Financiële crisis in beeld

miljardHoe laat je in een infografiek zien hoe de financiële crisis begon en zich ontwikkelde? De website Flowingdata.com verzamelde 27 visualisaties van Amerikaanse kranten en websites. De infografieken moeten aan het publiek de recessie uitleggen. Zo bracht PageTutor in beeld hoe een biljoen euro er in werkelijkheid eigenlijk uitziet. FlowingData is de website voor statistici, grafisch ontwerpers en wetenschappers die zich bezighouden met het visualiseren van data.

Theo Dersjant –

Theo Dersjant (1957) is mediajournalist en docent aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. In 2000 verscheen van zijn hand het boek 'Uit onbetrouwbare bron - de mooiste missers in de media'. In 2014 verscheen zijn boek 'Oud bestuur - een jaar ongenode gast bij een waterschap'.

Alle artikelen van Theo Dersjant op De Nieuwe Reporter.

  • Hoewel ik erg van leedvermaak houd wil ik jullie toch behoeden voor een fout. Op het plaatje is 1 miljard dollar afgebeeld, niet 1 biljoen euro. Dit heeft ermee te maken dat we in Europa de lange schaalverdeling hanteren en in Amerika de korte schaalverdeling. Voor de duidelijkheid; dit is onde trillion dollar, ofwel 1 biljoen: http://www.pagetutor.com/trillion/pallet_x_10000.jpg

  • Theo Dersjant

    @Simon: De infografiek op de website van Flowingdata.com spreekt van ‘one trillion dollars’. Dat is een biljoen. Ik ben het met je eens dat het plaatje bij die tekst op de website niet klopt. Dank dus voor die aanvulling. In onze tekst kan de verwijzing naar ‘hiernaast’ dan ook verwarrend zijn. Die is om die reden verwijderd.