen weersproken om zomaar naast je neer te kunnen leggen. Zelfs de uitspraak dat Afrika doodgaat aan de AIDS, laat zich niet makkelijk onderbouwen met feiten, om de simpele reden dat er in Afrika, zeker in de 70-er en 80-er jaren, helemaal geen betrouwbare overlijdensstatistieken worden bijhouden. Zo gaat dat in de derde wereld. Overleven eerst. Dat er veel mensen ziek zijn is duidelijk, maar de klinische symptomen van AIDS zijn dezelfde als die van de ziekten die er altijd al waren en worden veroorzaakt door slechte hygiëne, ondervoeding en infecties. Die ziekten zijn in seropositieve mensen ook evengoed of slecht te behandelen als in seronegatieve. Gaan deze mensen dood aan een virus dat nog steeds niemand kan vinden of is het langdurige ondervoeding en infectieziekheid waardoor het immuunsysteem van die mensen het laat afweten?

Het naakte feit dat mensen die onderbouwd stellen dat AIDS niet besmettelijk is zo verschrikkelijk agressief worden aangevallen, het naakte feit dat er helemaal geen normaal debat mogelijk is (let op de reacties die onder dit artikel gaan verschijnen), zou elke journalist juist moeten zien als aansporing tot onderzoek. Niet Maarten. Zonder enig onderzoek weet hij wat de enige waarheid is. De zijne. Want het stond in de krant. En wee degene die er over begint, die moet worden zwartgemaakt en verdient zeker geen prijs.

Samenzweerders

De suggestie van Maarten dat wij (ik) een samenzwering zoeken achter de HIV$AIDS-dwaling, is wederom een verdraaiing. Het is zo goedkoop, zet iemand weg als samenzweerder en de meeste mensen zullen meeloperig delen in afkeuring. Zulke grote samenzweringen zijn echter niet of nauwelijks te organiseren of handhaven. Op Zapruder Inc. staan we dus juist achter het standpunt dat het mechanismen zijn, waarvan eventueel wordt geprofiteerd door enkelingen die wat hoger in de foodchain staan dan wij. Dat laatste zou je dan een samenzwering kunnen noemen. De gedachte dat elke wetenschapper, elke arts, elke internist en elke politicus in een groot AIDS-complot zit, is belachelijk. Zelfs Maarten zou beter moeten weten. We hebben daar veel betere verklaringen voor. Selectieve sponsoring (en uitdroging) van wetenschappers, cherry-picken van gunstige onderzoeken (en wegmoffelen van de ongunstige), politieke lobbying, wellicht wat omkoping en fraude hier en daar, kortom vooral een uit zichzelf geëvolueerd ecosysteem waarin de inkomsten van de industrie belangrijker zijn dan de gezondheid van de ‘klant’ en de gewenste uitkomst vanzelf komt bovendrijven zonder dat er iemand met iemand hoeft samen te zweren.

Het feit dat een arts door de industrie zelf wordt geïnformeerd over nieuwe medicijnen, het feit dat wetenschappers de grootste budgetten uit de belanghebbende industrie zelf moeten krijgen, het feit dat de farmaceutische industrie meer geld uitgeeft aan reclame dan aan onderzoek zijn allemaal kenmerken van een dergelijk ecosysteem. Iedereen kan nu trouwens zelf meemaken hoe zoiets werkt. Nog voordat er wetenschappelijke consensus was bereikt over CO2 als oorzaak van klimaatveranderingen, zijn industrie en politiek en dus ook media het gewoon gaan brengen en misbruiken als een vaststaand feit. Ook al blijkt regelmatig weer dat ze er wel eens volslagen naast zouden kunnen zitten. Weer geen enkele redactie die zich geroepen voelt om ook maar een slag om de arm te houden in hun berichtgeving. Hoe moeilijk is het voor te stellen dat exact hetzelfde mechanisme werkzaam is geweest in het hele AIDS debat en nu dus AIDS onterecht wordt gezien als besmettelijke ziekte en de medicijnen onterecht als enige oplossing?

Dutch bloggies en AIDS

Mbeki staat nu ten onrechte bekend als een soort van Holocaust-ontkenner, een imago dat Maarten mij ook het liefst zou willen aansmeren, terwijl Mbeki het enige deed dat juist was: alle kanten aanhoren. Na afloop van de conferentie liet de industrie uit angst voor inkomstenderving echter een verklaring opstellen en ondertekenen door duizenden wetenschappers waarin per decreet werd afgeroepen dat AIDS besmettelijk was en waardoor impliciet hun dure maar onwerkbare medicijnen de enige oplossing werden.

Om terug te komen op de titel van Maartens warrige verhaal. Verdienen AIDS-ontkenners dan inderdaad geen Bloggie? In China misschien niet. In Nederland natuurlijk net zo zeer als elk ander. De AIDS-special van Zapruder Inc. is zorgvuldig geschreven en er is veel onderzoek aan vooraf gegaan. Het is een broodnodige bijdrage aan een debat dat nog moeilijker te voeren is dan een debat over de Islam of bepaalde genociden. We hebben niet zo maar iets geroepen, of je het er nou mee eens bent of niet, en we staan zeker niet alleen in onze twijfels aan de orthodoxe AIDS-tautologie. Zapruder Inc. is ook geen eendagsvlieg, geen prutswerk en met meer dan 100.000 unieke bezoekers per maand voelen we ons al helemaal niet al te zonderling meer. Daarnaast zouden bloggers blij moeten zijn met extra diversiteit in hun inteelt-sphere. Bloggers zouden voorstanders moeten zijn van vrijheid van meningsuiting . Mits van zorgvuldigheid vergezeld, en dat is het zeker in ons geval.

Tenslotte wil ik pertinent afstand nemen van de uitspraak dat wij conspiracy buff’s zijn. Als het op conspiracy aankomt, zijn wij, Zapruder Inc. namelijk koning, keizer én admiraal. En ga mij niet vertellen dat samenzweringen niet bestaan want dan ga ik jullie herinneren aan het verdrag van Lissabon dat we net door onze strot geduwd hebben gekregen terwijl we exact hetzelfde verdrag jaren eerder al wegstemden. Als dan Balkenende en co. het gewoon via een omweg toch aannemen, dan is daar over gesproken, dan is dat met voorbedachten rade, dan is er sprake van een samenzwering. Ga me ook niet vertellen dat hele industrieën en regeringen, media incluis, gezamenlijk – al dan niet bewust – geen enorme dwalingen kunnen maken zonder dat zoiets uitkomt of wordt gecorrigeerd, want dan wijs ik jullie op de CO2 onzin.

Dus, wat wil Maarten Reijnders dan echt? Waarmee rechtvaardigt hij dan zijn gelieg en verdraai? Geen idee. Waarom De Nieuwe Reporter een onzorgvuldig bijna lasterlijk stuk plaatst, is me al even onduidelijk, maar ze kunnen het goedmaken door zelf een keer naar de andere kant van HIV$AIDS te kijken… Wees voor één keer in leven eens een echte journalist. En dat betekent ook dat je niet bang mag zijn voor je reputatie. Ga ervoor, kijk naar Arnold Karskens, doe als Stan van Houcke en neem een voorbeeld, zelfs aan Zapruder Inc.

Patrick Savalle

Alle artikelen van Patrick Savalle op De Nieuwe Reporter.

 • “Sommige mensen hebben een hekel aan journalistiek. Maarten Reijnders is zo iemand”.

  Wordt er van mij nou echt verwacht dat ik verder lees na zo’n drogreden?

 • mf

  huh?

 • Marjolein

  Op het moment dat jij journalistiek gelijkstelt met ‘het hebben van een mening’ heb je wat mij betreft alle krediet al verspeeld. Relativeren is een groot goed, maar wanneer feiten, vermoedens, speculaties en regelrechte flauwekul aan elkaar gelijk worden gesteld, dan ben ik het helemaal met je eens dat de wereld compleet aan het doordraaien is.

 • “”Relativeren is een groot goed, maar wanneer feiten, vermoedens, speculaties en regelrechte flauwekul aan elkaar gelijk worden gesteld, dan ben ik het helemaal met je eens dat de wereld compleet aan het doordraaien is.””

  Marjolein, je doelt hierbij op controversieele onderwerpen als AIDS denk ik?; dat is dus precies wat flink onderbouwd is in Patman ze AIDS special die een maand heeft geduurd. En flauwekul is het allerminst, zo zegt hij zelf in dit artikel. Top wetenschappers als Peter Duesberg en Karry Mullis zeggen ook (danwel in wat nettere woorden) dat het huidige AIDS verhaal flauwe kul is. Met hun nog 1000enden anderen waaronder ook wij (Zapruder) met onze huisbiochemicus Wilhelm Godschalk.
  De reden dat jij nog nooit hiervan heb gehoord is omdat dat kastje in de hoek van je huiskamer en dat papier wat elke ochtend op je deurmat valt jou er nooit iets over verteld heeft.

  En dat is precies de reden dat Zapruder bestaat.

 • Bram D

  “Met hun nog 1000enden anderen waaronder ook wij (Zapruder) met onze huisbiochemicus Wilhelm Godschalk.”

  Ach ja. de huisbiochemicus Wilhelm Godschalk. Tevens de ENIGE nederlandse “wetenschapper” (hij publiceerde een handvol artikelen tussen 1970-1975, daarna niets meer) die dat AIDS/HIV-ontkennersverhaal serieus neemt.

  Z’n homepage is inmiddels off-line, maar staat wel nog in de google-cache:
  http://64.233.183.104/search?q=cache:PvSjKrg9ONoJ:www.xs4all.nl/~wgods/nlhomepg.html+wilhelm+godschalk+schenen+schoppen&hl=en&ct=clnk&cd=1

  Die pagina zegt waarschijnlijk al wel voldoende.

  Voor Patrick Savalle is zo iemand “een briljant wetenschapper”. (echt, ik verzin het niet)

  En dat is precies de reden waarom Zapruder op geen enkele manier serieus te nemen valt.

 • Theo van Stegeren

  Ja hoor, natuurlijk zijn die paar deviante wetenschapper er. Die heb je op elk gebied. Er is op zich ook niets mis met wetenschappers die een contraire veronderstelling onderzoeken. Sterker, falsifieren is een wetenschappelijke plicht, zoals Karl Popper de wereld begin vorige eeuw al voorhield. Maar het is nu juist de taak van journalisten om zulke contraire veronderstellingen – of ze nu over HIV of klimaatverandering gaan – in het juiste perspectief te plaatsen. En niet alleen de taak, ook de verantwoordelijkheid; het gaat tenslotte wel over kwesties van leven en dood.
  De wetenschap is altijd in debat, juist door dat debat boekt ze vooruitgang. Zapruder doet geen enkele poging dat debat te schetsen en in perspectief te plaatsen; die journalistieke prijs is hun werk dan ook zeker onwaardig.

 • Allereerst wil ik Patrick bedanken voor zijn uitgebreide artikel (een slordige 1200 woorden, terwijl ik er maar 530 nodig had). Het geeft een mooi inkijkje in het brein van de gemiddelde conspiracy buff.

  Ik ben ook blij dat Patrick er uiteindelijk in is geslaagd mijn naam correct te spellen. Op Zapruder werd ik aanvankelijk aangeduid als ‘Maartijn Reijnders’ en ook in een eerdere versie van bovenstaand artikel schreef Patrick mijn naam consequent verkeerd. Dat lijkt misschien detail maar de rest van de tekst maakt duidelijk dat het waarschijnlijk geen incident betreft: Patrick lijkt sowieso wat moeite te hebben met (begrijpend) lezen. Hij schuift mij ten onrechte allerlei uitspraken, meningen en motieven in de schoenen.

  Het ontbreekt me aan de tijd om alle onzin te weerleggen. Daarom beperk ik me tot drie opmerkingen.

  I. CENTRIC

  Patrick schrijft: “Maarten suggereert dat ik schreef dat ik mijn collega’s wilde vermoorden en daarom ben ontslagen.”

  Dat suggereer ik helemaal niet. Ik schrijf alleen: “Patrick Savalle, die in 2005 in het nieuws kwam nadat Centric hem op straat schopte omdat hij op zijn blog een verhaal had geplaatst over het vermoorden van zijn collega’s”

  Daarvan is geen woord gelogen en dat blijkt ook wel uit de tekst van Patrick. Wellicht ten overvloede: ik heb Patrick (en Centric) destijds gesproken voor een artikel dat ik voor Webwereld schreef. [1]

  Dat Patrick denkt dat ik heb geschreven dat hij zijn collega’s *wilde* vermoorden, kan ik alleen verklaren uit het feit dat Patrick wel eens vaker dingen ziet die er niet zijn (en omgekeerd: dingen niet ziet die er wel zijn).

  (Overigens leek de actie van Centric mij destijds wat overdreven, maar dat geheel terzijde.)

  II. REAGUURDERS

  “Dat ook de gelukkig heel erg diverse meningen van onze reageerders worden gebracht als zijnde de standpunten van Zapruder Inc. zelf, is voor Maarten een verwaarloosbaar detail.”

  Op welke meningen van reaguurders doel je precies, Patrick? Gaat het soms om wat ik schreef over de reacties op Zapruder over de toedracht van de aanslagen van 11 september? Volgens mij vermeld ik daarbij expliciet dat de genoemde meningen (had je de ironie ontdekt in mijn parafrasering van die meningen trouwens?) afkomstig zijn van de Zapruder-COMMUNITY. En tot de Zapruder-community behoren m.i. ook de reaguurders. Anders geformuleerd: welk deel van het woord Zapruder-community begrijp je niet, Patrick? Of heb je gewoon weer niet goed gelezen?

  III. PUNT MAKEN

  Patrick schrijft: “Het is mij onduidelijk welk punt Maarten probeert te maken”, om vervolgens enkele zinnen later doodleuk te melden: “Het heeft niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met het hele punt dat hij wil maken”

  Ehh…? Het is van tweeën één, Patrick. Weet je nu wel of niet welk punt ik wil maken? Of snapte je mijn punt misschien gewoon niet omdat je mijn artikel achterstevoren hebt gelezen op zoek naar verborgen boodschappen?

  Zal ik je helpen? Ik vind jouw standpunten over AIDS en HIV abject en gevaarlijk (en daarom ongeschikt om te belonen met een Dutch Bloggie).

  Abject, omdat een tekst als “We zullen er niet omheen draaien. HIV bestaat niet en AIDS waarschijnlijk ook niet, van een besmettelijk virus is al helemaal geen sprake.” beledigend is voor iedereen die AIDS/HIV heeft. [2]

  En gevaarlijk omdat je schrijft: “In augustus vorig jaar kwam Zapruder Inc. persoonlijk in contact met AIDS-patienten die hun behandeling stopten en weer gezond werden.” En: “Eén van de grootste wetenschappelijke inspanning (sic!) aller tijden heeft nog geen enkel leven kunnen redden of verlengen.” [3]

  Ik kan dat niet anders lezen dan als een oproep aan AIDS/HIV-patiënten om zich niet te laten behandelen. Aangezien je links me er vreemd genoeg niet van hebben overtuigd dat de wereld plat is… eh… dat HIV en AIDS niet bestaan, lijkt me dat buitengewoon gevaarlijk.

  Goddank nemen de meeste mensen de meeste verhalen op Zapruder met een korreltje zout. Voor de mensen die Zapruder wel serieus nemen, kan ik alleen maar hopen dat ze nooit HIV/AIDS krijgen (en vervolgens Patricks adviezen opvolgen).

  [1] http://webwereld.nl/articles/30943/centric-zet-weblogger-op-straat.html
  [2] http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_de_iets_officielere_versie/
  [3] http://zapruder.nl/portal/artikel/persbericht_zapruder_inc_aids_special_waar_blijven_de_bewijzen/

 • PS: bovenstaande reactie is precies 666 woorden lang. Dat is geen toeval. ;)

 • “Ik kan dat niet anders lezen dan als een oproep aan AIDS/HIV-patiënten om zich niet te laten behandelen. ”

  Klopt. Seropositiviteit heeft wat mij betreft geen bewezen relatie met HIV of AIDS of enige andere toekomstige ziekte. Het is heel goed mogelijk dat het een natuurlijk toestand in het lichaam is. Een vast percentage van alle bloedsamples die gemeten worden, is seroppositief. Lees dit rapport:

  http://failingsofhivaidstheory.homestead.com/MedSeminar.pdf

  Medicijnen tegen AIDS bestaan niet. Er bestaan wel zogenaamde AIDS-remmers. Dat is chemokuur. Je wordt er niet beter van, je krijgt er dezelfde verschijnselen van die artsen AIDS noemen. Staat ook op de bijsluiters. Het leven met AIDS-remmers is geen leven voor de meesten. Waarom ze er toch aan beginnen is mij een raadsel. Ze laten zich bangmaken.

  Zonder AIDS-remmers en met seropositiviteit kan je heel lang en gezond leven.

  Kijk deze docu:

  http://zapruder.nl/portal/artikel/de_andere_kant_van_aids_nl_ondertitels/

  Of klik gewoon de link in mijn artikel.

  Zijn al die wetenschappers die zeggen dat AIDS niet besmettelijk is dom? Top-wetenschappers uit alle disciplines waaronder Nobelprijs Chemie winnaren? Allemaal dom?

  Waar blijft na 25 jaar onderzoek dat vaccin of ook maar een enigzins werkzaam geneesmiddel?

  Het domste dat je kan doen, is een HIV-test nemen. Zeker weten. Maar gelof niet mij, ga zelf op onderzoek uit, mijn mening is irrelevant als het jouw leven is. Net als de verzinselen van de pharmaceutische industrie…

 • Bram D

  Maarten Reijnders haalt nog niet eens de meest beledigende passages aan van Patrick Savalle over HIV/AIDS-patienten.

  Het toppunt is toch wel de passage waaruit precies blijkt op welke manier Patrick Savalle nu eigenlijk denkt: niet hij moet naar HIV-patienten luisteren om erachter te komen wat er in de afgelopen 25 jaar zoal veranderd is, welnee, het is andersom: zij moeten naar hém luisteren, de kenner die ze wel even vertelt hoe het allemaal in elkaar steekt.

  Dit is die passage:
  “Zelfs met al die seropositieven die dood gaan aan die troep heb ik niet veel medelijden. Ik heb er waardig wat gesproken en ze willen liever geloven dat ze dood gaan dan dat ze wat moeite steken in het zelf uitzoeken wat er aan de hand is. Is teveel werk. Nou, dan ga je toch lekker dood? ”
  Hier het screenshot: http://img172.imageshack.us/img172/7682/patmanseropositievendoolq9.jpg

  Inmiddels staat de passage niet meer on-line; hij heef z’n eigen comment gewist. En niet alleen dat, hij heeft ALLE comments in die thread maar gewist, zodat ie nu kan roepen: “maar dat citaat moet je in de context zien”. Die context heeft ie dus zelf verwijderd (of misschien staat het zometeen weer terug, bij Patrick Savalle weet je maar nooit).
  De bewuste thread: http://zapruder.nl/portal/artikel/duizenden_hebben_geen_besef_van_hiv_besmetting1/
  Patman’s comment was #28821

  Het is Savalle ten voeten uit: luister naar mij, of ga anders maar lekker dood.

 • Brammetje, er is niets gewist hoor. De hele thread staat er nog gewoon.

  En ik vind inderdaad dat iedereen zijn eigen keuze moet maken en daar dan ook op aangesproken mag worden. Als je als seropositieve weigert je te informeren en alsnog aan de dodelijke chemokuur gaat (en dus AIDS gaat krijgen van die troep), je leven blind in handen legt van een of andere internist, ook al ben je er een paar maal op gewezen toch nog maar zelf even op onderzoek uit te gaan, tja, dan kan ik me daar niet druk om maken. Ieder zijn eigen leven.

  Het zijn trouwens de reacties en houding van mensen als jij en Maarten, die het onmogelijk maken hier normaal over te praten. Wees daar niet al te trots op.

  Vind je het ook niet verbazingwekkend dat ik juist van de seropositieven op onze site dan de meeste bijval krijg?

  Hier het weblog van iemand wiens vrouw seropositief is:

  http://gert.zaplog.nl/site

  Gaat voornamelijk over HIV$AIDS. Dat klinkt toch wel wat anders dan jij mensen wil laten geloven.

 • John

  Zapruder doet niet aan journalistiek, Zapruder doet aan contraire meningen, waarbij feiten op de tweede of zelfs derde plaats komen.

  Een goed voorbeeld is een artikel over zogenaamde Fema kampen: http://zapruder.nl/portal/artikel/kampen_en_kisten_connecting_the_dots/

  “Al veel eerder waarschuwden wij voor een vreemd projectje aan de overkant van de ocean: Project Endgame, de bouw van detentiekampen om ongewenste individueen in op te slaan. Officieel zijn dat illegale immigranten en terroristen, maar met de anti-terrorisme wetgeving kan iedereen worden aangemerkt als terrorist. Het verhaal gaat inmiddels veel verder. Inmiddels bestelde FEMA ook nog eens honderdduizenden doodskisten en honderdduizend speciale treinwagons, ingericht voor het vervoer van gevangenen. Er werden ook al speciale oefeningen gehouden en er zijn ondersteunende procedures opgesteld binnen het leger.””

  De onderbouwing van dit stuk bestaat uit verwijzingen naar obscure en dubieuze bronnen die door Zapruder niet zijn nagetrokken. In de inleiding worden beweringen gedaan die in het stuk zelf weer in twijfel worden getrokken met toevoegingen als “meer bevestiging hiervoor nodig” en “(Persoonlijk vond ik hier geen overtuigende aanwijzingen voor. Als iemand ons in de comments kan helpen, passen we het artikel er op aan.)”

  Zelfs een beginnende leerling van de School voor Journalistiek levert niet zulk broddelwerk af.

 • Nadine

  Tsja. Ik sluit me aan bij Theo en Maarten. Je hoeft maar een klein beetje verstand te hebben van biochemie om door Savalles beweringen heen te prikken. Ook wie dit niet heeft kan door een beetje googelen zo zijn beweringen weerleggen.

  Zoals wat hij zegt over de PCR-test. Om te beginnen is PCR niet eens een test; laat staan eentje om HIV mee aan te tonen. Het feit dat Savalle dit beweert bewijst al voldoende hoe weinig verstand van zaken hij heeft. PCR is een zeer gangbare en enorm wijdverbreid gebruikte techniek om stukken DNA en RNA mee te vermenigvuldigen / kopieeren, zodat er onderzoek aan gedaan kan worden. Zonder PCR zou de hele genetica niet zijn wat het nu is. En zou de serie CSI niet bestaan ;). De bedenker van PCR heeft dan ook zeer terecht de Nobelprijs gekregen. Dat hij, zoals Savalle schrijft, heeft beweerd dat de ‘PCR-test niet geschikt is om HIV aan te tonen’ lijkt me zeer sterk. Misschien gebaseerd op een door Savalle verkeerd geinterpreteerde of sterk uit zijn verband gerukte uitspraak?

  Om een ander opvallend onjuist punt uit zijn artikel op zapruder te lichten: Hoezo is HIV niet te vinden in de wetenschappelijke database PubMed? Alleen deze zoekterm zelf geeft bijna 183.000 hits. Als je zoekt op ‘HIV structure’ krijg je bijna 10.000 artikelen die dieper ingaan op de structuur van het virus (dat niet gevonden kan worden?). En even google images gebruiken, en je hebt zo electronenmicroscopische opnames van het virus te pakken. Maar dit is natuurlijk allemaal nep.

  Ook dat de huidige HAART-therapie levens zou kosten is een grove leugen. Je hoeft maar te kijken naar de cijfers van het aantal mensen dat in de jaren ’80 en vroege jaren ’90 stierf aan AIDS, en deze te vergelijken met de huidige cijfers, om dat te zien.

  Ik wil hier verder eigenlijk geen woorden vuil aan maken. Tuurlijk zijn er mensen die geloven dat HIV en AIDS niet bestaan. Er zijn ook mensen die geloven dat de holocaust nooit plaats heeft gevonden. En er zijn mensen die geloven dat de mensheid is ontstaan doordat buitenaardse wezens ons via genetische manipulatie hebben geschapen.

  Dat laatste is relatief ongevaarlijk. Het middelste is al een stuk dubieuzer, al zal het niet direct mensenlevens kosten. Het eerste doet dit wel.

  Sites die zulke gevaarlijke content promoten, horen geen journalistieke prijs te krijgen.

 • Ok, punt voor punt Nadine. Allereerst de PCR-test. Je hebt je duidelijk helemaal nooit verdiept in de materie en ziet CSI als een soort van maatstaf.

  Ik haal maar even een artikel van Zapruder.

  =====

  De belangrijkste HIV-test van het moment is de zogenaamde PCR-test. PCR is een test die wordt gebruikt om de hoeveelheid HIV-deeltjes in een patient te meten. Veel van de bewijsvoering achter de AIDS-theorie is gebaseerd op de PCR-test. Op basis van een telling van het aantal virus-deeltjes in het bloed én op basis van een tellling van het aantal immuunsysteem-cellen in het bloed wordt de medicijn-cocktail die een patient krijgt toegwezen bepaald. De ‘HIV-rna en CD4-count’. Zowel de fabrikanten van de test áls de uitvinder ervan (Kary Mullis, die er een Nobelprijs mee won) zeggen echter dat deze toepassing van PCR oneigenlijk is en dat de resultaten betekenisloos en misleidend zijn. Als dat waar is, is het grootste deel van het HIV- en AIDS-onderzoek en dus de hele theorie waardeloos. Reden om deze PCR test eens nader te onderzoeken.

  Update 10 april 2007: passage RNA naar DNA toegevoegd.
  PCR wordt misbruikt

  PCR werkt door extreem kleine hoeveelheden genetisch materiaal net zo lang te kopiëren totdat het eenvoudig analyseerbaar is geworden. Het wordt wel eens de genetische Xerox-machine genoemd. Van minieme, onwerkbare kleine hoeveelheid DNA en RNA kan een werkbare hoeveelheid worden gerepliceerd. “Als je een naald in een hooiberg zoekt, maakt PCR van die naald een hooiberg.” Als ergens PCR voor nodig is om het te vinden, is er extreem weinig van aanwezig. Dit op zichzelf is al een indicatie dat er zelfs in doodzieke AIDS-patienten zo weinig van het veronderstelde HIV aanwezig is, dat het onmogelijk de bron van enige ziekte zou kunnen zijn.

  PCR wordt in de AIDS-industrie gebruikt om de hoeveelheid HIV in iemands bloed te meten, de zogenaamde viral load. De bedenker van de PCR-techniek stelt echter dat de toepassing van PCR als kwantitief ‘virusmeetinstrument’ niet mogelijk is, speciale versies die anderen van zijn test maakten (qPCR, rtPCR) ten spijt. Hij kreeg een Nobelprijs voor zijn uitvinding en je mag veronderstellen dat zo iemand weet waar hij over praat. PCR is bedoeld om kenmerken (type) te bestuderen, niet hoeveelheden (instantiaties van het type) te meten. PCR is ook bedoeld om DNA te bestuderen, niet om RNA te bestuderen. Toch is dat precies wat er met HIV-tests wél gebeurt. Het veronderstelde HIV heeft RNA in zijn genoom en de te meten HIV RNA-fragmenten, waarvan sommige veel kleiner zijn dan zelfs een enkel gen, moeten dus eerst worden vertaald naar DNA. Dit gebeurt door aan het serum het enzym Reverse-Transcriptase toe te voegen. De vertaling van RNA naar DNA is echter foutgevoelig en gezien de vermenigvuldigingsfactor van enkele miljoenen zullen eventuele fouten ook vele miljoenen malen worden vermenigvuldigd.

  image
  PCR is niet geijkt aan een ‘gouden standaard’

  Net als alle andere HIV-tests is de PCR-test nooit geijkt aan de detectie van het werkelijke virus, de onontbeerlijke ‘gouden standaard’ of referentiemeting. Het werkelijke virus is namelijk nog nooit gevonden. Zonder een gouden standaard is een test een experiment en de uitkomst een aanname. De vreemde situatie doet zich in de praktijk echter voor dat AIDS-wetenschappers nu de boel aan het omdraaien zijn en PCR als de facto gouden standaard gebruiken voor andere tests. Dit zijn zéér kwalijke praktijken die normaal gesproken in zuivere wetenschapsbeoefening niet voor zouden mogen komen. In een vakgebied waar sprake is van gezonde zelfcontrole zijn zulke dwalingen onmogelijk.

  De fabrikanten stellen zelf:

  The Roche Amplicor HIV-1 Monitor Test is not intended to be used as a screening test for HIV or as a diagnostic test to confirm the presence of HIV infection” (Amplicor HIV-1 Monitor Test. Roche. 1999).

  The VERSANT HIV-1 RNA 3.0 Assay (bDNA) is not intended for use as a screening assay for HIV infection or as a diagnostic test to confirm the diagnosis of HIV infection” (Summary of Safety and Effectiveness – Versant HIV-1 RNA 3.0 Assay. Versant. 2003 Jul 9)

  The NucliSens HIV-1 QT assay is not intended to be used as a screening test for HIV-1 nor is it to be used as a diagnostic test to confirm the presence of HIV-1 infection.” (NucliSens HIV-1 QT. Organon Teknika. 2001 Nov 13).

  PCR is niet-specifiek

  Om het gebrek aan een gouden standaard of een daadwerkelijk virus te omzeilen, wordt gebruik gemaakt van een consensus-genoom (een genoom is de totale verzameling erfelijk materiaal van een organisme of virus). Wetenschappers hebben onderling afgesproken wat ze voortaan als HIV willen zien en wat niet. Orthodoxe wetenschappers zeggen nu wél de juiste genoom te hebben afgesproken, dissidente wetenschappers wachten nog steeds op het bewijs. Laten we er heel even vanuit gaan dat wél de juiste genoom is bepaald. Dan nog is de PCR test ongeschikt voor meting van de viral load.

  Het probleem is dat inmiddels is gebleken, dat datgene waarvan ze altijd aannamen dat het kenmerkend zou zijn voor HIV, helemaal niet HIV-specifiek is. De andere HIV-tests, de ELISA en de Western Blot zijn om dezelfde reden onbetrouwbaar. Viral load metingen baseren zich niet op de hele genoom maar op een heel klein deel van de toch al extreem eenvoudige genoom. Het HIV-fragment waarnaar met PCR gezocht wordt is zo extreem eenvoudig, dat absoluut niet kan worden uitgesloten dat het in grote hoeveelheden voorkomt in gezonde lichaamseigen cellen of ook aanwezig is in andere in een gezond lichaam rondzwervende retrovirussen. Hoe eenvoudiger een beschrijving, hoe meer dingen er aan zullen voldoen, dat is eenvoudige classificatieleer en een IT-programmeer kent zoiets als een generiek type of generalisatie. Hoe eenvoudiger een type hoe meer instanties er aan voldoen. Ik schreef eerder een artikel over bijbelcodes en de analogie daarmee is vrij sterk. Er zijn mensen die op zoek gaan letterstapcombinaties in de bijbel en daar betekenis aan hechten. De biijbel bevat echter zoveel tekst dat zelfs vrij complexe letterstapcombinaties gemakkelijk gevonden kunnen worden. De moord op Kennedy, het ongeluk van princess Di, zelfs het einde van de wereld kan gemakkelijk gecodeerd worden teruggevonden in de bijbel. PCR-viral load testing is exact hetzelfde als bijbelcode ‘wetenschap’. Datgene waar AIDS-wetenschappers naar op zoek gaan, is mogelijk overal in het menselijk lichaam terug te vinden, niet alleen in indringende HIV-deeltjes. Pas als van tevoren wordt gespecificeerd wat moet worden gevonden en de specificatie beschrijvend genoeg is om uitsluitend genoeg te zijn, is er sprake van een betrouwbaar resultaat. Dat lijkt nu niet het geval.

  Dat de zogenaamde PCR-primers niet specifiek zijn, blijkt al uit het feit dat er aanwezigheid van HIV is te meten in brouwsels zonder nucleinezuur. Zonder nucleinezuur is er geen RNA of DNA en kan er ook nooit HIV aanwezig zijn.
  Niet het complete virus

  Omdat de fragmenten die met PCR worden opgespoord zo eenvoudig, (weinig beschrijvend) zijn, is hun aanwezigheid geen bewijs dat het hele virus aanwezig is. Het feit dat we ergens haren van iemand vinden is nog niet het bewijs dat die persoon zelf ook aanwezig is. Hooguit een aanwijzing. Pas als we in het licht van onze zaklamp een deel van een arm, been of een hoofd zien opdoemen, kunnen we er een beetje zeker van zijn dat de persoon zelf er ook is.

  image

  Figuren als deze (uit Wikipedia) zijn gebaseerd op veronderstellingen die niet te controleren zijn, dit figuur toont een mogelijke opbouw van het virus

  Zelfs de aanwezigheid van complete genomen, betekent nog niet dat er virussen aanwezig zijn, laat staan werkzame. De HIV-kenmerken die met PCR worden gedetecteerd, zijn ook nog eens vrije, ongebonden materialen. Als het al virussen zijn, zijn het vrije virussen die in het lichaam rondzwerven en nog geen cel hebben geinfecteerd. Dat betekent dat zelfs als er een hoop van dat soort virus aanwezig is in een menselijk lichaam, deze nog steeds ongevaarlijk zijn. Om ziekteverwekkend te zijn moet het viruskapsel zich eerst binden aan cel. In technische termen: het gp120-proteine van het virus moet zich binden aan de receptor van CD4-cel voordat het überhaupt zijn eventuele pathogene werking kan gaan hebben. Dit gp120-proteine is niet aanwezig in de met PCR-gemeten virusfragmenten en als het dat wel was, is nog nooit bewezen dat het bij HIV hoort.

  (noot: van het GP120-proteine is nog nooit bewezen dat het bij HIV hoort, onze Wilhelm Godschalk heeft een methode ontwikkeld waarmee dat gecontroleerd zou kunnen worden. Tot op heden is de aanname dat het wél bij HIV hoort comfortabeler gebleken voor de AIDS-industrie dan de eventuele uitkomst van een werkelijke test)

  In het algemeen wordt er aan getwijfeld of de klasse van retrovirussen, waartoe HIV als het al bestaat ook behoort, wel ziekteverwekkend is. ‘s werelds beste retrovirus-specialist, Peter Duesberg, noemt het passagiervirussen. Meeliftende virussen zonder schadelijke werking.

  Naast deze tekortkomingen, heeft PCR nog veel meer problemen:

  ■ behaalde testresultaten zijn niet goed reproduceerbaar

  ■ de test geeft regelmatig valse positieven

  ■ de test is zeer gevoelig voor kruisreacties en vervuiling, juist omdat er zulke extreem kleine hoeveelheden (minieme fragmenten van slechts enkele virusdeeltjes) worden gezocht is de kans op besmetting van het testserum erg groot

  ■ de HIV RNA PCR-waarde heeft geen enkele relatie tot de CD4-count. Ofwel de hoeveelheid (verondersteld) virus die wordt gevonden, staat niet in verhouding tot het aantal cellen dat het virus zou vernietigen

  ■ de HIV RNA PCR-waarde zegt ook niets over de ziekheid van een patient. Een gezonde patient kan een heel erg hoge viral load hebben, en een doodzieke AIDS patient kan een hele lage viral load hebben

  ■ de test geeft resultaten die niet overeenstemmen met de andere soorten testen, bloed dat volgens PCR extreem veel virus bevat, kan volgens de Western Blot of ELISA test seronegatief zijn

  Moet ik nog verder gaan? Het is een prutstest maar tegelijkertijd wel de basis onder de officiele AIDS-theorie.

  De PCR-test wordt misbruikt voor doeleinden waarvoor hij nooit is bedoeld en op een virus dat nog nooit is aangetoond. Niet gek dat er daarom onbetrouwbare resultaten worden gegenereerd. Het probleem is echter niet dat deze feiten moeilijk te controleren zijn (wij hebben namelijk gewoon keihard gelijk, iedere gekwalificeerde wetenschapper kan dit controleren), het probleem is dat de AIDS-industrie gewoon weigert in te gaan op deze argumenten. Dat is een zwaktebod. Als hun theorie zo robuust is, moet het gemakkelijk zijn bewijzen te leveren. Dat kan niemand en dus wil niemand dat, ze praten er omheen. Ik heb vele ‘officiele’ AIDS-onderzoekers benaderd, van het AMC, LUMC, IATec, HIV-monitoring tot de Universiteiten van Maastricht en Utrecht, geen enkele wilde inhoudelijk commentaar geven. Zeker niet meer toen ze dit artikel hadden gelezen.
  De ultieme test, hoe voelt de patient zich

  Naast technische, objectief vast te stellen problemen, is er ook nog gewoon het subjectieve welzijnsgevoel van de patienten. Medicijncocktails worden zodanig veranderd en samengesteld gedurende het jarenlange behandeltraject dat de PCR-resultaten zo min mogelijk (verondersteld) virus aangeven. Een lage ‘HIV RNA PCR’-telling is dus gunstig, een hoge is slecht. Bedenk daarbij dat de medicijnen in de HAART-therapie extreme (dodelijke) bijwerkingen hebben. Bijwerkingen die na een paar jaar medicijngebruik absoluut in niets onderdoen voor AIDS zelf. De AIDS-patienten die wij spraken gaven aan dat hun welzijn in geen enkele relatie stond tot de metingen die hun internist hun regelmatig presenteerde. Viral-loads konden onmeetbaar laag zijn en toch kropen ze met de diarree op hun hielen door de woonkamer van de ellende. Het blijkt ook dat elke internist de meting anders interpreteert, het zoveelste sein van wijdverbreide kwakzalverij binnen de AIDS-wereld. In één van de gevallen hadden zowel onze reviewers als de patienten zelf het idee dat de internist absoluut niet wist waar hij over sprak. Dit verhinderde hem echter niet de zeer serieuze medicijnen voor te schrijven, te spreken van een accute HIV-infectie en een voorstel voor het verwijderen van de milt neer te leggen bij de patient.

  In ‘onze’ groep AIDS-patienten zijn er meerderen die vanwege de extreme bijwerkingen zijn gestopt met de medicatie en zich inmiddels weer veel beter voelen. Kerngezond sommigen zelfs. Hun PCR-meting is ook nog eens lager dan tijdens de medicijnkuur en dat terwijl HIV ongeneeselijk wordt geacht.

  Meelezen kan hier.

  Waar hier dus sprake van is, is een vakgebied waarin het normaal is extreem giftige medicijnen voor te schrijven op basis van een test die nog op geen enkele manier zijn betrouwbaarheid heeft bewezen en waarvan zowel de fabrikanten als de uitvinder zeggen dat hij ongeschikt is. Doe er mee wat je wilt, maar denk er nog eens aan als je ondanks je normale levenstijl toch een keer seropositief test

  ======

  Graag je onderbouwde reactie. Linkjes naar wetenschappelijk onderbouwin van mijn artikel, vind je in het origineel:

  http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_de_pcr_test_en_viral_load/

 • Je hebt wel lef, Nadine, dat je Kary Mullis durft tegen te spreken over de test waar hij een Nobelprijs Chemie voor kreeg.

  “Mullis, like his friend and colleague Dr. Peter Duesberg, does not believe that AIDS is caused by the retrovirus HIV. He is long-standing member of the Group for the Reappraisal of the HIV-AIDS Hypothesis, the 500-member protest organization pushing for a re-examination of the cause of AIDS. ”

  http://www.oikos.org/aids/mulint.htm

  Nou is dit artikel oud, maar hij heeft recentlijk zijn standpunt herhaald.

  Ofwel de uitvinder van de test waarmee viral load wordt gemeten en waar de behandeling van seropositieven op is gebaseerd, gelooft niet in de besmettelijkheid van AIDS en zegt dat zijn test daar niet geschikt voor is.

 • Bram D

  Bespaar je de moeite hoor, Nadine, als iemand namelijk wél de moeite neemt om alles punt voor punt te weerleggen, dan volgt er steevast een ijzingwekkende stilte.. waarna het hele circus weer van voren af aan begint.

  Het weerwoord op alle argumenten van Patman vind je op Zaplog. “Kortjakje” heeft het uiteindelijk maar daar neergezet omdat Savalle zijn belofte om het op Zapruder zelf te zetten niet nakwam.

  Al deze argumenten worden verder niet weersproken door Patman, maar afgedaan met “dat is gewoon weer een herhaling van wat de orthodoxie zegt”.

  http://zaplog.nl/zaplog/user/Kortjakje

 • Al die argumenten zijn door ons weerlegd.

  Kijk ook eens op het wetenschapsforum waar Jeroen discussieert over AIDS.

 • Bram D

  Ja, kijk daar ook eens. Daar zie je ook weer hetzelfde: alle argumenten worden met gemak opzij gelegd, en het gaat maar door en door en door en door.. Het geeft goed weer waar het steeds fout gaat bij de HIV/AIDS-ontkenners.

  Het is zo eenvoudig:
  in de jaren ’80, vóórdat er AIDS-remmers waren, gingen HIV-patienten massaal dood aan AIDS. Vandaag de dag is een HIV-besmetting weliswaar niet te genezen, maar in veel gevallen heel goed controleerbaar. Van de ong. 15000 nederlandse HIV-patienten sterven er jaarlijks ong. 90. De massale sterfte is voorbij.
  Wat is het verschil? AIDS-remmers.

  In landen waar geen remmers voorhanden zijn is de sterfte niet afgenomen.

  Maar dat simpele feit komt de heer Savalle niet erg gelegen, dus wat doet ie? Gewoon blijven ontkennen.

 • John Doe

  in de jaren 80… waar zijn de cijfers die zeggen dat ze aan AIDS overleden? Ohhh wacht dat waren die gay’s in new-york toch? weetje wel hoe het allemaal begonnen is Bram? Eerst konden alleen homo’s het krijgen en daarna iedereen… en toen kwam er een test en toen gingen mensen zich maar testen en opeens hadden veel mensen AIDS en gingen ze allemaal massaal dood… ooit een paar docu’s hierover gezien ? staan ook gelinked op de zapruder site hoor :)

 • Bram D: “In landen waar geen remmers voorhanden zijn is de sterfte niet afgenomen.”

  In landen waar ze wel voor handen zijn ook niet. Eerder toe genomen.
  Weet je hoe ze in die arme landen AIDS vast stellen? Even kijken: Erg mager, last van diaree, klein beetje braak neigingen en een ziek gevoel. Ja, weer een gevalletje AIDS.

  Overigens, ik heb net “Gert” even ingeseind. “Gert” en zijn vrouw “Elisabeth” trakteren jullie vanavond even op een AIDS ervaringen-verhaaltje uit eerste hand. En wel een verhaal over diagnose, pillen slikken, dood ziek worden, stoppen met de pillen, en weer helemaal opknappen.

  Gert is nu druk aan het werk, hopen dat hij vanavond tijd heeft.

 • @Savalle: Mijn expertise? Ik ben afgestudeerd bioloog. Ik heb hiervoor geleerd. Ik heb ook meermaals zelf PCR uitgevoerd. Het is een techniek, geen test. Ik geloof best dat er een HIV-test bestaat die gebruikt maakt van PCR, maar dat is iets heel anders; het is geen test an sich. Kijk bijvoorbeeld maar op het onvolprezen wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/PCR. En waarom kent diezelfde encyclopedie geen entry genaamd PCR-test? Als het echt een test is die ontwikkeld is om HIV aan te tonen door iemand die hier nota bene speciaal de Nobelprijs voor heeft gekregen, zou dit toch wel schandalig zijn. Hoe veel artikelen van dubieuze oorsprong je ook quote, het is duidelijk dat jij hier degene bent die qua achtergrondkennis tekort schiet.

  Cijfers over hoe de huidige HAART-therapie AIDS en AIDS-doden voorkomt zijn er trouwens volop. Zie bijvoorbeeld http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=1447

  @Bram D: je hebt helemaal gelijk. Discussieren met mensen als deze is nutteloos. Ik laat het daarom bij deze verder hierbij.

 • Bram D

  “In landen waar ze wel voor handen zijn ook niet. Eerder toe genomen.”

  En waar zijn ze dan die doden?
  Weet je nog hoe het er in de jaren ’80 aan toe ging? Hoe vaak ben jij naar een begrafenis geweest van een AIDS-patient? Hoe vaak komt het nu nog voor?

  Iedereen die ook maar enige affiniteit heeft met HIV/AIDS-patienten weet dat de je vandaag de dag een grote kans hebt om er oud mee te worden; het is allemaal niet makkelijk, de bijwerkingen verschillen per persoon, maar het kan.
  Hoe anders wat dat 20 jaar geleden.

  Door dit hardnekkig te blijven ontkennen laat je zien dat je geen affiniteit hebt met realiteit.

  Dus straks komt “Gert” uit naam van z’n vriendin weer z’n verhaaltje afdraaien. Het verhaal van iemand die ziek werd van de bijwerkingen van AIDS-remmers, en dus opknapte toen ze ze niet meer nam. En dit wordt dan gepresenteerd als “genezen van AIDS”. Hallelujah!

 • AIDS is toch ongenezelijk Bram?

 • Bram D

  AIDS-remmers genezen dan ook geen AIDS, maar remmen de groei van het HIV-virus. (Het woord zegt het al, he?)

  AIDS-remmers hebben bijwerkingen, zoals alle medicijnen bijwerkingen hebben. Zware medicijnen hebben vaak zware bijwerkingen. Bijwerkingen verschillen vaak van persoon tot persoon; waar de een nauwelijks last van heeft kan een levensbedreigend probleem zijn voor de ander. Nogmaals: dit geldt voor ALLE medicijnen.

  Als “Elizabeth” ziek wordt van AIDS-remmers en zich weer beter voelt als ze ermee stopt, dan praat je dus over bijwerkingen voor AIDS-remmers, die blijkbaar voor Elizabeth nogal heftig zijn.
  Ze “geneest” dus niet van AIDS, maar ze heeft geen last meer van die bijwerkingen.

  Maar uit zo’n individueel geval kan je natuurlijk niet afleiden wat het doet voor anderen. Maar dan zal je dus eerst moeten luisteren naar wat de grote groep HIV-patienten voor ervaringen heeft met diezelfde remmers.

  En dat is nu net wat Savalle, Godschalk en het clubje van ongeveer 10 HIV-patienten dat aan z’n lippen hangt, weigeren om te doen: luisteren naar wat nu eigenlijk de ervaringen zijn met die AIDS-remmers. En dus niet enkele gevallen eruithalen, maar zien wat de grote lijn is.

 • “Sites die zulke gevaarlijke content promoten, horen geen journalistieke prijs te krijgen.”

  De meest gevaarlijke content die Zapruder promoot, is dat mensen zelfs een na moeten denken. Zapruder draagt daarbij ook nog gevaarlijke onderwerpen aan, waar de kranten en de meeste journalisten over zwijgen.
  Zoals daar zijn:
  – Wat niet klopt aan de verklaring van de Bush-kliek over 11 september.
  – Depleted Uranium (begin nu voorzichtig door te druppelen in de MSM)
  – Monsanto en de voedselmaffia
  – Het militair industrieel complex
  – Peak Oil
  – De verstrengeling van Farmaceutische Industrie en gezondheidszorg

  Op het Forum lopen nog veel meer interessante discussies, zoals over:
  – De maanlanding hoax
  – Het disclosure project (UFO’s)
  – Illuminati
  – Bilderberg
  – Reptilians en de wederkomst van Niburu
  en zo voort.

  Natuurlijk geloof ik niet in de wederkomst van Niburu, maar de discussie daarover is helderder, dan het verzwijgen van deze “complottheorie”.

  “Sites die zulke gevaarlijke content promoten, horen geen journalistieke prijs te krijgen.”
  In Afrika hoort de bevolking geen honger te lijden.
  De VS hoort Afghanistan en Irak niet plat te bombarderen met DU-munitie.
  Ministers en staatssecretarissen horen niet te liegen in de Tweede Kamer.
  Rechters en staatssecretarissen horen niet actief pedofiel te zijn.
  De Paus hoort geen pedofiele priesters te beschermen.

  en zo voort…

  Maar daar horen we de journalistiek niet over klagen! Tot zover de wormen en maden van de MSM. De rest is volgens mij slechts jaloezie!

 • Theo van Stegeren

  We hebben op en rond Zapruder te maken met mensen die in extreme mate (in mindere mate hebben we het allemaal) moeite hebben met ‘cognitieve dissonantie’. De term is uiteraard van de psycholoog Leon Festinger wiens klassieke onderzoek “When Prophecy Fails” betrekking had op een secte, onder leiding van ene Mrs. Keech, die geheime boodschappen van god doorkreeg en het einde der wereld voorspelde (en om die reden alle persoonlijke bezittingen van de hand had gedaan en helemaal klaar was voor vertrek per vliegende schotel).

  Het leek Festinger interessant om te kijken hoe de groep zou reageren op het moment dat de doemvoorspelling niet uitkwam. Hij achtte de kans groot dat de groep er alles aan zou doen de eigen overtuiging intact te laten. “If more and more people can be persuaded that the system of belief is correct, then clearly it must after all be correct.”

  Lees hier wat er op het cruciale moment gebeurde:

  4:45 A.M. Another message by automatic writing is sent to Mrs. Keech. It states, in effect, that the God of Earth has decided to spare the planet from destruction. The cataclysm has been called off: “The little group, sitting all night long, had spread so much light that God had saved the world from destruction.”

  voor het volledige verslag: http://en.wikipedia.org/wiki/When_Prophecy_Fails

 • John Doe

  @ Theo…

  Ik voel me niet echt aangesproken…

 • Miep

  @Nadine : Als je dan toch op wiki gebruikt doen het dan goed:

  http://en.wikipedia.org/wiki/HIV_test

  “In the RT-PCR test, viral RNA is extracted from the patient’s plasma and is treated with reverse transcriptase so that the RNA of the virus is transcribed into DNA. The polymerase chain reaction (PCR) is then applied, using two primers thought to be unique to the virus’s genome. After the PCR amplification process is complete, the resulting amplified segments bind to specific oligonucleotides bound to the vessel wall and are then made visible with a probe bound to an enzyme. The amount of virus in the sample can be quantified with sufficient accuracy to detect three-fold changes.”

 • Gert

  Ik heb er geen behoefte aan om ‘argumenten’ zoals die hierboven staan te gaan weerleggen. Zij die ze poneren geven er blijk van zich niet of onvoldoende in de materie te hebben verdiept, danwel dit eenzijdig te hebben gedaan.
  Ik geef zelfs geen link naar de voorgeschiedenis van Elisabeth, mijn seropositieve echtgenote. Die heb je – wil je hier goed beslagen ten ijs komen – al gelezen. Ik wil er wel een wetenschappelijk totaal onverantwoord (want anecdotisch) praktijkgeval aan toevoegen.
  Een goede vriend van ons, ook hiv+, gebruikte al een dikke vier jaar aidsremmers. Toch bleef er een meetbare viral load en zijn CD4-waarde wilde niet echt boven de honderd komen. Totdat zijn internist een vergissing maakte. Hij vergat een deel van de ‘medicatie’ voor te schrijven.
  Het resultaat was dat de werkelijk gekmakende nachtmerries afnamen en hij zich ook fysiek weer een gezond mens begon te voelen. Hij nam zelfs toe in gewicht en kreeg weer kleur op z’n gezicht.
  Na drie maanden werden opnieuw de bloedwaarden gemeten en die waren, totaal verrassend, uiterst gunstig. Er was weliswaar nog steeds een geringe, maar meetbare viral load, maar zijn CD4 waarde lag plotseling rond de 270. Hij was dus geen AIDS-patiënt meer! Voor hen die de materie nog niet zo goed kennen: onder de 200 heb je AIDS, daarboven ben je slechts HIV-positief.
  Het enthousiasme van zijn internist kende geen grenzen! Nou ja… in werkelijkheid schrok hij zich helemaal rot en rende de spreekkamer uit om elders een handvol van de gemiste ‘levensreddende’ pillen op de kop te tikken, die hij onze vriend in de handen drukte met de opdracht om onmiddellijk weer ook die pillen te gaan slikken. Te laat.
  Wij hebben jarenlang tegen de man aangepraat. Niet om hem van de pillen af te praten, dat moet ieder voor zich beslissen, maar om voor zichzelf meer informatie te vergaren. Dat was niet meer nodig. Dat laatste kwartier bij de internist deed de deur dicht. Weer een dissident erbij.

  Tot slot: als je de kans hebt, lees eens een bijsluiter van aidsremmers. In het verleden waren ze nog te scannen, maar de lappen papier zijn groter geworden en de letters zó klein dat dit inmiddels nauwelijks meer mogelijk is. Volgens internisten zijn de ‘medicijnen’ er alleen maar beter op geworden. Beter waarvoor is ons niet duidelijk, want de bijwerkingen lijken (volgens de bijsluiter) alleen maar toe te nemen. Die bijwerkingen als zodanig kan iedereen lezen. Het zijn de kenmerkende eigenschappen van AIDS. Kenmerken volgens welke bijvoorbeeld in grote delen van Afrika ‘op het zicht’ kan worden vastgesteld of een persoon AIDS heeft. Dat is keurig vastgelegd in de Bangui-definition.
  Dank zij (sic) Bush, Clinton, Gates en hun kompanen krijgen gaandeweg meer Afrikanen nu ‘levensreddende’ medicijnen. Niet dat er schoon water is om ze mee in te slikken. Het enige water dat er vaak is loopt voor je ‘woning’ langs. De buurman heeft er net in zitten bouten.

  Er wordt aids-dissidenten vaak verweten dat ze mensen van de ‘levensreddende medicatie’ afhouden. Er zijn echter maar weinig dissidenten die dat advies geven, zelfs niet impliciet. Ze moedigen alleen iedereen (seropositief of niet) aan om zich te informeren.
  Dat laatste ontbreekt bij de orthodoxie en hun handlangers, waaronder ik ook de media reken. Geen medicus die het in zijn hoofd haalt om je te vertellen dat er twijfels zijn. Twijfels aan de alom heersende toepassing van farmaceutische producten. Hij kijkt wel uit; het betekent het einde van zijn carrière.

  Wie weet is er een gemeenschappelijke oorzaak voor het syndroom dat AIDS wordt genoemd. Wij sluiten dat niet uit. Dat het HIV is, daar geloven we niet meer in, maar mocht er iets zijn dat 29 verschillende aandoeningen kan veroorzaken die al sedert mensenheugenis bestaan dan moet je dat in elk geval niet met levenslange chemotherapie aanpakken. Oh, wist je dat niet? AIDS-remmers zijn gewoon gebaseerd op chemotherapie.
  Lees mensen. Lees en leer. Geloof niemand op zijn mooie ogen, maar controleer het.

 • John

  “Overigens, ik heb net “Gert” even ingeseind. “Gert” en zijn vrouw “Elisabeth” trakteren jullie vanavond even op een AIDS ervaringen-verhaaltje uit eerste hand. En wel een verhaal over diagnose, pillen slikken, dood ziek worden, stoppen met de pillen, en weer helemaal opknappen.”

  Dat verhaaltje kennen we al. Alsof dat zou moeten aantonen dat HIV niet bestaat. Het verloop van ziekten is nu eenmaal grillig, er kan zelfs een verkeerde diagnose zijn gesteld.

  Maar dat is typisch Zapruder: we nemen een zwaluw en ‘tonen’ daarmee aan dat de hele wetenschap fout zit. De achterliggende gedachte is nog fouter: Savalle en zijn maten zijn nl van mening dat de farmaceutische industrie – als beleid – ‘ziekten’ verzinnen om vervolgens geneesmiddelen te kunnen verkopen.

  En vervolgens komt Inanna hier ook nog eens beweren dat we zaken als illuminati en reptilians maar eens serieus moeten nemen. En dat we nota bene kritisch moeten nadenken. Hoepel toch op.

 • Sander

  Weetje wat met het meeste verbaast. Alle symptomen van AIDS kan de mens al eeuwenlang krijgen. Elk afzonderlijke symptoom is tot opzekere hoogte goed te behandelen. Maar prompt als je HIV hebt dan vallen alle 29 sympomen op eens onder dezelfde noemer.
  KS en baarmoederhalskanker hetzelfde? En dien je dat vervolgens met een algemeen (afgekeurd kanker-)medicijn te bestrijden. In mijn ogen is hetzelfde door een been te amputeren en daarmee migraine te verhelpen. Alleen al om die simpele redenatie dien je AIDS medicijnen te vermijden. Logica ontgaat mij compleet waarom je een algemeenmedicijn moet slikken die elk van 29 symptomen kan behandelen.

  Waarom kan een arts niet Kaposi’s sarcoma (KS) of Histoplasmosis gewoon behandelen waar het aandoening voor staat. HIV is nog niet eens gevonden in een menslijk lichaam. Het zogenaamde HIV-virus voldoet geheel niet aan de Koch postulaten.

  Hoe kan het dat het AIDS-definitie in de afgelopen decenia al 3 keer is bijgesteld? Kregen te weinig vrouwen AIDS? En is daarom baarmoederhalskanker maar toegevoegd.

  Waarom kunnen mensen die GEEN HIV hebben toch AIDS hebben.? Kennelijk kan je tegenwoordig geen van de symptomen meer los hebben.

  Waarom zijn er 3 varianten. Afrikaans, Europeesch en Amerikaans.
  Waarom is de verdeling man/vrouw totaal scheef bij de 3 variaties. Waarom heeft elk land zijn eigen CD waarde.

  Nee AIDS is een geo-racistisch manmade virus.

 • John Doe

  Jaaa en nu zijn het opeens verkeerde diagnoses… jeetje 4 jaar lang al dan wel te verstaan :)
  Hoe zou dat bij die andere 15000 personen zijn in nederland… euh of de wereld?
  Dat zegt toch al genoeg over de betrouwbaarheid maar nee begin meteen maar weer over samenzweringen en zus en dit en dat… zap zegt alleen dat er wel een verband is aangezien het toevallig wel gaat over 100 miljarden… miss dat dat wel een trigger is om maar door te blijven gaan met het verkopen van deze zwaar giftige pillen… etc… etc… je bent wel erg naief om te denken dat zoiets niet echt kan zijn en denken dat het een industrie is dat de mensheid wil helpen en genezen… tja zo ben je snel uitverkocht als je dit kon gaan genezen he!!!

 • John: “”Dat verhaaltje kennen we al. Alsof dat zou moeten aantonen dat HIV niet bestaat. Het verloop van ziekten is nu eenmaal grillig, er kan zelfs een verkeerde diagnose zijn gesteld.

  Maar dat is typisch Zapruder: we nemen een zwaluw en ‘tonen’ daarmee aan dat de hele wetenschap fout zit. De achterliggende gedachte is nog fouter: Savalle en zijn maten zijn nl van mening dat de farmaceutische industrie – als beleid – ‘ziekten’ verzinnen om vervolgens geneesmiddelen te kunnen verkopen.””

  Maar John, AIDS is ongenezelijk toch? Hoe kan het dan dat “Elisabeth” weer helemaal opknapt als ze stopt met medicatie? Ze was zwaar mager en echt ziek -dus flink aan de AIDS- en ineens komt het weer goed. Apart virusje hoor. En dat zelfs wanneer ze stopt met de middelen die het virus bestrijden.

  Als je denkt dat bedrijven -en dat zijn instellingen met maar 1 doel: winst, boven alles- liefdadigheidsinstellingen zijn raad ik je aan om toch eens heel snel uit die waan wakker te worden. Het is -economisch gezien- toch totaal onverantwoord om je klanten van je af te helpen? Je kunt ze veel beter een duur middel geven wat je patienten moeten blijven slikken. Denk aan die cholesterol pillen: Neem je ze in daalt je cholesterol, stop je er mee eindig je met meer cholesterol in je bloed dan waar je mee begon. Simpel: Je moet ze blijven slikken en dat is kassa!
  Zo werkt kapitalisme vriend.

 • Voor diegenen die het verhaal van “Elisabeth” nog willen lezen, zie hier dit artikel uit de AIDS maand: http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_ik_had_aids/

 • Weet je, we doen een gek: Laten we even stellen dat AIDS echt bestaat en dat HIV werkelijk geremd wordt door de medicijnen die je nu van je internist krijgt, dan nog rest mij een vraag, een hele belangrijke die iedereen die een HIV+ diagnose heeft gehad zichzelf moet stellen: Hoe wil ik dood gaan? Met het kots op me kin en de diarree op me hielen, of met een immuun systeem wat langzaam aftakeld en op het laadst doodgaan aan de griep?

 • Bram D

  Dat is nu net het hele punt:
  HIV/AIDS is anno 2008 geen dodelijke ziekte meer; het is een chronische ziekte geworden. (Daar is zelfs jurisprudentie over: iemand opzettelijk besmetten met HIV is niet langer “poging tot doodslag” maar “zware mishandelin” om voorgenoemde reden.)

  Het heeft geen enkele pas om te doen alsof AIDS-patienten in Nederland ten dode opgeschreven zijn. Die tijden zijn voorbij. Dankzij de medicijnen.

  Als je een keer zou luisteren naar HIV-patienten, en dan doel ik op de grote groep, niet op de handvol uitzonderingen, zou je dat gewoon weten.

  Het is grof en beledigend voor HIV-patienten, hun familie en vrienden om het stigma in stand te houden dat ze “zo goed als dood zijn”.
  Het is beslist geen pretje om remmers te moeten slikken, maar het zorgt er wel voor dat je lang leeft. Misschien wel lang genoeg om mee te maken dat er een vaccin komt, alhoewel dat voorlopig nog heel ver weg lijkt.

 • Gert

  Weet je, Merethan, het probleem is ook dat niet iedereen zo doodziek wordt van de aidsremmers. Wij kennen mensen die weliswaar het uiterlijk van een schijndode hebben, maar toch min of meer normaal kunnen werken en leven.

  Over foute diagnose kan ik kort zijn. Die bestaat (in de praktijk) bij HIV/AIDS niet. Er bestaan alleen vals-negatieve tests. Een vals-negatieve test kan een positieve test worden bij een volgende controle, maar andersom is uitgesloten. Je wordt niet opnieuw getest in dit land, tenzij je het met veel moeite voor elkaar krijgt je anoniem te laten testen. Een daaruit volgend negatief resultaat wordt echter door je internist terzijde geschoven.

  Second opinion? Bij veel ziektebeelden hebben medici contact met elkaar, gewoonlijk (feitelijk onbewust) gecoördineerd door je huisarts. Er bestaat in de praktijk geen second opinion meer.

 • Aids schijnt wel hot topic hier, maar wie heeft het over peak oil?

  Wie durft?

 • Bram D

  “Weet je, Merethan, het probleem is ook dat niet iedereen zo doodziek wordt van de aidsremmers.”

  Ach kijk.. dat is dus het probleem volgens Gert.. dat niet iedereen doodziek wordt van de aidsremmers.

  Ja nou, wat een probleem.

 • ‘Hoepel toch op’, John? Dat zouden jullie wel willen. Die dissidenten zijn alleen maar lastig. Ze zouden goedgelovige, eh, ik bedoel goedwillende mensen nog aan het denken zetten, en hun geloof ondermijnen dat ons gezamenlijk doel (meer geld voor de farma-industrie en meer geld voor incompetente wetenschappers) in het algemeen belang is.
  Voor mij was dit ‘hoepel op’ juist een aanmoediging om me in de discussie te mengen. Het is hier een 3-ring circus.

  Allereerst ebbe we ier Bra D. die os verale door de strot wil wrge die iet va deze wereld zi. Zoals bv.

  ‘Als “Elizabeth” ziek wordt van AIDS-remmers en zich weer beter voelt als ze ermee stopt, dan praat je dus over bijwerkingen voor AIDS-remmers, die blijkbaar voor Elizabeth nogal heftig zijn.’

  ist B

 • De Aids Denialisten blijven terug komen met argumenten die al op andere fora zijn weerlegd, het is dweilen met de kraan open…

 • John

  “Maar John, AIDS is ongenezelijk toch? Hoe kan het dan dat “Elisabeth” weer helemaal opknapt als ze stopt met medicatie?”

  Hoeveel van deze wonderlijke genezingen kennen we eigenlijk? Er zijn genoeg AIDS patienten die tijdelijk stoppen met medicijnen en NIET beter worden. Je kunt geen conclusies trekken uit 1 geval. Ook niet uit drie gevallen.

  En denk je nou echt dat de wetenschap niet honderden varianten heeft uitgeprobeerd – trial and error – om tot een bepaalde conclusies te komen? En denk je nou echt dat het daar bij blijft?

  En ja, farmaceutische bedrijven willen winst maken, maar als pillen niet doen wat ze beloven gaat het economische principe evengoed op. Een slecht product wordt niet verkocht. En dan vergeet je gemakshalve ook nog maar even het hele traject van inspecties en onafhankelijke wetenschappers die elke pil wel honderd keer omkeren.

 • M.Andriessen

  Dat Gardasil ondertussen levensgevaarlijk blijkt….
  http://zapruder.nl/portal/artikel/de_grote_hpv_en_gardasil_oplichting/
  Ow, het gevaarlijke Zapruder weer.
  Het is een beetje sneu concentreren op de zijlijn wat hier wordt gedaan. Een blog is meer dan een persoon en zijn “mening” lijkt mij. Bovendien blijkt dhr Reijnders in zijn antwoord zich werderom niet te kunnen onthouden van de goedkope “techniekjes” waar dit stuk nu juist om is begonnen. Slechte lezer, of een vreselijk slechte schrijver? Ik vrees het laatste.

 • Allereerst hebben we hier Bram D. die ons verhalen door de strot wil wurgen die niet van deze wereld zijn. Zoals bv.

  ‘Als “Elizabeth” ziek wordt van AIDS-remmers en zich weer beter voelt als ze ermee stopt, dan praat je dus over bijwerkingen voor AIDS-remmers, die blijkbaar voor Elizabeth nogal heftig zijn.’

  Juist Bram, precies; daar gaat het juist om. Buiten die ‘bij’werkingen is er verder niets. Neem die bijwerkingen weg, en de patient is buiten gevaar. Alles wat er overblijft is de dreinende vermaning dat je over 10 jaar weleens dood zou kunnen gaan aan AIDS. Er zijn mensen die met die 10 jaar garantie dolblij zouden zijn…

  En ach, mijn eigen site is nog steeds online, hoor·
  http://www.godschalk.net
  Mijn publicaties (ook die van voor 1970) gewoon maar laten zitten; begrijp je toch niets van·
  Ik weet wel hoe de jongere en minder begaafde wetenschappers aan een lange lijst van publicaties komen· Ze publiceren gewoon met zijn veertienen een enkel manuscript· (dezelfde techniek als bij het verwisselen van een gloeilamp)· Veertien keer zoveel kans dat men je voor vol aan ziet· Ik lach me iedere keer weer rot als ik zo’n produkt tegenkom· En je vindt deze publicaties et 8-20 auteurs alleen in ‘AIDS-research’ en andere nep-wetenschappen

  0, en laten we vooral Nadine niet vergeten, die een klein beetje verstand heeft van Biochemie.
  PCR is inderdaad een techniek, maar die wordt wel onterecht gebruikt als test, namelijk voor Viral load (of crap). Ik heb deze techiek zelfs horen misbruiken door een internist die beweerde dat men zo HIV isoleerde. Wel, ik draag geen klompen meer sinds die laatste brak.
  Aan het einde van een conferentie in 1993, waar Kary Mullis in debat was met verscheidene vertegenwoordigers van de orthodoxie, zei hij;
  ‘We’re not laughing at AIDS, we’re laughing at you’.

 • “”En dan vergeet je gemakshalve ook nog maar even het hele traject van inspecties en onafhankelijke wetenschappers die elke pil wel honderd keer omkeren.””

  Haha John, haha.
  Ja, was dat maar zo. Dan waren wij “Zapruders” er niet.

 • Doktoren worden verleid met leuke snoepreisjes en extra zakcentjes om het resultaat te presenteren wat de industrie wil zien. Ook dat is kapitalisme opti-forma. Het gebeurd meer dan eens dat er nooit een probleem was, de farma industrie komt met een middel en verdomd gaan ineens doctoren het probleem wat dat middel oplost vaststellen.

  Dat heet: “Oplossing zoekt naar probleem”.

  Zo werkt een vrije markt.

  Jullie vleesgeworden duivel Patman heeft nog een interresant stuk geschreven over peer review: http://zapruder.nl/portal/artikel/peer_review_faciliteert_corruptie_en_veroorzaakt_inteelt/
  De strekking van dat artikel is wat ik hier nu probeer te zeggen: Don’t bite the hand that feeds you.
  Als je lastig ben drogen je fondsen op (onderzoek is rete duur) of erger, je raakt je baan kwijt.

 • ‘De Aids Denialisten blijven terug komen met argumenten die al op andere fora zijn weerlegd, het is dweilen met de kraan open…’

  Ach, ik zou nog maar even blijven zuchten, want we gaan niet weg. Het is veel te leuk om jullie keer op keer te zien spartelen als je er weer eens met de neus door gehaald wordt.
  Er is nergens ook maar een argument weerlegd. Maar probeer het nu nog eens met de volgende twee makkelijke vragen;

  1. Waar in de wetenschappelijke literatuur kunnen we de isolatie van HIV vinden, en het bewijs dat het een retrovirus is?
  En als dit nergens te vinden is, waarom geloven jullie dan in zo’n fantoom virus?

  2. Waar is ooit aangetoond dat AIDS besmettelijk is, en veroorzaakt wordt door een virus?

  Tja, als je zelfs met deze directe fundamentele vragen eigenlijk geen raad weet, hoe durf je dan nog ergens je gezicht te laten zien?
  0 ja, ik begrijp het al. Dat doen jullie dan ook niet; jullie zijn allemaal anoniem. En de bekende HIV figuren kijken wel uit om het debat aan te gaan.

 • In dit geval mogen we Patrick Savalle dus best wel HIV toewensen. Bestaat namelijk toch niet.

  Doe het zoveel mogelijk zonder condoom Savalle, niks aan de hand.

  Ik heb voor jou soort mensen maar een woord: SCHOFT.

 • Door al het AIDS lawaai kom ik er nu pas aan toe om te schrijven dat ik de journalistiek prijs voor Zaplog (eigenlijk bedoeld voor Zapruder) volledig onderschrijf. Zapruder is een verademing na alles wat de labbekakken van de slaafse dagbladpers ons voorschotelen. Zij doen me denken aan de reporters van De Telegraaf gedurende de tweede wereldoorlog. Geen woord van kritiek op het ‘bevoegde gezag’ (=de Duitse bezetter).
  Zo, dus Maarten Reijnders schreef voor WebWereld; dat past volkomen in het beeld. Zelf heb ik WebWereld de rug toe gedraaid (onderste deel eerst), na hun censuur tot tweemaal toe te hebben moeten verduren. Ik dacht ‘Krijg maar…’ (nee, dat zou niet netjes zijn). Ik wil alleen maar zeggen dat ik liever met een hamer op mijn duim sla dan dat ik ooit nog een stukje naar WebWereld zou sturen.
  Samenvattend, Zapruder is verfrissed. De gedrukte media, en ook TV, verspreiden de misselijkmakede geur van de labbekakken.

 • Eindelijk wordt de AIDS discussie dan tot het laagste niveau teruggebracht door Bert Brussen.
  Kijk Bert, als jij wilt zwelgen in het warme fijne gevoel van seropositief zijn, je verdere leven gifpillen te moeten slikken, en lekker medelijden met jezelf te hebben, dan is dat jouw zaak. We hebben onze plicht gedaan door te trachten je voor te lichten, en nu is de beslissig aan jou.
  Het kan ook zijn dat je niet zelf het slachtoffer bent van deze volksverneukerij, maar een dierbare. In dat geval zou het beter zijn om die persoon zelf de beslissig te laten nemen, en hem of haar geen informatie te onthouden die voor die beslissing noodzakelijk is.

  As je het zelf was die zo dom was om je te laten testen, dan is het risico geheel voor jouw rekening. Als het om iemand anders gaat, en die persoon komt te overlijden door de gifpillen, dan ben jij de schoft, Bert. En verschuil je dan niet achter een klein virusje dat niet eens bestaat.

  P.S. Condooms benne krengen van dingen; nog nooit van mijn leven gebruikt, en daar ga ik ook nu niet aan beginnen. Ik heb altid een goed seksleven geprefereerd. En ik geef je twee garanties;
  1. Ik word nooit ‘besmet met HIV’, want ik zal me nooit laten testen. De test is bedrog.
  2. Ik krijg nooit AIDS. Hart-infarct misschien, of kanker, maar geen AIDS.

 • Glaucon

  De heer Reijnders, aantoonbaar ‘on the payroll’ van de Amerikaanse diplomatieke dienst, noemt zich journalist, maar heeft een te klein kukel om de grote lijn te kunnen zien.

  Het is heel simpel. AIDS komt uit Afrika. De illuminatie, opgericht in Afrika (egypte) hebben deze ziekte in samenwerking met Skulls en Bones tijdens de verlichting via de betovergrootvader van de neef van Dick Cheney (Husein Obama) via de links politieke correcte media die ook de vliegende-schotel sightings onder het tapijt geschoven hebben in opdracht van de moordenaar van JFK die alle 5 lid waren van de vrijmetselaars van Washington, zoals duidelijk staat te lezen in de protokollen van zion, losgelaten, via de distributie-elementen gefinancierd door de gelden waar zogenaamd het Apollo-project door bekostigd zou hebben moeten worden – je bent wel heel naief als je denkt dat we ooit op de maan geweest zijn – zoals blijkt uit de geheime documenten van halifax en Enron die we van het witte huis gefinancierd door de familie ben Laden niet mogen zien, op de linkse intellectuelen van San Francisco en Amsterdam Buitenvelderdt (en mijn vervelende buurman) hetgeen geen AIDS tot gevolg had (dat is een verzinsel van Nostradamus, die zelf ook een Armeense kruisvaarder was zoals nobelprijswinnaar voor de geschiedenis B.R. Aap al aantoonde in 1966 – draai die 9 eens om…666… dat kan geen toeval zijn) die daardoor zijn gehersenspoeld waardoor ze plotseling massaal internet zijn gaan vervalsen en dogmatische vrijzinnige goedgelovige speptici zijn geworden, zoals ik laatst al zij tegen mijn goede vriend SIVLE in de locale supermarkt!

  Zo Zo. Nou U weer, Maarten Reijnders!

 • John, je schreef: “En vervolgens komt Inanna hier ook nog eens beweren dat we zaken als illuminati en reptilians maar eens serieus moeten nemen. En dat we nota bene kritisch moeten nadenken. Hoepel toch op.”

  Man, waar zit je verstand?

  Als men mij wijst op films over illuminati en reptilians die circuleren op Internet, dan vraag ik me af hoe deze desinformatie is opgebouwd, voor welk doel, en welke mensen daarin geloven. Maar je kunt het verschijnsel ook negeren!

  Verder las ik op Zapruder, dat Patman hier een ban heeft.
  http://zapruder.nl/portal/artikel/een_hekel_aan_journalistiek/#n34368

  Als dat klopt, dan heb ik daar geen woorden voor.

 • John

  Zoek maar eens op Godschalk en je komt een tierende gek tegen die zie hevig verzet tegen het medische establishment en iedereen een fraudeur noemt. Verder doet hij erg geheimzinnig over zijn vroegere publicaties. Ik herken dit soort figuren: die zijn meestal ergens uitgebonjourd en willen nu nog hun gram halen.

 • “Zoek maar eens op Godschalk en je komt een tierende gek tegen die zie hevig verzet tegen het medische establishment en iedereen een fraudeur noemt.”

  En terecht, en gek is Wilhelm echt niet. Ik ken hem goed. Jij niet…

 • (hey ik kan er weer op, gisteren als een gek zitten posten, maar helemaal niets kwam door)

 • Bram D

  Nog maar een keer de home-age van Godschalk dan (let vooral ook op de geanimeerde plaatjes!):

  http://godschalk.net/

  “WELKOM, WELKOM, Altijd blij om weer iemand te kunnen schofferen…”

  “HET KLOOTJESVOLK door Dr. Wilhelm Godschalk. Dit boekje handelt over de manier waarop u voortdurend voorgelogen en gemanipuleerd wordt. De topschurken laten altijd hun vuile werk opknappen door collaborateurs en meelopertjes. Of dacht u misschien dat Adolf in eigen persoon aan de gaskranen gestaan heeft gedurende de holocaust? En Stalin? Schoot die in zijn eentje een paar miljoen mensen dood? Nee, Klootjesvolk, jullie zijn de ware schuldigen! Jullie laten je alles aanpraten door het ‘gezag’.”

  Nee hoor, het is geen gek.

  HIV bestaat niet. Griepvirus in 1918 dat 20 miljoen mensen het leven kostte? Bestaat niet, volgens Godschalk.

  Nee hoor, het is geen gek.

  Het gaat er natuurlijk niet om of je hem kent, het gaat natuurlijk om wat ie allemaal uitkraamt.

  Hoe idioot moet iemand zijn voordat ie door Savalle herkend wordt als gek?

 • Het is zo afgrijselijk triest om iemand persoonlijk aan te vallen terwijl de argumenten die hij brengt door werkelijk honderden topwetenschappers worden gebracht.

  Of ben ik de enige die dat ziet? Dacht het niet namelijk.

  Dus Brammetje, Braad, Dijkman, als we jouw gedrag als beroepstroll en betaalde shill representatief gaan stellen voor de hele AIDS-orhodoxie, dan zouden al die geleerden meteen een ander vak gaan zoeken. Vrijwel niemand die jouw gedrag echt kent wil met jou in één adem genoemd worden. Jouw herkende in namelijk meteen als intens verbitterd en verschrikkelijk gefrustreerd persooon… Kan een bijwerking zijn van je medicijnen, maar dat wil je dus van ons niet geloven.

  Volgens mij is het veel slimmer naar de argumenten te kijken. En die van de AIDS-dissidenten zijn veel en veel beter.

 • “Of dacht u misschien dat Adolf in eigen persoon aan de gaskranen gestaan heeft gedurende de holocaust? En Stalin? Schoot die in zijn eentje een paar miljoen mensen dood? Nee, Klootjesvolk, jullie zijn de ware schuldigen! Jullie laten je alles aanpraten door het ‘gezag”

  Hoe verschrikkelijk waar.

 • Bram D

  Ik denk dat die laatste reacties van Savalle wel voor zichzelf spreken.

  Citeer ik nog even een zin uit bovenstaand artikel van Savalle: “Nou claimen we op Zapruder Inc. niet de waarheid in pacht te hebben of overal antwoord op te hebben”

  Nee hoor.
  Echt niet.

  ‘nough said.

 • Als ik bovenstaande zo op mij in laat werken, dan lijkt, vooral voor de aspirant journalisten, een lesje wetenschappelijke betrouwbaarheid- en validiteitsmeting geen overbodige luxe, om niet te zeggen Noodzaak.

 • Peter

  Hier een aspirant journalist die dat volledig kan onderschrijven, Ron C. De Weijze.

  Vooral om het soort gevaarlijke tinfoil-hat figuren als Savalle te kunnen onderscheiden van serieuze bronnen.

 • Oh, dus Maarten Reijnders wordt betaald door de Amerikaanse diplomatieke dienst!

  Ja, nee, dat verandert de zaak!

 • observer

  Erg sterk artikel van Savalle. Hier vallen wat wannabee-journalisten heel erg door de mand.

  Over AIDS heb ik geen mening hoewel ik moet zeggen dat het betoog van Savalle me toch wel aan het denken heeft gezet. De links die hij aandracht maken bepaald indruk op mij.

  De journalistieke strekking van zijn betoog, wordt vervolgens volledig bevestigd door de reactie van wat kennelijke medewerkers van dit blog zijn.

  Alles moet bespreekbaar zijn, zeker als het zo goed is onderbouwd als dit verhaal. Inhoudelijk kwam er geen goede reactie op zowel de journalistiek-inhoudelijke kritiek als het AIDS-betoog van Savalle.

  Zapruder – De Nieuwe Reporter = 1 : 0

 • Glaucon

  Jazeker, Bert. Ik hoorde dat hij op kosten daarvan verre reizen maakt. Ik kan mij voorstellen dat u dit feit niet zomaar van mij aanneemt. Echter, vraagt U het hem zelf. U zult het hem niet horen ontkennen, vermoed ik. Ook schijnt hij geld aan te nemen van de bekende ‘kritische’ journalist J. Kelder. Daarnaast… oh, sorry, ik moet weg. Weer een afspraak met SIVLE in de supermarkt…

 • SUBZERO

  Komt er nog een reactie van de hoofdredacteur? Er wordt hier toch wel een punt gemaakt.

  Waarom zou De Nieuwe Reportter het toestaan zo’n slecht stuk te plaatsen? Maarten Reijnders heeft duidelijk persoonlijke issues en verliest daardoor wat basisregels voor journalistiek uit het oog. Het woord laster is gevallen en ik ben het daar mee eens.

  De reactie van wetenschapsredakteur Nadine is ook zeer twijfelachtig. Een wetenschapper onwaardig. Wat rest de Nieuwe Reporter nog?

 • Ik vond de reactie van Nadine eigenlijk het voorbeeld van een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing.

 • De gretigheid waarmee je mij persoonlijk aanvalt, Bram, heeft je weer eens verleid tot enige onjuistheden. Zoals bv.

  ‘Griepvirus in 1918 dat 20 miljoen mensen het leven kostte? Bestaat niet, volgens Godschalk.’

  Iedereen die de moeite neemt om het even na te lezen kan zien dat ik dit nergens beweerd heb.
  Iderdaad, HIV bestaat niet. Althans, er is nog nooit iemand geweest die aangetoond heeft dat het wel bestaat. Dat ligt anders bij het griepvirus; dat bestaat wel, en werd al in de dertiger jaren geisoleerd. En natuurlijk was er een griep-epidemie in 1918. Er is er elk jaar een; soms wat milder, andere keren wat dodelijker.
  Wat ik ontken is de leugen van miljoenen mensen die door die griep-epidemie zouden zijn omgekomen. Begrijp dit nou weer niet verkeerd; die slachtoffers waren er wel, maar hun doodsoorzaak op rekening van een virus schrijven is laf en leugenachtig. Al die mensen zijn omgekomen door de strijdgassen (vooral fosgeen) die gebruikt werden in de juist afgelopen eerste wereldoorlog, en waar door de oorlogvoerende mogendheden wat te lichtvaardig mee omgegaan was.
  Ik denk niet dat er nog hoop voor je is, Bram.

  En over mijn publicaties doe ik niet geheimzinnig, hoor. Die zouden meer mensen moeten lezen. Maar ik ben bang dat er nog maar weinig wetenschappers over zijn die ze begrijpen.

 • M. Lune

  @ Theo van Stegeren

  Het lijkt er meer op dat de main stream media last hebben van cognitieve dissonantie. Alles wat maar enigszins buiten ‘algemeen geaccepteerde en in de media verkondigde waarheden’ valt wordt afgeserveerd als onzin. Zet iemand een alu-hoedje op/verklaar hem/haar voor gek, lach hem/haar uit en je hoeft niet meer inhoudelijk in te gaan op argumenten.

  Waar is de echte onderzoeksjournalist gebleven? Waarom lees ik in de Telegraaf online PRECIES hetzelfde artikel als in de Volkskrant online?

  Omdat bijna iedere nieuwsredactie zich er makkelijk van af maakt: Copy/Paste. Alles wat AP en Reuters eruit spuwen wordt als zoete koek geslikt en vermenigvuldigd…

  Ik hou van dissidente geluiden. Ik leer ervan. Ik ben het niet altijd met ze eens, maar ze helpen me wel om een genuanceerde mening te vormen. Bovendien geven ze me access tot informatie die ik nooit via de MSM zou ontvangen……

  Ligt hier niet een taak voor de MSM???

 • Wat nu toch weer, Bert? Nadine? Wetenschappelijke onderbouwing? Ik heb haar al op de korrel genomen in een eerdere post. Hier is nog een van haar vermakelijke commentaren;

  ‘Hoezo is HIV niet te vinden in de wetenschappelijke database PubMed? Alleen deze zoekterm zelf geeft bijna 183.000 hits.’

  En dat zou een criterium zijn voor het bestaan van HIV?? Of tenminste een vingerwijzing om HIV serieus te nemen?
  Google voor de grap eens ‘starship enterprise’ Wat denk je? 495,000 hits, hahahaha!!

 • George

  hoe pijnlijk is de waarheid van de gekken
  hoe klein is het weerwoord van het schaap
  er doemt zich een stille wereld op
  van volgzaam bedrog

  de Prediker spoort niet
  terwijl Satan rustig doorgraait

 • Wilhelm, ik kan bewijzen dat Starship Enterprise wel bestaat, wat bazel je nou?

  Kijk, hier een foto:

  http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41956000/jpg/_41956594_enterprise_model416.jpg

  ‘Ze’ kennen zelfs zijn constructie, alle detials bekend: kijk:

  http://www.fabuloussavers.com/wallpapers/90_Star_Trek_Enterprise_schematics_NCC1701D_starship_computerdesktop_wallpaper_s.jpg

  Hoeveel bewijs heb je nog nodig?

 • Er zijn nog wel meer syndromen die “uitgevonden” worden door de farma boeren, AIDS staat daar zeker niet alleen. Een bijna lachwekkend ander voorbeeld is het wiebelbeentje syndroom. Echt, het bestaat. Met bijbehorende medicijnen natuurlijk.
  Het heet: RLS! Ofwel Restless Leg Syndrome. Het bestaat echt. Sinds kort.
  Op Zapruder: http://zapruder.nl/portal/artikel/bent_u_al_een_wiebelbeentje/
  Common Dreams: http://www.commondreams.org/archive/2007/12/05/5622/

  Wordt dit de volgende grote epidemie?
  Als het aan de farma boeren ligt wel, patman heeft het artikel net weer bovenaan geplaatst op de frontpage omdat de radio al mensen zit te werven voor behandeling (reclame).
  De farma boeren geven meer geld uit aan marketing dan aan ontwikkeling.
  oja, dat hadden we ook al gezegd, toch?

 • De dood, ook zo’n verzonnen aandoening. Typisch verzinsel van uitvaartorganisaties!

  Mij krijgen ze niet gek: als ze mij dood verklaren ga ik niet in een kist liggen!

 • mevr. Schuitema

  Ik heb de afgelopen dagen de moeite genomen naar de links in het artikel van Patrick Savalle te kijken. Ik weet niets van AIDS maar de ruzie in de reacties prikkelde m’n aandacht. Het koste me door mijn drukke bezigheden wel een paar dagen, maar nu na die paar dagen, ben ik zo ver dat ik wat links wilde laten zien.

  Wat is jullie mening hierover? Ik vond ze in dit artikel.

  Ik ben niet bij machte dit te controleren, daar heb ik de kennis niet voor, maar na een paar dagen lezen, vind ik toch dat er meer voor nodig is dit te ontkennen dan de reacties die ik hierboven las. Er blijken dus wel degelijk een hoop wetenschappers te zijn met twijfels en er blijken ook veel wetenschappelijke publicaties over te zijn.

  http://barnesworld.blogs.com/chemical-bases-various-aids-epidemics.pdf

  http://www.jpands.org/vol12no4/bauer.pdf

  De gegevens waar dit volgende artikel op is gebaseerd zijn toch zeker gewoon op te vragen? Dit is toch makkelijk te controleren? Als deze wetenschapper gelijk heeft en de analyse klopt, dan kan HIV onmogelijk de oorzaak zijn van AIDS. Waarom kijkt geen enkele journalist hier naar? daar zou een journalist toch zeker een prijs mee winnen?

  http://failingsofhivaidstheory.homestead.com/MedSeminar.pdf

  Ik ben het nu inmiddels eens met het moedige betoog van Patrick Savalle dat er duidelijk meer aan de hand is dan men uit de kranten zou kunnen opmaken.

  Waarom durven journalisten dit niet gewoon te onderzoeken?

  Proficiat voor De Nieuwe Reporter dat ze ook dit soort sterk controversiele en alleen daarom al broodnodige artikelen durven plaatsen. Complimenten aan dhr. Savalle ook. Ik hoop niet dat de reacties van sommigen hier u van dit belangrijke werk zullen afhouden.

 • Sander

  Volgens mij stond er van de week in een van de gratiskranten een stuk over RLS. Men begint de onzin hier ook langzaam op te pakken.

 • Gert

  Iedereen weet dat de aidsdissidenten peop praten. Toch?
  Er is plenty bewijs voor de gangbare theorie. Toch?
  Dat staat toch gewoon in PubMed te lezen?

  Wel, als je kunt aangeven waar dat staat kun je nog geld verdienen. Niet een klein beetje, maar een half miljoen dollars (plus nog eens een half miljoen voor onderzoek).

  De dollar staat laag, dat is waar, maar het is toch een drie en een halve ton euri!

  http://articlesofhealth.blogspot.com/2007/05/ph-miracle-living-foundation-in.html

  Kom op, vertel even waar het staat en incasseer die poen.

 • Bram D
 • Nou Bram, print het uit en stuur het op. Als het werkelijk zo legitiem is als jij wil geloven is dat halve miljoen voor jou.

 • Bram D

  De uitgevers van die “prijsvraag” gaan beslissen of het “legitiem” is?

  juist ja..

 • Patrick Savalle

  Bram, zoals we van jou kennen, weet je weer absoluut niet waar het over gaat en heb je toch een hele uitgesproken mening.

  Ik heb de opstellers van de prijsvraag gesproken. De prijs staat op iemand te wachten die hen virus laat zien. Lees eerst de voorwaarden op hun site en stuur dan je bewijs op. Het half miljoen is voor jou.

  Wat ze vragen is een hele normale isolatie, die met elk ander retrovirus gewoon eenvoudig is uit te voeren. Er wordt niets bijzonders of extreems gevraagd. Alleen doe het dan met HIV. Makkie volgens jou als uberkenner van alles, jij lopende Wikipedia en Akasha kronieken ineen.

  Buisje centrifugeren, juiste dichtheid eruit nemen, zuiveren en fotograferen. Klassieke virologie. Alleen kan niemand dat dus met HIV, wel met de duizenden andere retrovirussen, maar gek genoeg dan weer niet met HIV. HIV zoals de gelovers dat bij consensus hebben beschreven is dermate afwijkend van alle andere virussen, dat het eigenlijk alleen maar een fabeltje kan zijn. Vergeet niet dat retrovirussen zoals HIV extreem eenvoudige RNA-strengetjes zijn met vrijwel geen mogelijkheid tot mutaties of wat dan ook. Al die hele bijzondere mogelijkheden van HIV zijn echt totaal onwaarschijnlijk.

  Ik heb minstens 4, 5 universiteits laboratoria gebeld met de vraag of ze op mijn kosten de procedure wilden uitvoeren. Geen probleem, een virussen isoleren op die manier doen we vaker. Totdat ze erachter komen dat het over HIV gaat. Dan hebben ze het ineens heel druk enzo. Als je dan doorvraagt worden ze geergerd en tenslotte zelfs onbeleefd. Bel meneer Wolf van HIV-monitoring en je krijgt meteen een grote bek. Joep Lange precies hetzelfde. Met die gast is absoluut geen normaal gesprek te voeren hierover. Zou ik ook niet doen als ik met bedrog elk jaar weer 100+ miljoen kon binnenlepelen voor onderzoek waarvan je zeker weet dat het tot in de oneindigheid kan doorgaan. Geloof me, voordat ik publiekelijk ging roepen dat ik twijfelde aan de besmettelijkheid van AIDS heb ik echt geprobeerd alle kanten te horen, alle belangrijke geleerden te spreken. Hoe meer geld ze aan HIV verdienen, hoe minder bereid ze zijn tot debat of zelfs maar beantwoorden van vragen.

  Maargoed, ik begrijp dat jij het half miljoen gaat winnen. Go get them tiger….

 • Bram D

  en de uitgevers van de prijsvraag bepalen of de isolatie “normaal” is.

  Wie beantwoordde die prijsvraag ook alweer in 1996? Peter Duesberg, nietwaar? Wat zei Duesberg ook alweer over die prijsvraag? Vergeten zeker, he?

 • Hoe dom wil je zijn?

  De gevraagde isolatie is met alle andere virussen mogelijk. Dan is het niet raar om dat ook met HIV te doen.

  Als jij zegt dat dat kan of dat iemand anders dat al heeft gedaan, ga dan die miljoen halen.

  Of geef ons de verklaring waarom het met alle andere retrovirussen wel kan, maar met HIV niet.

  Als er een virus in zit, dan moet je dat virus op die manier kunnen zien. Een virus is weliswaar miniscuul klein, maar nog steeds gewoon fysiek te isoleren. In plaats van zelf na te denken of je een keer te verdiepen in de mateire, blijf je gewoon dat sarcastische bedoelde verhaal van Deusberg aanhalen en de fabrikanten van AIDS_remmers citeren. Of hun gesponsorde wetenschappers.

 • Bram D

  Dus wat zei Duesberg in 1996 over die prijsvraag? Je weet wel, diezelfde Duesberg die je steeds een “topwetenschapper” en een nobelprijswinnaar noemt.

  Je wil het niet horen he?

  Er zijn namelijk helemaal geen wetenschappers die het bestaan van HIV ontkennen, laat staan nobelprijswinnaars.

  Steeds weer blokkeer je dit gegeven uit je geheugen he? Het zal wel nooit doordringen.

  (alle vragen die je hier aanhaalt zijn al lang en breed beantwoord, bv. in 1996, door Peter Duesberg)

 • Zoals gebruikelijk, ga je er weer overheen praten. Laat ik eerst even meedoen, om daarna weer de discussie terug te brengen naar waar het om ging.

  “Er zijn namelijk helemaal geen wetenschappers die het bestaan van HIV ontkennen, laat staan nobelprijswinnaars.”

  Waar het om gaat is of AIDS besmettelijk is of niet en wordt veroorzaakt door een virus. De rest is relatieve bijzaak. Weet je ook wel.

  Er zijn trouwens een heleboel wetenschappers die niet in HIV geloven. Bekendste zijn natuurlijk die van de Perth-group en die van rethinkingAIDS. Kary Mulis gelooft niet in HIV maar formuleert het anders om dit soort discussies te voorkomen want waar het uiteindelijk om gaat is dat er weinig aanwijzingen zijn dat AIDS besmettelijk is en dat het zeker nog nooit bewezen is.

  Wat echter nog veel belangrijker is, is dat er een heleboel wetenschappers zijn die wel geloven in HIV maar dat virus dus nog nooit hebben kunnen isoleren op dezelfde manier als alle andere retrovirussen wel kunnen worden geisoleerd. Natuurlijk meten ze van alles, maar ze kunnen onmogelijk weten of dat een virus is dat AIDS veroorzaakt zonder dat virus eerst ‘fysiek’ in handen gehad te hebben. Alles wat ze meten en fotograferen op basis van de vastgestelde markers, is afhankelijk van de ijking van die markers aan het daadwerkelijk virus.

  Maargoed, het is niet jou doel opbouwend te discussieren, dat heb ik je nog nergens zien. Dus troll maar weer door en praat er maar weer overheen en doe vooral weer je beste net te doen alsof de discussie over net wat anders ging.

 • Verder zou het natuurlijk best een keer tijd worden zeker te weten te komen wat HIV-seropositiviteit nu eigenlijk betekent. Daarvoor hebben ze ook dat virus nodig. En niet via dezelfde markers als worden gebruikt om seropositiviteit mee vast te stellen, zoals nu gebeurt, maar via het echte virus.

 • Voordat je nu weer reageert Brammetje, lees eerst even dit (door de Harven)

  “And, please, don’t think that this radical opinion is that of an isolated “dissident”. The group of AIDS dissidents initially led by Peter Duesberg in 1987(3) counts thousands of members, including two Nobel laureates. They can be found worldwide, in the US, in Europe, in Australia, in South Africa, in India, etc… All of them worry about the same fundamental questions (4), the most significant of which can be summarized as follows:”

  “1) HIV purification.

  Nobody has ever succeeded in purifying HIV (5). Centrifugation in sucrose gradients at the 1.16 gm/ml density is a classical approach to the purification of all the well-known animal retroviruses. Unfortunately, numerous cell debris do sediment at that very same density. Consequently, without a rigorous control by transmission electron microscopy, identifying material sedimenting at that density with “purified” retroviruses is a very dangerous scientific mystification. The very same criticism must be addressed to Temin (6) and Baltimore (7) who, independently, recognized a reverse transcriptase (RT) acivity in “retroviral” samples the purity of which had not been verified, therefore making it impossible to exclude an RT activity originating from cell debris or from mycoplasma fragments.

  2) Identification of HIV molecular “markers”.

  In absence of any HIV purification, numerous molecules are currently used as surrogate “markers” supposedly demonstrating the presence of HIV: protein (p24), enzyme (RT), or short sequences of nucleic acid. But HIV should have been purified first in order to demonstrate convincingly that these molecules, considered as HIV “markers”, were indeed, specifically, of retroviral origin. This purification having never been achieved, it remains impossible to demonstrate the retroviral specificity of these molecular “markers” because similar molecules are abundantly present in cell debris which contaminate all the samples falsely regarded as “purified” retroviruses, simply because they originate from sucrose gradients at the 1.16 gm/ml density.

  All “markers” being non-specific, it was no big surprise to learn that tests for the so-called “seropositivity ” (Elisa and Western Blot), being based on the very same markers were not specific either, as clearly and originally demonstrated by Eleni Papadopulos, Val Turner and the Australian group of researchers at Perth (8), Australia, as early as 1993, in a paper published in Nature/Bio-Technology, a paper which has been (most conveniently!) ignored by the AIDS establishment. ”

  http://www.healtoronto.com/annex/keyquestions.html

 • Bram D

  dus wat zei Peter Duesberg in 1996 als antwoord op die prijsvraag?

 • Bram D

  “Waar het om gaat is of AIDS besmettelijk is of niet en wordt veroorzaakt door een virus. De rest is relatieve bijzaak. Weet je ook wel.”

  aha, dus daarom is hét speerpunt van de hele Zapruder-haatcampagne dat HIV nooit aangetoond zou zijn.

  Waar het werkelijk om gaat is de alledaagse werkelijkheid van ~15000 nederlandse HIV-patienten die, in tegenstelling tot ong. 15 jaar geleden weer een hoge levensverwachting hebben. En op een of andere manier willen mensen als jij ze dat maar niet gunnen. Je hoeft het ze alleen maar te vragen om te weten dat het zo is. Nederlandse HIV-patienten sterven niet meer massaal (minder dan 90 per jaar). In de tijd voordat er remmers waren was dit wel anders.

  Sommige mensen negeren de realiteit liever.
  Lastig he, als al die rot-HIV-patienten maar niet dood willen gaan, en zo je queeste tegen de “pharmamafia” in de weg staan?

 • Hoe kom je toch bij deze onzin? Vroeger ‘hitte’ ze hard en early met de AZT, tegenwoordig niet meer. Veel HIV-patienten krijgen geen medicatie, pas zodra ze ziek worden. Maar seropositiviteit zegt niets over een eventuele toekomstige ziekte. En zonder die medicatie of met heel weinig medicatie of met moderne minder agressieve maar nog steeds even nutteloze medicatie overleven ze inderdaad veel langer.

  Daarnaast zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken voor de officiele statistieken.

  Maar je hebt dus weer niets gelezen.

  Ik heb hier een gesprekpartner voor je op jouw niveau:
  http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html

 • Bram D

  jaren ’80 -> levensverwachting van seropositieven was ~10-15 jaar
  anno nu -> levensverwachting van seropositieven is niet veel lager dan landelijk gemiddelde.

  Het verschil?
  AIDS-remmers.

  En dat simpele gegeven zit je zo enorm dwars dat je uit alle macht probeert te ontkennen.

 • Bram D

  AIDS is in landen waar medicijnen voorhanden zijn geen dodelijke ziekte meer, maar een chronische.

  In landen waar weinig tot geen medicijnen voorhanden zijn is het nog steeds een dodelijke ziekte.

 • Bram D

  Alle weerleggingen van de AIDS-ontkennerij, of nog absurder de HIV-ontkennerij staan hier (al maanden lang):
  http://zaplog.nl/zaplog/user/Kortjakje

  Ook daar laat je de antwoorden weer onweersproken zoals je dat overal doet, om steeds maar weer van voren af aan te beginnen met de onzin.

  HIV-patienten gaan in Nederland niet meer massaal dood. Onthou het eens een keer.

 • John

  Savalle: “Er zijn trouwens een heleboel wetenschappers die niet in HIV geloven. Bekendste zijn natuurlijk die van de Perth-group en die van rethinkingAIDS.”

  Oftewel anderhalve man en een paardenkop.

  De kern van Perth bestaat uit drie (!) personen, daar zijn later vijf (!) bij gekomen. Staat op hun eigen site.

  Rethinking AIDS noemt zeven personen, waaronder natuurlijk ook die van de Perth Group.

 • Sinds wanneer is wetenschap democratie?

  Toon nou maar gewoon eens dat HIV onder een EM…

 • Bram toch! Die link die je plaatste is om te gillen.

  http://www.quackwatch.org/04ConsumerEducation/hiv-aids.html

  Dit lange verhaal, regelrecht uit de koker van Tony Fauci, begint met het credo:

  The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) was first recognized in 1981 and has since become a major worldwide pandemic. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus (HIV). By leading to the destruction and/or functional impairment of cells of the immune system, notably CD4+ T cells, HIV progressively destroys the body’s ability to fight infections and certain cancers.

  Dat moet je eerst geloven voor je verder leest. Vervolgens is het hele artikel gebaseerd op die aannamen; knulliger kan niet.
  Als bronnen worden meest rapporten van NIAID zelf vermeld. Plus enkele van de CDC, en van UNAIDS collega Peter ‘Pol’ Piot (ook zo’n fijne knul). Vol glasharde leugens. De meeste van de geciteerde wetenschappelijke artikelen heb ik al lang geleden gelezen. Allemaal een pot nat. Als je om te beginnen al uitgaat van wat je eigenlijk probeert te bewijzen, dan kom je er wel uit. Maar als je werkelijk kijkt wat ze gedaan hebben, dan blijkt dat het fundamentele werk, namelijk aantonen dat er werkelijk zo’n virus is, niet gedaan is. Wetenschappelijk broddelwerk.
  Daarom hebben ze ook zoveel woorden nodig om een eenvoudige vraag te beantwoorden.

 • Patrick, als we je nu foto’s van HIV laten zien, dan zijn die foto’s niet goed omdat:

  1) Er een niet geïdentificeerd vuiltje op zit.
  2) Er geens schaal op staat
  3) Er niet op de juiste manier gecentrifugeerd is
  4) Het HIV eerst geïsoleerd/opgekweekt is

  etc. etc.

  En maar blijven beweren dat alle virussen op 1 manier geïsoleerd worden. En maar beweren dat Retrovirussen een bepaalde dichtheid moeten hebben om te functioneren…

  Doel wordt telkens verplaatst en je belandt in de complete fantasie wereld van Patrick en onze antieke plantjes bioloog Wilhelm…

 • Anderhalve man en een paardenkop, John? Ik dacht toch dat het er meer waren.

  http://aras.ab.ca/aidsquotes.htm

  David Crowe heeft trouwens nog ergens een lijst van meer dan 3000 academisch geschoolde dissidenten. Dat weet ik, want ik sta er ook op.

 • Zucht, je geeft weer eens blijk er helemaal niets van te begrijpen. Zeker niet goed opgelet bij de natuurkundeles?

  ”En maar beweren dat Retrovirussen een bepaalde dichtheid moeten hebben om te functioneren…”

  [kreun] 0 ja, ik vergat even dat natuurkunde niet past in een pretpakket.
  Wel, alle materialen, dus ook virussen, hebben een bepaalde dichtheid. Die van een retrovirus is 1,16 gram per milliliter. Als je nu een celsapje centrifugeert in een suikeroplossing van oplopende dichtheid (gradient), dan centrifugeert het virus totdat het zijn eigen dichtheid ontmoet. En daar blijft het dan. eeft niks met functioneren te maken; wel met de Wet van Archimedes. Als er veel zwijnerij (celmateriaal) is dat diezelfde dichtheid heeft, dan moet je andere techieken gebruiken om het virus verder te zuiveren.
  Er is niet een enkele manier om virussen te isoleren, en het is een grove leugen dat dissidenten het maar op een bepaalde manier uitgevoerd willen zien. Het kan ons echt geen ros schelen hoe het gedaan is. We willen alleen eens resultaat zien. En dan geen plaatje van veel zwijnerij, waartussen een paar zwarte puntjes waarvan we moeten geloven dat het HIV is. 0ok cartoons voldoen niet aan de eisen. Dus HIV fanaten, hou even op met geld graaien en presteer eens iets, voor het eerst in 24 jaar. Anders houdt het geld een keer op. Jullie ook, hoop ik.

  P S ‘Antiek’ vind ik niet zo erg. En ja, ik heb met plantenvirussen gewerkt. Maar noem me geen bioloog, zelfs geen moleculaire. Ik ben van huis it chemicus, m.a.w. ik sta met beide benen op de grond en geloof niet in sprookjes; zeker niet in HIV.

 • Bram D

  Godschalk: “Anderhalve man en een paardenkop, John? Ik dacht toch dat het er meer waren.”

  En dan komt ie weer met een link naar mensen die de relatie tussen HIV en AIDS betwijfelen… *zucht*

  Godschalk, en dus Savalle, geloven echter heilig dat HIV niet bestaat. Dat is dus iets heel anders. Er zijn geen wetenschappers die zoiets absurds beweren; slechts anderhalve man en een paardenkop.

  Maar zo gaat het steeds. Van alle HIV-AIDSontkenners zijn Savalle en Godschalk de meest extreme (equivalent met de “911-truthers” die geloven dat er helemaal geen vliegtuigen bij betrokken waren). Vervolgens pretenderen ze dat die extreemste opvatting veel medestanders zou hebben, waaronder nobelprijswinnaars.

  Dus wat zei Peter Duesberg in 1996 over die prijsvraag van the Perth-group?
  Je wil het maar niet horen, he?

 • “Die van een retrovirus is 1,16 gram per milliliter. ”

  Is dus de fantasie van de dissidenten, veel retrovirussen vind je wel op deze gradient, maar niet alle. Er is ook geen enkele reden dat dit functionele betekenis heeft.

  Verder doen dissidenten uitspraken als “Membramen hebben geen functie bij virussen” ach, dan laat je wel zien dat je echt niets weet van virussen.

  Wedden dat als ik jouw een plaatje met alleen mature HIV particels laat zien, dat je dan verdere eisen stelt?

  Verder is EM voornamenlijk een hype geweest is de tijd dat onze plantjes bioloog Wilhelm een 5 jaar in het onderzoek heeft meegedraaid. Tegenwoordig wordt er in de virologie voornamenlijk gebruik gemaakt van cryo-EM, welke een extreem veel hogere resolutie heeft. Maar ja, dat kennen ze niet, dus is het nep…

 • Dan nog is er bewijs nodig dat dat zogenaamde HIV ook de oorzaak is van AIDS.

  Maargoed, je kan natuurlijk alle dissidenten wegzetten als domme lullen. 2 Nobelprijswinnaren, talloze gereputeerde wetenschappers, steeds meer wiskundigen, in vrijwel alle relevante vakgebieden zijn tegenwoordig dissidenten te vinden. Alleen al de board van RethinkingAIDS heeft meer wetenschap in huis dan het hele Nederlandse AIDS-onderzoek bij elkaar.

  Allemaal dom.

  En daarom dat alle experts die het wel weten na 25 jaar en 150+ miljard dollar onderzoek nog niets anders hebben kunnen bedenken dan het opnieuw van de plank halen van een extreem giftig kankermedicijn en dat ‘medicijn’ noemen. AZT is gewoon ordinaire kankerchemo. Geen HIV-vaccin, geen AIDS-medicijnen, geen enkel, maar dan ook geen enkel resultaat behalve de constatering dat nu ze seropositieven minder krachtige en vooral minder AIDS-remmers geven, ze langer blijven leven.

  Ja, Dat zijn de slimmerikken.

  Nogmaals, je mag me best overtuigen, is ook mogelijk. Maar het enige dat jullie kunnen, is roepen dat alle dissidenten dom zijn en dat ‘moderne’ virussen anders zijn dan ‘oude’ virussen en dat de dissidenten een soort van holocaust-ontkenners zijn.

  Echte slimmerikken. Zeker.

 • En er is dan ook nog geen antwoord gegeven op de nu ontstane vraag waarom HIV dan zogenaamd wel met cryo-EM kan worden gevonden maar niet, zoals alle andere retrovirussen, met normale EM.

  Best wel raar denk je niet? Het virus laat zich dus alleen onder moderne microscopen zien, ondanks dat de resolutie van ouderwetse al ruim voldoende is. Een virus met een attitude, tssk, tssk…

  Kunnen we deze eigenschap nu voortaan toevoegen aan de lange, lange, lange lijst extreem onwaarschijnlijke eigenschappen toevoegen die de orthodoxie reeds aan HIV heeft toegekend? Jeweetwel, onmogelijke mutaties, onmogelijk lange incubatie, wel T-cellen aanvallen in het menselijk lichaam maar niet in een kweeksel, enz. enz.,

  Het wordt steeds bonter allemaal met dat HIV.

  Straks ga je me vertellen dat het een rood cape-je draagt…

  En ondertussen gaan er mensen dood misschien wel omdat moderne wetenschappers te arrogant zijn om een stap terug te doen en de hele zaak opnieuw te bekijken. Of zouden de waanzinnige onderzoeksbudgetten die er worden uitgedeeld er wat mee te maken hebben? 120 miljoen kreeg Joep vorig jaar. Zout toch zonde zijn als dat allemaal wegviel omdat er niets te genezen bleek…

 • Er zijn geen gereputeerde wetenschappers die aan het bestaan van HIV twijfelen. Zelfs de belangrijkste denialist (Duesberg) twijfeld niet aan het bestaan van HIV. En het puntje van mijn pink heeft meer kennis van HIV dan het complete board van rething AIDS bij elkaar. Bijvoorbeeld Bauer, die met zijn laatste publicatie zichzelf weer belachelijk maakt.

  In het kort, ja deze zijn allemaal dom.

  AZT is het eerste medicijn tegen HIV geweest, tegenwoordig zijn er vele anderen; Op te delen in RT remmers (nucleotiden analogen, en niet nucleotiden analogen), Protease remmers en receptor remmers. Mogelijk komt er een integrase remmer aan. AZT werkt op een andere manier tegen HIV als tegen kanker, waar het ooit voor ontdekt is. (Dit heeft te maken met de specificiteit voor RT).

  Niemand roept dat er een verschil is in de virussen, (tussen oud en nieuw) behalve de denialisten…

  Patrick… recentelijk is je nog EM foto materiaal getoont, kan me niet voorstellen dat je zo’n kort geheugen hebt, tssk tssk…

  Onmogelijke mutaties heeft HIV niet, lange incubatie heeft HIV ook niet, lichaam heeft alleen een enorm CD4 T-cell herstellend vermogen, HIV wordt juist in celkweken gehouden is daar uitstekend in op te kweken…

  Het wordt steeds bonter met je…

  Ondertussen gaan er mensen dood omdat bv. een Duesberg te arrogant is, zijn fouten te erkennen en denialisten die niets van het imuunsysteem en virologie weten, als makke schaapjes achter een paar aandacht freaks aanlopen…

 • “Patrick… recentelijk is je nog EM foto materiaal getoont, kan me niet voorstellen dat je zo’n kort geheugen hebt, tssk tssk…”

  Cool. Robbert Gallo, de ontdekker van het HIV kon dat tijdens een recentelijke rechtszaak in Aidelade niet tonen. Dus nu heb je twee dingen bereikt:

  1. je kan dat miljoen gaan ophalen
  2. je kan Robbert Gallo nog wat leren en helpen in zijn onderzoek tegen AIDS.

  Ongekend dat we deze doorbraak in het HIV onderzoek hier gewoon live op Nieuwe Reporter mogen meemaken. Bedankt!

 • Dus nu geen grote mond meer, gewoon even mailen met de uitlovers van die prijs. De prijs is echt en als jij ze tootn wat je zegt aan mij te hebben getoond, ben jij de winnaar van dat geld.

  Gefeliciteerd!!!

 • John

  “En dan komt ie weer met een link naar mensen die de relatie tussen HIV en AIDS betwijfelen *zucht*”

  Dat was mij ook al opgevallen. Savalle komt zelf met die organisaties aanzetten en dat stelt dus niks voor.

  Enfin, ik heb sowieso weing fiducie in figuren die arrogant lopen te scheewen zoals dit fameuze duo.

 • Bram D

  Er zijn geen gereputeerde wetenschappers die twijfelen aan dat bestaan van AIDS. Wel is er een “AIDS-dissident” die die prijsvraag al in 1996 heeft beantwoord, en haarfijn heeft uitgelegd waarom de “normale procedure voor virusisolatie” niet zo “normaal” is en die prijsvraag dus volstrekt waardeloos.

  Die man is Peter Duesberg. Je wil het maar niet horen, he?

  Er zijn geen wetenschappers die twijfelen aan het bestaan van HIV.

  Van alle AIDS-dissidenten vormen de HIV-ontkenners een extreem miniscule minderheid die door werkelijk geen enkele wetenschapper gesteund wordt.

 • Bram D

  Savalle doet steeds hetzelfde:

  -wijzen naar een groep AIDS-ontkenners en roepen “kijk eens hoeveel het er zijn! Die kunnen toch niet allemaal gek zijn!”

  -Vervolgens gaat ie iets doen wat zelfs 99% van die groep niet doet, nl. het bestaan van HIV ontkennen. Dat is hét speerpunt van de hele haatcampagne. Tevens wordt dat als hét argument gebruikt om duizenden wetenschappelijke publicaties te diskwalificeren (zie reactie Godschalk 30-3, 11:44), omdat die volgens hem steeds uitgaan van het feit dat HIV bestaat.

  -Dan wijs je ze er weer op dat er geen wetenschappers bestaan die HIV ontkennen.

  -Dan wordt geroepen dat dat maar “een bijzaak” is, en dat andere dingen veel belangrijker zijn.

  ..maar het is geen bijzaak in hun campagne; het is het speerpunt.

  Hiermee laten Savalle en Godschalk prima zien dat ze geen enkele intentie hebben om op een eerlijke manier te beargumenteren.
  De vraag is of dit nu bewust liegen is, of dat ze deze gestoorde gedachtekronkel nu echt zelf niet doorhebben, ook al worden ze er tientallen keren op gewezen?
  Is het stuitende domheid of boze opzet?

 • Als je ergens aandacht aan schenkt, wordt het dan groter of kleiner? Als het groter wordt terwijl het kleiner zou moeten worden, dan wordt er niet meer geluisterd naar inhoud en niet meer op feiten en argumenten met elkaar gesproken. Dan komen de lobbygroepen om de hoek kijken en wordt het de vraag waar je voor kiest: voor de groep of voor jezelf als individu. For the times they are a-changin’.

 • Stefan Vanheste

  Wat hier opvalt is dat er een grote groep mensen bestaat met een bepaalde overtuiging, laten we ze voor het gemak ‘complotdenkers’ noemen.

  Deze complotdenkers zijn heel productief in het beschrijven van hun overtuigingen getuige de grote hoeveelheid websites waar ze naar verwijzen. Op internet hebben ze de mogelijkheid om met gelijkgestemden ideeën uit te wisselen.

  Aangezien de toegang tot wetenschappelijke literatuur (wegens de auteursrechtelijke bescherming) duur is, is de kans kleiner dat wetenschappelijke tegengeluiden met degelijke referenties gebruikt kunnen worden in de discussie.

  Daarnaast hebben veel complotdenkers per definitie een gevoel van wantrouwen tegen de traditionele media in het algemeen. Dat alle media over een kam worden gescheerd is natuurlijk absurd, want de media worden gevormd door journalisten die objectief (en subjectief) verslaggeven, maar ook columnisten, cartoonisten, objectieve en subjectieve documentairemakers, Murdochachtige imperia, door dictaturen beperkte journalisten en dat niet alleen, in steeds meerdere mate mensen die geen journalist zijn, maar die wel tekst, beeld en geluid produceren. Sommigen verdienstelijk en sommigen iets minder verdienstelijk.

  Een dialoog tussen complotdenkers en journalisten/wetenschappers blijkt zinloos zoals blijkt uit de voorgaande 100+ reacties.

  Beantwoord nu de volgende vragen voor jezelf. Is dit een objectief betoog? Is dit een weblog? Ben je het er (niet) mee eens? Waarom wel/niet?

 • Bram en Zucht, doe eindelijk eens gewoon. Ik lees hier allerlei onzinnige termen zoals “haatcampagne”. Er is aan de kant van de dissidenten helemaal geen haat mee gemoeid. Minachting misschien, maar geen haat. Onze enige opzet is om mensen die geen direct voordeel halen uit de HIV-zwendel aan het denken te zetten.
  De fundamentele vragen zijn nog steeds duidelijk:
  1. Waar vinden we een publicatie die de isolatie en zuivering van HIV beschrijft? Zelfs Gallo kon er geen vinden. Is het dan zo onredelijk om niet in het bestaan van HIV te geloven? En voor diegenen die werkelijk niets van wetenschappelijk onderzoek begrijpen (zoals Zucht en Bram): Zelfs publicatie in een peer-reviewed tijdschrift is niet altijd voldoende. Collega’s in andere laboratoria moeten de gerapporteerde resultaten in hun eigen lab kunnen verifieren. Anders blijft het ongeloofwaardig.
  2. Alle beschikbare data moeten als onontkoombare conclusie hebben dat een laag aantal CD4 T-cellen door een retrovirus veroorzaakt wordt, of zou kunnen worden.
  Niet het te bewijzen vooraf aannemen en dan naar data gaan zoeken die de stelling zouden bevestigen, zoals de Tony Fauci’s en de John Pee Moore’s van deze wereld doen.

  Toon ons deze onomstotelijke bewijzen, en wij houden verder ons mond.

  Wat tevens zo belachelijk is, is de bewering dat vrijwel “alle wetenschappers” in HIV$AIDS geloven. Van de dissidente wetenschappers zijn er maar een paar. Alsof wetenschap een democratie is, waar de meeste stemmen gelden! Als je dan d.m.v. een lijst aantoont dat er toch wel heel wat academisch gevormde dissidenten zijn, dan wordt dit verworpen omdat… het op een dissidente website staat. Zielig. Alles wat ik beoogde was de “anderhalve man en een paardenkop” stelling ontzenuwen.

  De pijlen van de dissidenten zijn gericht op de fundamenten van de (belachelijke maar heel winstgevende) HIV/AIDS theorie. Er zijn geen bewijzen voor de destructie van CD4 cellen door een virus,wat bovendien niet eens te vinden is. Men heeft vooraf zijn huiswerk niet gedaan. En deze hele misere is vooral ook de schuld van de media. Reporters die ook hun huiswerk niet gedaan hebben, en met alle winden meewaaien. Reden waarom ik leden van de pers gewoonlijk aanduid met “labbekakken”.

 • Wilhelm, zoals altijd fantaseer je er weer op los. Je bent sowieso een aangetoonde leugenaar, betreffende uitspraken dat je het denialisme hebt geïntroduceerd in Nederland en dat je jezelf emeritus hoogleraar noemt. Je bent een fantast en bedrieger.

  (sorry voor de felle uithaal, maar ik onderbouw het met verifeerbare feiten)

 • In mijn vorige post heb ik al gewezen op het feit dat “meeste stemmen gelden” niet opgaat in de wetenschap. Het werkelijke speerpunt in onze campagne is er op wijzen dat er 25 jaar geleden een pruts-theorie is gelanceerd, waar in het geheel geen bewijzen voor zijn. Daar moet nog maar eens goed over nagedacht worden.

  Bram maakt al een tijdlang veel lawaai over wat Peter Duesberg zei in 1996, dus laten we daar dan maar even aandact aan besteden. Hij zou waarachtig nog gaan denken dat ik het niet wil horen.
  Wel, het is goed dat het vandaag 1 April is. Hier volgt een klein deel van wat Duesberg zei:

  HIV has been isolated by the most rigorous method science has to offer. An infectious DNA of 9.15 kilo bases (kb) has been cloned from the cells of HIV-antibody-positive persons, that – upon transfection – induces the synthesis of an unique retrovirus. This DNA “isolates” HIV from all cellular molecules, even from viral proteins and RNA. Having cloned infectious DNA of HIV is as much isolation of HIV as one could possibly get.

  Voor wie het hele artikel wil lezen, hier is de link:
  http://www.theperthgroup.com/CONTINUUM/duesbergcontreward.html

  Is het niet duidelijk? Dit is precies hetzelfde gebrabbel wat we van de orthodoxie horen! Denkt soms iemand dat Duesberg niet weet dat het clonen van DNA niet hetzelfde is als een RNA-virus isoleren? En wie heeft verordonneerd dat dit DNA van HIV afkomstig is? Om dat te weten te komen zou je eerst… HIV moeten isoleren (!)
  Dit is dus weer een aanname vooraf, en Duesberg wist dat heel goed. Hij imiteerde gewoon de onzinnige manier van redeneren die we bij de orthodoxie tegenkomen. Een mooie grap. Duesberg’s gevoel voor humor is trouwens bij iedereen bekend.

  Voor iemand me gaat verdenken van idolatrie, moet ik wel vermelden dat Duesberg in zijn jonge jaren bij de beweging hoorde die de (evenzeer belachelijke) theorie aanhing dat kanker wordt veroorzaakt door virussen. Aangezien voor een dergelijke transformatie van cellen retrovirussen inderdaad een redelijke keuze zijn, ontwikkelde Duesberg zich tot ’s werelds voornaamste expert op het gebied van retrovirussen. In zijn nieuwere kanker onderzoek heeft hij wijselijk de virus-theorie verlaten, en richt zich nu op de chromosomen.
  Een retrovirus dat kanker veroorzaakt: Het idee was fout, maar leek toch (45 jaar geleden!) nog een beetje plausibel. Maar een retrovirus dat AIDS veroorzaakt… Het idee!! Hahahahahaha!!

  Zo, Bram. We gaan nergens voor opzij, zie je wel?

 • Zo, en nu Zucht nog. (Zeker student(e) van Ab Osterhaus?)

  “”Die van een retrovirus is 1,16 gram per milliliter. ”
  Is dus de fantasie van de dissidenten, veel retrovirussen vind je wel op deze gradient, maar niet alle. Er is ook geen enkele reden dat dit functionele betekenis heeft.”

  Je meent het! En komt het dan in niemand op om ook de fracties boven en onder 1,16 g/ml te bekijken? Wat belangrijker is: Een hoop troep wat van de cel afkomstig is sedimenteert ook bij 1,6 g/ml. Daar zijn ook “vesicles” bij; blaasjes van het intercellulair transport. En als je die voor virusdeeltjes aanziet, dan zie je ook de maan voor goudse kaas aan.
  En dat de dichtheid geen funktionele betekenis heeft, dat is nu juist wat ik beweer. Die vet-envelop dient nergens toe. Die is alleen meegenomen van het membraan van de gastheercel, om het transport te vergemakkelijken.

  “Verder doen dissidenten uitspraken als “Membramen hebben geen functie bij virussen” ach, dan laat je wel zien dat je echt niets weet van virussen.”

  Niet alle dissidenten; dat heb ik beweerd. De compositie van de vetten is zelfs niet constant voor een bepaald type virus. Ach, licht me dan eens voor wat die functie dan wel mag zijn ???

  “Wedden dat als ik jouw een plaatje met alleen mature HIV particels laat zien, dat je dan verdere eisen stelt?”

  Pure grootspraak. Dat kun je helemaal niet. Bvendien is een plaatje maar het halve werk. Je moet ook nog aantonen dat die bolletjes met doodkistvormige figuurtjes er in werkelijk infectieus zijn. (Kijk, hier komen de extra eisen al; je schijnt toch op dit punt gelijk te hebben). Ik heb eens op een Amerikaans forum een aantal plaatjes gepost “van HIV”. In werkelijkheid waren het diverse andere virussen, en zelfs eentje van iets dat met een virus niets te maken had. Iedereen nam het voor zoete koek aan.

  “Verder is EM voornamenlijk een hype geweest is de tijd dat onze plantjes bioloog Wilhelm een 5 jaar in het onderzoek heeft meegedraaid.
  Tegenwoordig wordt er in de virologie voornamenlijk gebruik gemaakt van cryo-EM, welke een extreem veel hogere resolutie heeft. Maar ja, dat kennen ze niet, dus is het nep…”

  Van voor tot achter onwaar (zelfs het “bioloog”). EM heeft grotendeels de Rontgenanalyse van kristallen verdrongen. (Denk je eens in: Kristallen van HIV, hahahaha!) Natuurijk zijn er nieuwere verbeterde technieken bijgekomen. De cryo-EM is een verlengstuk van de freeze etching techniek, waarvan ik de ontwikkelaar, Russ Steere, goed gekend heb. Maar ja, eigentijdse virusbeunhazen zullen wel denken dat zij het uitgevonden hebben.
  Heb je nu werkelijk het idee dat oudere wetenschappers niets weten, en dat de nieuwere generatie met gloednieuwe geniale dingen aan komt? Ach, ach, zo komt het dus dat het hoger onderwijs (en niet alleen het hoger onderwijs) zo verpieterd is, en de Nederlandse wetenschap niets meer voorstelt. Met deze blaaskaken van de “Nieuwe Wetenschap” zitten we mooi in een doodlopende straat met eenrichtingverkeer.

 • “(sorry voor de felle uithaal, maar ik onderbouw het met verifeerbare feiten)”

  Hee graag, zucht, heel graag. Hier in alle openheid, natuurlijk. Het is de gloeiende knijp.

 • Bram D

  Het meest absurde van alles is toch wel dat Duesberg’s artikel in 1996, waarin ie afrekende met het idee dat HIV nooit is aangetoond, maar wordt afgedaan als “een grap”. Hahaha, zo lusten we er nog wel een paar!

  Feit is: er zijn geen wetenschappers die het bestaan van HIV betwijfelen.

 • zoals je dus zelf al aangeeft, zodra ik een plaatje van HIV laat zien (die iedereen makkelijk via google online kan vinden) ga je de volgende eis stellen. Je zult het doel eindeloos blijven verzetten.

  Ik doe geen uitspraken over “oude wetenschappers” ik doe een uitspraak over jou uitspraken, die voor niet-leken belachelijk zijn. En dat bedoel ik niet persé je standpunt over HIV, maar je uitspraken over technieken, zowel oude als moderne. Deze uitspraken geven duidelijk aan dat je de technieken niet snapt/beheerst, of de resultaten kan interpeteren.

  Ook blijkt over je uitspraken over membranen dat je zelfs simpele kennis over virologie in het algemeen niet beheerst. Dat is ook niet zo vreemd voor iemand die maar een paar jaar, 60 jaar geleden aan één plantje heeft gewerkt.

 • “Een volgende eis”? Dit is een eis die al altijd bestaan heeft. Een EM plaatje is nog nooit voldoende geweest om ook maar iemand te overtuigen dat we met een virus te maken hebben. Verdere verificatie is altijd nodig. Alleen de HIV gelovigen accepteren allerlei onzin zonder adequaat bewijs. Bij de plaatjes van “HIV” die op het web rondzwerven is echter het plaatje zelf meestal wel voldoende… om te bewijzen dat het GEEN retrovirus is. Of er is alleen maar cel-debris te zien, of de bolletjes hebben niet de juiste afmetingen voor een retrovirus, enz. enz.
  “Ja, maar…”, zeggen dan de leden van de HIV sekte, “HIV is ook geen gewoon retrovirus; het is een lentivirus” (!)
  Het is alsof ik Hans Kazan hoor zeggen: “Dit is geen gewoon zout, dit is toverzout”

  Het is overigens wel interessant dat mijn persoon (plus alle leugens en valse veronderstellingen daaromtrent) nu het nieuwe onderwerp van deze discussie is geworden. Zijn de argumenten ten gunste van HIV op?
  Duidelijk is wel dat jij en je trawanten van de virologie totaal geen kaas gegeten hebben. Jullie hebben er een potje van gemaakt. Om je weer enigszins op het juiste pad te helpen: In de virologie moet je je hersens gebruiken, net als bij alle wetenschappen. Automatismen, zoals op een paar knopjes drukken van een PCR apparaat leiden niet tot wijsheid en begrip. Die moderne technieken, die je zo trots naar voren schuift, omdat je denkt dat anderen die niet begrijpen, geven altijd wel een resultaat. Wat dat resultaat betekent moet je zelf interpreteren. Door te denken; het is geen geloofsbelijdenis.

 • “Kijk, hier komen de extra eisen al; je schijnt toch op dit punt gelijk te hebben”

  “”Een volgende eis”? Dit is een eis die al altijd bestaan heeft”

  Typisch…

 • Zoals Patrick al heeft laten zien, er zijn ook plaatjes van Starship Enterprise. Moeten we er daarom zonder verificatie critiekloos in geloven? Wetenschap bedijven is voor een groot deel critisch nadenken; niet alleen maar op knopjes drukken.

 • ZUCHT

  Zoals allemaal al voorspeld… Doelen verplaatsen

  Eerst is een plaatje oh zo belangerijk, nu zegt het niets.

  Je opmerking over knopjes drukken geeft wederom weer eens aan, dat je niets, maar dan ook echt niets van moderne virologische en immunologische technieken begrijpt, snapt of kan interpeteren. Maar ja, zoals eerder gezegd voor iemand die wel 3 hele onderzoekjes als eerste auteur op 1 plantje (bloemkool) heeft gedaan, niet zo heel gek. Dat laatste is geen belediging, maar een verdediging van je gebrek aan kennis en feiten.

 • Zoals gebruikelijk veegt Wilhelm weer de vloer aan met alle orthodoxe meningen. Jammer dat hier geen echte kennis aanwezig is en jammer dat de orthodoxe niet echt willen discusieren maar op de man blijven spelen en met belachelijkmaking blijven komen.

 • Wat? Iemand die niet eens het verschil weet tussen bloemkool en Chinese kool (een bladgroente) haalt mijn werk uit 1965 aan? Verder kennelijk geen letter van gelezen. Maar ja, ik gebruikte dan ook techieken zoals polarografie, fluorimetrie, en de analytische ultracentrifuge. Allemaal veeeel te moeilijk voor de virologen en moleclaire biologen uit het GSK-gesponsorde tijdperk. Immuno-electroforese op gel stripjes gaat al ver genoeg. En cel- en weefselkweek natuurlijk, waarbij je je fantasie de vrije loop kan laten over wat er allemaal in het heksenbrouwseltje te vinde is. (Zelfs een lang verloren gewaand virus).
  Het “op knopjes drukken” dient zich aan wanneer deze primitieve cultuur zich waagt aan instrumentele techieken. PCR en het sequencen van DNA zijn tegenwoordig geautomatiseerd, bijvoorbeeld. O, zeker; retrovirussen bevatten RNA, maar dat kun je niet sequencen. Dus er maar snel DNA van maken met behulp van Reverse Transcriptase. Dan kun je met een geleerd gezicht hele genomen publiceren. Weet het klootjesvolk veel…

  JA, een EM plaatje is belangrijk in eerste instantie. Als je dat niet eens hebt, waar praten we dan over?
  NEE, zo’n plaatje heeft niets te betekenen als het niet bij verdere inspectie datgene toont wat het zou moeten voorstellen.
  Wat is hieraan zo moeiijk te begrijpen?

 • “Zoals gebruikelijk veegt Wilhelm weer de vloer aan met alle orthodoxe meningen.”

  Nee, Wilhelm maakt zich wederom volkomen belachelijk, zeker voor iedereen met maar een basale kennis van zaken. Als feiten niet uitkomen, is het maar een grap… :D Zo’n gesprekspartner kun je niet serieus meer nemen.

 • “iedereen met maar een basale kennis van zaken.”
  Dat is nou juist het probleem. Er zijn veel te veel microbiologen die denken dat ze iets van virussen afweten (omdat ze ook klein zijn?) Vandaar dat allerlei eigeschappen van micro-organismen schaamteloos worden overgebracht op virussen.
  Voorbeelden: 1. Mutaties waarbij het veranderde viurs-eiwit toch nog serologisch onveranderd is t.o.v. de receptoren van de gasteercel (onzin). 2. Resistentie van een virus tegen bepaalde medicijnen (enormiteit van de eerste orde). 3. Het denkbeeld dat een retrovirus zijn eigen enzym Reverse Trascriptase meebrengt (i zijn actetas?). En ga zo maar door.

 • 1) Niet elke mutatie veranderd de receptor specificiteit, als ten eerste omdat virussen uit meer dan 1 eiwit bestaan.
  2) Toch ziet de hele wereld duidelijk resistentie tegen medicijnen ontstaan en kunnen die ook repliceren. (alleen Wilhelm Godschalk niet)
  3) Niet in zijn aktetas, maar gewoon in zijn capside, het zijn dan ook vaak structurele eiwitten.

 • 1. Als een verandering van een enkel aminozuur geen veranderde receptor specificiteit teweeg brengt, dan is er iets mis met de experimentele opzet van de serologisce test. Cross-reacties komen helaas maar al te vaak voor. (Waar hebben we dit toch meer gezien?)
  Meerdere eiwitten in hetzelfde virus is eerder uitzondering dan regel. Een virus capsid assembleert zichzelf volgens een geometrisch patroon. Dit gebeurt het meest efficient als alle eiwit subeenheden gelijk zijn, want deze subeenheden (veelvoud van 60) moeten geometrisch equivalent zijn.

  2. Ach, nee. De hele wereld ziet alleen maar wat de labbekakken van de pers hun voorschotelen. Resistetie is een (ten orechte) geleend begrip uit de microbiologie. Bacterien kunnen resistent worden tegen medicijnen omdat ze een eigen metabolisme hebben wat aangepast kan worden aan de omstandigheden. Een virs heeft dat niet. De medicijnen hebbe geen enkele interactie met een virus; wel met de gasteercel. Virale resistetie is kolder.
  De echte internisten annex HIV-plurken gaan nog een stapje verder: Zij maken zich er al af met de dooddoener “resistentie” als de ViraL Load (waarvan ze niet eens weten wat het betekent) niet daat, en/of de CD4 telling niet omhoog gaat. Hoe de patient zich voelt is bijzaak.

  3 Structurele eiwitten? Zie ik daar een bescheiden poging om te verkaren hoe een doodordinair eiwit zoals Actin plotselig opduikt als het “HIV eiwit” p41?
  Nou ja, het is een vindingrijke manier van terugkrabbelen, zullen we maar zeggen. Na jaren van glashard ontkennen.
  We hadden het echter niet over structurele eiwitten, maar over een enzym: Reverse Transcriptase, afgekort RT.
  Toen Nobelprijswinnaars Temin en Baltimore RT ontdekten (ong. 1970), werd RT min of meer vereenzelvigd met retrovirussen. De gedachte vatte post dat RT activiteit een integraal deel uitmaakt van een retrovirus. Het domste jongetje van de klas gelooft dat nog steeds. RT is echter een alomtegenwoordig enzym, dat waarschijnlijk dient om kapotte draadjes DNA te repareren. Uit het werk van Temin, en ook vab Baltimore, is niet met zekerheid op te maken of de RT activiteit uitsluitend gezeteld is in het virus (We hebben het nu over de bestaande retrovirussen), of dat het een enzymatische activiteit was die van de gebruikte celkweek afkomstig was. Het idee van een assemblerend virus dat een enzym inbouwt (met de gedachte: “Dit kan ik later nog eens nodig hebben”) trekt mij in elk geval niet aan. DNA virussen brengen ook niet hun eigen transcriptase mee. Waar ze op bezoek gaan is er genoeg van te vinden. Of breng jij je eigen koekjes mee als je ergens gaat koffiedrinken?

 • jdk

  Het standaard geleuter van Patrick Savalle?

  “Wees voor één keer in leven eens een echte journalist”, dat moet hij zeggen de opportunist. Kan mij herinneren dat Savalle het helemaal niet zo nodig vindt dat mijn mening op zijn Zaplog ten gehoren werd gebracht. En goed journalistiek gonzo werk van ondergetekende werd steevast door hem naar de prullenbak verwezen als lariekoek. Het geleuter van Savalle begint mij een beetje de keel uit te hangen. Op NUJIJ loopt hij iedereen af te pissen die het niet met hem eens is en nu ook weer is hij the king en doet niemand het goed. 100.000 bezoekers zegt niks, die is Zapruder Inc net vlot weer kwijt, en verder is het prutswerk wat hij levert. Hij zegt het zelf op Zaplog, de CMS die hij benut is niet geschikt om Zaplog mee te maken. Waarom begint de grote software man er dan aan? Is dat geen prutswerk?

 • Ach Wilhelm, Nu val je wel extreem door de mand. Ik vermoede dat je tot nu toe altijd voor een deel zat te zieken, maar nu twijfel ik of de artikelen überhaupt van jou zijn. Je mist zelfs basale kennis van virussen… :S. Een beginnetje:

  1)Zelfs een zeer eenvoudig virus als bv. polio bestaat uit meerdere eiwitten (VP1, VP2, VP3 en VP4) Waarbij VP4 aan de binnenkant van het capside zit. Je refereert met 60 aan het triangulatie getal (T). T is alleen van toepassing voor icosaheadrische virussen. Een icosahaeder bestaat uit 60 driehoeken. Deze driehoeken zijn opgebouwd uit units (bij polio: Pseudo-units), bij sindbis is T=4, hierbij bestaan de units uit een dimeer van E1 en E2, is totaal 240 units (inderdaad 60T) en dus 480 eiwitten (E1 en E2). Als je dan ook nog weet dat een spike gevormd wordt door een tri-meer van de E1 E2 dimeer, kun je dus uitrekenen dat het mature particle 80 spikes heeft. Maar nu wijdt ik te ver uit… ;)

  2) Ik heb het over de wetenschappelijk wereld, die zelf observaties doen. Overigens is van een aantal anti-virale middelen de werking niet direct op gastheercellen, maar op virale eiwitten.

  3) Structurele eiwitten zijn alle eiwitten die in het virion zitten. RT zit in het virion en is dus een structureel eiwit. Kwestie van een simpele definitie. Wel begrijp ik nu steeds meer en meer waarom je de literatuur telkens verkeerd uitlegt. Als je dit soort simpele definities niet kent, is het onmogelijk basale literatuur te begrijpen…

 • Hadden we al genoemd dat de meest recente HIV vaccine trials zo’n enorme mislukking waren dat zelfs de meest hardnekkig HIV idioot die er op aarde rondloopt moest toegeven dat het hem allemaal een raadsel was? (Gallo).

  Het vaccin was zo goed, dat mensen er seropositief van werden.

  Het vaccin was zo goed dat geen van de gevaccineerden een betere CD4-count hadden. Ofwel hun immuunsysteem werd er niet beter op.

  Het vaccin was zo goed dat het geen één van de gestelde doelstellingen haalde.

  De totale HIV research ligt compleet op z’n gat. Geen enkel, maar dan ook geen enkel resultaat. Op het moment wordt er (veeeeeeeeel) meer dan een miljard per jaar wereldwijd uitgegeven aan de research. Het enige resultaat ooit, is dus nu een test op mensen waarvan niemand de uitkomst begrijpt en die zo gevaarlijk was dat ze er maar mee zijn gestopt. Ja maar de apen werden er niet ziek van. Nee, gek he, die worden ook van SIV niet ziek. Als het allemaal niet zo triest was, zou je de ballen uit je broek lachen met dat hele HIV fabeltje.

  Ja. Ik denk dat we al bijna alles weten van dat virus. *zucht*

  En dat was alleen nog maar de zgn. STEP-test. Toen kwamen de uitkomsten van Phambili-test. Details houden ze voorlopig nog maar even voor zich, maar je voelt ‘m al aankomen…

  Dus met dit soort resultaten, waar komt dan die ongelovelijke uberwetende arrogantie van al die HIV-knuffelaars vandaan?

  HIV-fanaten zijn net Trekkies. Die spreken ook allemaal Klingon. Interesseert ze geen reet dat het hele Klingon ras niet bestaat…

  Er zijn trouwens ook voordelen hoor, zolang we geen vaccin hebben, kunnen nog een heleboel van die chemokuur, uhhhm AIDS-remmers rotzooi verkopen. Elk nadeel heb z’n voordeel…

 • Je verteld weer eens halve waarheden Patrick.

  Ja, het klopt dat er geen werkend vaccin is en ook de eerste 10 jaar niet zal komen. Gallo (en anderen) heeft echter niet gezegd dat het voor hun een raadsel is, maar dat we niet zeker zijn van de achterliggende reden.

  “Het vaccin was zo goed, dat mensen er seropositief van werden.”

  Klopt niet, het vaccin bleek mensen gevoeliger voor HIV infectie te maken, niet te min ernstig en daarom zijn de trials ook abrupt afgebroken, maar ze werden niet seropositief van het vaccin zelf.

  “Het vaccin was zo goed dat geen van de gevaccineerden een betere CD4-count hadden. ”

  Een vaccin moet voorkomen dat je besmet raakt, het geneest je in principe niet. Het is dus in principe totaal niet interessant wat er met je CD4 -cellen gebeurt.

  “De totale HIV research ligt compleet op z’n gat. Geen enkel, maar dan ook geen enkel resultaat.”

  Klopt ook niet, het HIV vaccin research ligt op het moment stil. (Wat op zich niet klopt met de complottheorie van de meeste denialisten, als de farmaceutische industrie zo machtig is dat ze een virus kan verzinnen, is een vaccin verzinnen toch een eitje? (kun je echt veel $$$ voor vragen))

 • Ruudje

  Nu ik volg hier al een tijdje en ik begrijp niks helemaal niks van de technisch uitleg. Maar ik heb wel normaal mensen verstand. En dit laatste van “zucht” moet ik tegen spreken. WIE gaat dit vaccin verzinnen. Wie gaat op de tenen trappen. Zeer gevaarlijke situatie.

  Plus de ethische kwestie. Zolang er geen vaccin is, kunnen de farma… veel geld vragen en krijgen voor onderzoek. Maar 1x het vaccin kan je nog 1x vragen maar jij denkt dan ’n enorm bedrag te kunnen vragen. EEN EPEDEMI oplossen met woekerwinsten. Nee dat kan zich een farma gigant niet permitteren.

 • ZUCHT

  Uhm, alleen je doelgroep is opeens de totale wereldbevolking ipv alleen de besmette groep. (geloof me een vaccin brengt bizar veel meer in het laatje dat medicijnen die maar kort gebruikt kunnen worden ivm resitentie)

 • “Klopt niet, het vaccin bleek mensen gevoeliger voor HIV infectie te maken, niet te min ernstig en daarom zijn de trials ook abrupt afgebroken, maar ze werden niet seropositief van het vaccin zelf.”

  Kan jij niet weten. Er werden mensen tijdens de trial seropositief. Natuurlijk zullen ze zeggen dat het niet door het vaccin direct komt.

  Leg mij eens uit hoe HIV resistent kan worden? Op dat punt volg ik de uitleg van Wilhelm niet.

  En leg me eens uit, zonder omwegen waarom het HIV niet kan worden gevonden als je het isoleert zoals je andere retrovirussen kan isoleren? Dus ultra-centrifuge, sucrose-gradientje, enz. Ik wil dus niet weten dat het op een andere manier wel of beter kan. Maar waarom niet op dezelfde manier als alle andere rvirussen wel kunnen worden geisoleerd?

 • “Uhm, alleen je doelgroep is opeens de totale wereldbevolking ipv alleen de besmette groep. (geloof me een vaccin brengt bizar veel meer in het laatje dat medicijnen die maar kort gebruikt kunnen worden ivm resitentie)”

  Vergis je niet in de vindingrijkheid van big-pharma geld te kunnen verdienen aan gezonde mensen. Joepie L. is al bezig uit te vinden hoe chemokuur werkt op seronegatieve mensen. Jeweetwel, uit voorzorg….

 • Heb je die verhandeling over triangulatiegetallen uit mijn proefschrift (1964), Zucht, of heb je werkelijk Caspar en Klug er op na gelezen? Ja, natuurlijk geldt dit alles voor de icosahedrische structuren, en niet bv. voor de staafvormige. Maar we hadden het toch over HIV, wat volgens de overlevering een retrovirus zou zijn? Nou
  dan… Het is ook al sinds begin zestiger jaren bekend dat Polio meerdere eiwitten heeft, alhoewel er destijds nog over gedebatteerd werd of het er 3 of 4 waren. De “vierders” hebben gewonnen, maar ze moesten het vierde eiwit wel binnenin stoppen, omdat anders de subeenheid-equivalentie aan het buiten-oppervlak verstoord zou worden.
  Als HIV zou bestaan, dan valt te betwijfele of het kleine genoom voldoende zou zijn om voor meerdere eiwitten te coderen, waarvan eengje dan een enzym zou zijn (RT)dat in overvloed in de gastheercel te vinden is. Pure verspilling.
  En wat was dan ook weer dat verhaal dat HIV een lange eiwitketen produceert, die dan in stukjes op maat gesneden moet worden? Leg jij dat maar uit; ik krijg altijd de slappe lach als ik dat probeer. Hoe gaat dat precies? Zit het “eigen” RT van HIV al in de keten, of komt dat op speciale bestelling?
  Kijk, wat jij basale kennis van virussen noemt zal ik nooit bezitten. Er zijn teveel sprookjes en broodje-aap verhalen bij die ik nooit van mijn leven zou kunnen aannemen.

  “Overigens is van een aantal anti-virale middelen de werking niet direct op gastheercellen, maar op virale eiwitten.”

  HUH?? WATTE? Welke dan? De meeste werken op het niveau van de transcriptie. Daar hebben virus-eiwitten niets te aken. (Bacteriophagen laten zelfs hun eiwit buiten achter als ze een cel infecteren). Tenzij je het “specifieke” RT van HIV bedoelt. Zelfs als dat zou bestaan, wat denk je: Zouden diezelfde remmers dan niet ook de RT isozymen van de cel remmen?
  En bovendien: Wie heeft verordonneerd dat er een virus-eigen RT binnen in het capside zit? Om dat te weten moet je het virus toch isoleren? Zeg nou niet dat dat al is gedaan, want dan zou iedereen die HIV research bedrijft dat inimddels ook kunnen in eigen lab. Als dat zo is, dan kom ik kijken. Patrick ook vast wel, want hij heeft verscheidene laboratoria benaderd om de isolatie van HIV te mogen meebeleven Ze gaven allemaal “niet thuis”, of ze werden zelfs onbeeefd.

 • *hehe, pakt chips en gaat achterover zitten*

  Nu gaat Zucht natuurlijk nog moeilijker praten om nog meer te verhullen dat hij op de fundamentele vragen geen antwoord heeft.

  “Patrick ook vast wel, want hij heeft verscheidene laboratoria benaderd om de isolatie van HIV te mogen meebeleven Ze gaven allemaal “niet thuis”, of ze werden zelfs onbeeefd.”

  Ja, Graag. Ik betaal die isolatie zelfs uit eigen zak, maar dan wel no cure no pay.

  Dus Zucht, het is een geweldig verhaal, met veel showmanship gebracht, voldoende appel aan je eigen toegedichte autoreit, maar het is gebaseerd op aannames die je niet kan bewijzen. Weet je hoe we dat noemen?

  Een tautologie. Een geweldig mooi in elkaar gepuzzeld verhaal dat in zichzelf sluitend is, maar als geheel onzin. En dat is wat het HIV$AIDS verhaal is. Niet meer maar helaas niet minder ook.

 • @Wilhelm, we hebben een spreker nodig voor de Docs at the Docks avond over AIDS. Zitten 450 man in de zaal. Mail me even! gr. Patrick

 • “@Wilhelm, we hebben een spreker nodig voor de Docs at the Docks avond over AIDS. Zitten 450 man in de zaal. Mail me even! gr. Patrick”

  Ik zou graag beschikbaar zijn, Patrick, maar dan zou ik me sneller moeten verplaatsen dan het licht. Ik zit namelijk in Fortaleza, Brasil. (Niet gesponsord door GSK)

 • macelja

  JaJa,
  Nou ik wil graag dat vaccin tegen baarmoederhalskanker.
  zodat mijn dochter straks geen kanker krijgt.
  Kost maar een paar millioen.Een stuk of vier.
  Voor wel 100 vrouwen die BMHkanker krijgen.
  Dat is 40.000 euro per vrouw.
  Ik ben erg dankbaar dat jullie dat allemaal voor mijn dochter overhebben.Bijna iedereen draagt het virus een tijd bij zich.
  Het is wel zo ,als je het virus al hebt ,dan werkt het niet.Er zijn slechts 3 kinderen overleden bij een proef van het vaccin vorig jaar in australie.
  In nederland is zo een proef niet nodig.
  Nederlandse kinderen kunnen daar wel tegen.

  Bij nader inzien als er nu al doden zijn gevallen.,
  moeten we dan niet de gezondheidsraad voor de rechter dagen,die dit aanraadt voor alle meisjes.
  En om de aandacht af te leiden van hun louche zaakjes gaan ze Jomanda aanklagen.Wat een farce.
  Ikstel voor als proef dat alle leden van de gezondheidsraad en andere aanbevelingsinstanties,
  zelf dat vaccin nemen in het publiek
  en elke week beschrijven hoe ze zich voelen.
  hoeveelheid natuurlijk naar gewicht.
  Tot dan laat ik toch maar even dit potentieel dodelijke vaccin aan mij voorbijgaan.

 • De gezondheidsraad? Praat me er niet van…
  Die beveelt ook aan om foliumizuur aan het brood toe te voegen. Nu is foliumzuur een essentieel vitamine, dat we in ruime hoeveelheden uit verse groente en fruit binnen krijgen. Maar een extra portie foliumzuur in elke boterham maskeert een eventeel gebrek aan Vitamine B12, en dat is niet fraai. Neurologische schade die niet tijdig wordt gedetecteerd kan dan het gevolg zijn.
  Als nu onze labbekakken-journalisten eens wat kritischer zouden zijn, en niet alles voor zoete koek aannemen wat hun door belangrijk doende figuren wordt ingefluisterd, dan zouden we op die punten betere voorlichting krijgen.
  Publiceer om te beginnen eens de namen van alle leden van die gezondheidsraad. Die namen moeten voor de geschiedenis bewaard blijven. Wie weet bijvoorbeeld wie ons fluoride in ons drinkwater heeft opgedrongen?