De database als vertelvorm, maar hoe vertel je het verhaal?

609-zwartTijdens de Follow the money conferentie in De Balie op 14 januari, die de aftrap vormde voor een nieuwe editie van de Mediafonds@Sandberg Masterclass, wemelde het van de datavisualisatie voorbeelden. Van Gapminder’s pogingen om met multidimensionale statistische vertelvormen vooroordelen te lijf te gaan tot visueel aantrekkelijke verbeeldingen van parkeerbonnen van diplomaten in New York. En van een collage van powerpoint cinema, infoaesthetics en data poetry tot de filosofische vraag of bankiers wel in staat zijn met financiële risico’s om te gaan.

Dat leverde een boeiende dag op, die juist door zijn breedte de verschillende invalshoeken aan het licht bracht, en wat de verschillen in denken op een frisse manier aan het licht bracht. De een maakt er vooral mooie afbeeldingen van waarbij de diepere betekenis een bijrol heeft, de ander probeert met visuele dynamische statistiek vooroordelen te pareren en verbanden inzichtelijk te maken. In zo’n setting kan een vraag over ‘het auteurschap’ of ‘de moraliteit’ bij een oogstrelende vlakvulling met parkeerbonnen rauw op je dak vallen.
Als ‘De database als vertelvorm’ het motto van de dag was, is het misschien nuttig ook op zoek te gaan naar de grammatica, naar de regels hoe je een verhaal vertelt. Datavisualisatie bestaat niet uit het in elkaar fabrieken van kleurige plaatjes, waarvan de waarde van de data onduidelijk is. Op het internet wemelt het van de voorbeelden die er prachtig uitzien, interactief fantastisch werken, maar waar de betekenis, de waarde van wat er getoond wordt secundair is.
Maar het is juist op die dunne lijn tussen functioneel en esthetisch dat een krachtige visualisatie zich bevindt. Veel voorbeelden, hoe slim gemaakt en doordacht ze ook zijn, ontlenen hun waarde aan het feit dat ze vooral visueel verleidelijk zijn en je ze ook prima aan de muur kan hangen.
Maar dat betekent niet dat statistische data dan in simpele tabelvorm direct het beste tot zijn recht komt. Ik herinner me ergens de uitroep van een van de sprekers tijdens een discussie in hoeverre de visualisatie nog betekenis had: ‘maar dan kan je ook wel een tabel met cijfers laten zien’. Eh… nee dus. Juist de combinatie van ambacht en esthetiek, en de manier waarop je de informatie voor de kijker het beste overbrengt, met zo min mogelijk ruis is het vak apart.
Ik ben na jarenlange latente interesse het terrein van datavisualisatie gaan verkennen door de boeken van Edward R. Tufte eens stuk voor stuk te gaan lezen. En daarnaast probeer ik de verschillende sites op dit terrein te volgen, meer en meer met de vraag: het is wel mooi, maar wat zie ik dan? En werkt het ook? En wordt het ook echt gebruikt? In de lessen van Tufte vind ik dan telkens een mooie richtlijn. Dezelfde voorzichtigheid in het verkennen van nieuwe mogelijkheden die grafische software biedt lees ik terug in het artikel van John Grimwade

The Visual Display of Quantitative Information

Edward Tufte houdt zich als hoogleraar aan de Yale University bezig met statistische bewijsvoering, informatie design en interface ontwerp, Hij heeft vier boeken gepubliceerd die gaan over de manier waarop kwantitatieve informatie in beeld omgezet moet worden, wat zich later verbreedde tot de regels waaraan ‘Beautiful evidence’ moet voldoen. Voor wie de boeken niet kent: ieder werk is een pareltje van in praktijk gebrachte theorie, typografisch design (in eigen beheer uitgevoerd), en voorbeelden uit wetenschap, tijdschriften, kranten, beeldende kunst, cartografie, wetenschap, goochelkunst, fotografie, schilderkunst… er is geen terrein waar Tufte geen voorbeelden van aanroept om zijn ideeën en principes mee te illustreren. Kijk op zijn site voor het totale spectrum aan activiteiten, waar je onder meer ook een van zijn grote voorbeelden als reproductie kan bestellen: Minard’s haast perfecte grafische weergave van de Napoleon’s nederlaag in Rusland (1869).

Tufte formuleert in zijn eerste boek The Visual Display of Quantitative Information (1982) een aantal regels en uitgangspunten die hij vervolgens verder uitwerkt en verdiept, maar die in essentie een checklist vormen waaraan goede visualisatie moet voldoen. Zo heeft hij het over graphical excellence en graphical integrity, wat een juiste combinatie is van inhoud, statistiek en design. Complexe ideeën moeten worden overgebracht door helderheid, precisie en efficiency. Iets wat hij in een daaruit volgend theoretisch model haast letterlijk neemt: verspil geen inkt (pixels) aan informatie die niet relevant is. Vermijd chart junk (afleidingen, lijnen en illustraties) en streef naar data-ink maximalisatie:

Chartjunk kan turn bores into disasters, but it can never rescue a thin data set. The best designs (…) are intriguing and curiosity-provoking, drawing the viewer into the wonder of the data, sometimes by narrative power, sometimes by immense detail, and sometimes by elegant presentation of simple but interesting data. But no information, no sense of discovery, no wonder, no substance is generated by chartjunk.

Zijn boeken staan vol van de do’s and don’ts hoe om te gaan met complexe, gelaagde informatie. Zijn laatste boek heet simpelweg Beautiful evidence (2006) en gaat over ‘how seeing turns into showing, how emperical observations turn into explanations and evidence.’

Interface design en datavisualisatie

Er is een dunne lijn tussen datavisualisatie en interface design. De interactieve ontsluiting van complexe datasets maakt websites mogelijk waarin de bezoeker zelf op zoek kan gaan naar verbanden en relaties die relevant zijn. Met Tufte’s richtlijnen in gedachten is het aantal mooie applicaties en toepassingen interessant die op het eerste oog prachtig zijn, echt toegevoegde waarde lijken te bieden, maar waar het in de praktijk ergens struikelt. Neem bijvoorbeeld de Aquabrowser zoals die op de zoekpagina van www.oba.nl is opgenomen. Prachtig concept, lijkt helemaal te kloppen, ik laat het vaak zien als manier waarop je door meerdere databronnen kan zoeken en de onderlinge verbanden kan blootleggen. Probleem: in de praktijk gebruik ik hem niet. En ik vrees dat ik niet de enige ben.

Net zoiets is er aan de hand met Liveplasma. Visuele connecties op basis van een filmdatabase: ziet er prachtig uit, maar ik heb nooit echt de relaties begrepen tussen bijvoorbeeld Paul Verhoeven en de film Swimming Pool. Maar het kan overigens wel goed gaan: Moviecharts (http://www.xach.com/moviecharts/2009.html) geeft een mooi inzicht in box office resultaten van films dat ook echt werkt. Het illustreert de dunne lijn tussen mooi en bruikbaar.

Misschien is hier het probleem hetzelfde als je geïnspireerd door Hans Rosling’s presentaties zelf aan de slag gaat met datasets en die laat animeren op gapminder.org. Voor je het weet creëer je allerlei mooie plaatjes met bewegende bubbels in de tijd, maar zonder enige samenhang. Het is speelgoed zonder betekenis. Wat mist is het verhaal dat je wilt illustreren. Rosling zelf noemt in dat verband de Chimpansee-test: een serie vragen over eigenschappen van landen als baby-sterfte of inkomen. Apen blijken dan beter te scoren dan mensen die zich door hun vooroordelen laten leiden. En hoe het dan werkelijk zit toont hij vervolgens aan met zijn krachtige visualisatietools.

Tufte is in zijn boeken ook niet neutraal, zijn ideeën over goede visualisaties gaan verder dan het uitvoeren van een aantal technische regels:

Graphical elegance is often found in simplicity of design and complexity of data. Visually attractive graphics also gather power from content and interpretations beyond the immediate display of some numbers. The best graphics are about the useful and important, about life and death, about the universe. Beautiful graphics do not traffic with the trivial.

GertJan Kuiper

GertJan Kuiper (1963) werkt als coördinator projectleiders bij VPRO Digitaal. De boeken van Edward Tufte triggerden een sluimerende belangstelling voor de mogelijkheden van datavisualisatie, de rol van digitale media daarbij en de zoektocht naar het antwoord op de vraag wanneer een beeld en een tekst kloppend zijn

Alle artikelen van GertJan Kuiper op De Nieuwe Reporter.