‘Krantenartikelen zijn te lang’

krantenrekNieuws op internet is niet alleen populair omdat het gratis is. Nee, het is ook populairder omdat het vaak bondiger en minder saai is dan de berichten die in de krant verschijnen. Dat betoogt Michael Kinsley in een artikel (van ruim 1800 woorden!) voor The Atlantic. Kinsley ergert zich dood aan alle journalistieke conventies die ertoe leiden dat krantenartikelen taaie kost worden. Hij wijst erop dat de omschrijving van een persoon die iets zegt, vaak langer is dan het citaat dat aan die persoon wordt toegeschreven. Ook het toevoegen van achtergronden en context aan kale nieuwsfeiten levert volgens Kinsley in veel gevallen weinig op. Meestal sneeuwt het nieuws er juist door onder, omdat journalisten te veel bezig zijn met de politieke implicaties van het nieuws en daardoor te laat in het artikel melden wat er – bijvoorbeeld – is besloten.

Maarten Reijnders

Maarten Reijnders (1976) is freelance journalist.

Alle artikelen van Maarten Reijnders op De Nieuwe Reporter.