“Samenwerking ANP en NUfoto zal uiteraard leiden tot wrevel onder beroepsfotografen”

Persbureau ANP gaat een samenwerking aan met NUfoto om makkelijker te kunnen beschikken over nieuwswaardige foto’s die gemaakt worden door hobbyfotografen. De truc? Een select groepje amateurfotografen krijgt het predicaat ‘trusted photographers’. Zij vormen een soort van keurkorps van ‘burgerfotografen’ die betrouwbaar genoeg zijn voor de ANP-fotofeed. Broodroof dus van de professionele fotojournalisten? “Daar is geen sprake van”, riposteert Johan Groeneveld van ANP.

Lees verder →

De lessen van het ANP Regio-project

Regionale media hebben ANP niet nodig voor regionieuws

In het project ANP Regio wilde het ANP de mogelijkheden onderzoeken om door een combinatie van journalistiek handwerk en nieuwe technologie de journalistieke controle op de lokale en regionale democratie te versterken. Eind 2011 trok het ANP echter de stekker uit het project – teleurgesteld en wijzer. De inmiddels naar het AD vertrokken projectleider Rennie Rijpma vertelt waarom.

Lees verder →

Voorpublicatie uit 'Wie bezit het nieuws?'

Redacties zijn huiverig om verouderde redactiestatuten te actualiseren

Redactiestatuten, wat zijn die tegenwoordig eigenlijk nog waard? Redacteuren weten vaak niet wat erin staat en hoofdredacteuren twijfelen regelmatig aan het nut ervan. Mathilde Sanders vroeg voor haar boek ‘Wie bezit het niuews?’ de redactiestatuten van landelijke kranten en persbureaus op. Dat bleek minder makkelijk gezegd dan gedaan. Sommige redacties zijn er niet erg happig op om dit document vrij te geven. De statuten die Sanders te zien kreeg bleken sterk verouderd. Redacties zouden ze wel willen aanpassen, maar “we zijn er niet over uit of het wel tactisch is om dat nu te doen”.

Lees verder →

Wat doen nieuwsmedia met hun algemene Twitter-account?

Geen tijd en geld voor Twitterredacteuren

Wat doen nieuwsmedia met hun algemene Twitter-account? Meestal niet veel meer dan het automatisch doorplaatsen van berichten die op de website worden gepubliceerd. De BBC is daar mee gestopt, die laten redacteuren handmatig tweets plaatsen. Die kunnen dan meteen reageren op vragen en opmerkingen van twitteraars. Hoe gaan Nederlandse nieuwsmedia eigenlijk om met hun algemene Twitter-accounts? “Ik denk dat het persoonlijk schrijven van tweets beter is, maar ik heb er de mankracht niet voor.”

Lees verder →

Moderne mogelijkheden voor onderzoeksjournalistiek

Op 9 februari organiseren het Mediafonds en het Sandberg Instituut de conferentie ‘Curating Reality’, die zich richt op de nieuwe mogelijkheden die moderne technologie biedt voor onderzoeks- journalistiek. Met onder meer Guardian-redacteur Simon Rogers (Datablog en Datastore), Moeed Ahmad (hoofd nieuwe media bij Al Jazeera), Jeroen Smit (auteur van De Prooi) en Jan van Toorn (grafisch ontwerper).

Lees verder →

Serie: Mediaverantwoording in Europa (2)

Overzicht van mediaverantwoording in Europa

Er zijn diverse manieren waarop de journalistiek verantwoording kan afleggen aan de samenleving. Denk aan een raad voor de journalistiek of een gedragscode. Welke van zulke instrumenten worden in verschillende landen nou eigen ingezet? Onlangs is een internationaal vergelijkend onderzoek gepubliceerd met een inventarisatie van twaalf Europese landen plus Jordanië en Tunesië. Huub Evers en Harmen Groenhart doen als deelnemende ondezoekers namens Nederland verslag van de bevindingen. In deel 2 van deze serie geven ze een overzicht van mediaverantwoording in de onderzochte landen.

Lees verder →

Datajournalistiek en infographics

Soorten storytelling met data

Wat voor een soort verhalen kun je met data vertellen? De onderzoekers Edward Segel en Jeffrey Heer van Stanford University onderscheiden in hun artikel Narrative visualization: Telling stories with data na een analyse van diverse visualisaties drie verhaalstructuren: de Martini Glass structure, de Interactive Slideshow en de Drill-Down-story.

Lees verder →

Voorlichters behoren niet tot de darkside

Inzicht in spel met de media van publiek belang

De komende maanden laten we op Gevaarlijk Spel een aantal experts aan het woord over de aanbevelingen uit het onderzoek, te beginnen met metajournalistiek. Wat we daaronder verstaan schreven we vorige maand. Deze week reageert Tino Wallaart, onder meer oud-woordvoerder van milieu-minister Jacqueline Cramer. Volgens hem kan metajournalistiek ook zonder vooringenomenheid jegens voorlichters bedreven worden. Vanwaar […]

Lees verder →

Hans Snijder, hoofdredacteur Leeuwarder Courant

“Doel van innovaties is behoud van de band met onze lezers”

Sinds het aantreden van hoofdredacteur Hans Snijder in 2009, investeert de Leeuwarder Courant (LC) veel in digitale innovatie. Het ontwikkelen van applicaties voor iPad, iPhone en Android-toestellen gebeurt aan de lopende band. “We verdienen er nu nog geen bakken met geld mee en het kan mislukken, maar op de redactie ontstaat wel een sfeer van vernieuwing.”

Lees verder →