WikiLeaks en de journalistieke flessenhals

Druppel voor druppel vloeit via de journalistieke flessenhals nieuws uit de Wikileaks-documenten. Door de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke online middelen voor text analytics zal dat journalistieke privilege op afzienbare termijn ten einde komen, voorspelt hoogleraar Antal van den Bosch. Dan zal elke geïnteresseerde aan de slag kunnen gaan met dit soort onderzoeksjournalistiek. De WikiLeaks-organisatie, inmiddels goed […]

Lees verder →

WikiLeaks draait om de boodschap, niet om de clash tussen nieuwe en oude media

Journalist en internetgoeroe Henk Blanken zegt op De Nieuwe Reporter te behoren tot de velen “die bij artikelen van WikiLeaks – de diplomatieke schandalen – af en toe de schouders ophaalt, maar bij artikelen over WikiLeaks op het puntje van zijn stoel zit”. (De cursiveringen zijn door mij aangebracht.) Ik deel zijn fascinatie met artikelen […]

Lees verder →

De Standaard publiceert de Belgische WikiLeaks-cables

De Belgische minister van Landsverdediging Pieter De Crem, van de christen-democratische partij CD&V, heeft op eigen gezag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton eind 2009 aangezet tot extra eisen aan zijn premier en partijgenoot Yves Leterme om de Belgische bijdrage aan de oorlog in Afghanistan te intensiveren. In de marge van een NAVO-top […]

Lees verder →

Brandon-uitzending was geen sensatie en wel goed uitgezocht

Jan Kuitenbrouwer betitelde op De Nieuwe Reporter de uitzending van Uitgesproken EO over de vastgeketende Brandon als “stemmingmakerij”. Volgens hem was er geen sprake van degelijk journalistiek onderzoek, maar had de EO gehandeld volgens het credo: “eerst uitzenden, hoe het precies zit zien we later wel.” Bertus Tichelaar, hoofdredacteur van Uitgesproken EO weerspreekt dit met […]

Lees verder →

Het bereik van nieuwssites stagneert

De papieren krant is ten dode opgeschreven, de toekomst is aan internet. Dat is kort samengevat de veel gehoorde visie van kenners. Het was dan ook opmerkelijk dat begin januari bleek dat vrijwel alle landelijke kranten hun oplage hadden zien stijgen. En het is eveneens opmerkelijk dat uit de jongste cijfers blijkt dat het bezoek […]

Lees verder →

Nieuwe media stimuleren zucht naar nieuws en achtergronden: een reactie van Hugo Arlman

Nieuwe media maken de mensen niet dommer of afgestompter, maar vergroten juist hun behoefte aan serieuze informatie, zo blijkt uit onderzoeken van het Sociaal-Cultureel Planbureau en van de mediawetenschappers Klaus Schönbach en Ester de Waal. Dat is ook logisch, betoogt freelance journalist Hugo Arlman in een reactie. Nieuwe media vervangen de oude altijd gedeeltelijk, nooit […]

Lees verder →

Gezocht: De interessantste artikelen over Wikileaks

Nu ook de diplomatieke telegrammen over Nederland bekend zijn is het een mooi moment om een pas op de plaats te maken. We kunnen nu al terug kijken opeen fantastische mediahype die Wikileaks heet. Immers, Wikileaks heeft alle elementen van een spannend verhaal. Hoewel het fenomeen uiterst complex is en allerlei maatschappelijke, economische, politieke en […]

Lees verder →