Maak de politieke journalistiek transparant

Journalistiek is schatplichtig aan het publiek en verantwoording schuldig aan dat publiek. Niet op de laatste plaats als het gaat om politieke berichtgeving in verkiezingstijd. Ondergetekenden pleiten ervoor dat journalisten bij komende onderhandelingen over politieke gesprekken als eerste eis zelf stellen dat – wat er ook afgesproken wordt – eventuele afspraken openbaar moeten zijn. Omdat het publiek in verkiezingstijd een belang heeft. Omdat de eerste loyaliteit van journalisten bij dat publiek zou moeten liggen.

Oproep

Journalistiek is schatplichtig aan het publiek en verantwoording schuldig aan dat publiek. Niet op de laatste plaats als het gaat om politieke berichtgeving in verkiezingstijd.

Nederland staat weer een verkiezingscampagne te wachten. Kandidaten zullen de publicitaire limelights zoeken, en omgekeerd zullen journalisten competitie voeren om de juiste kandidaten op het goede moment in eigen programma’s, tijdschriften, kranten en websites te krijgen.

Daarbij worden (soms) afspraken gemaakt. Want waar de wet van vraag en aanbod geldt, kunnen politici zo nu en dan eisen stellen. Over de timing van een gesprek. Over al dan niet te bespreken onderwerpen. Over de vraag of andere gasten mogen aanschuiven. Over met wie wel en met wie niet in debat wordt gegaan. Over autorisatie.

Journalisten zullen zich weer regelmatig op het slappe koord van de onderhandelingsjournalistiek moeten begeven. Dat is op zich niet erg. Maar mag het publiek ook weten wat er is afgesproken?

Ondergetekenden pleiten ervoor dat journalisten bij komende onderhandelingen over politieke gesprekken als eerste eis zelf stellen dat – wat er ook afgesproken wordt – eventuele afspraken openbaar moeten zijn. Omdat het publiek in verkiezingstijd een belang heeft. Omdat de eerste loyaliteit van journalisten bij dat publiek zou moeten liggen.

Wij roepen journalisten op om onderhandelingsjournalistiek niet te laten verworden tot achterkamertjesjournalistiek. Om afspraken openbaar te maken. En politici of hun vertegenwoordigers erop te wijzen dat afspraken openbaar gemaakt (kunnen) worden. Om hun werk – kortom – op transparante wijze te verrichten.

Mee eens? Stuur een mail naar magazine@villamedia.nl en we plaatsen je naam op de lijst.

Lees ook

Op DeJaap.nl toont politiek journalist Bas Paternotte zich tegenstander van meer transparantie: “Ik ben dus tegen die opgelegde transparantie omdat dat de dood in de pot betekent voor de parlementaire/politieke verslaggeving. Wanneer de journalist in kwestie elke keer verantwoording moet afleggen over hoe zijn verhaal tot stand is gekomen is, komen er geen verhalen meer. Je houdt je bronnen buiten de publiciteit. Datzelfde geldt voor de totstandkoming van een interview. Interviews dienen geautoriseerd te worden anders krijg je ze niet.” Lees zijn hele artikel op DeJaap.nl.

Theo Dersjant, Frénk van der Linden, Clairy Polak en Dolf Rogmans

Theo Dersjant is docent journalistiek aan de Fontys Hogeschool Tilburg, Frénk van der Linden is freelance interviewer, Clairy Polak is presentator/interviewer en Dolf Rogmans is hoofdredacteur van Villamedia.

Alle artikelen van Theo Dersjant, Frénk van der Linden, Clairy Polak en Dolf Rogmans op De Nieuwe Reporter.

 • Prima actie, hoe onhaalbaar ook.

 • Ik ben benieuwd hoe Nieuwspoort hier op gaat reageren. De actie tornt ten slotte aan de Nieuwspoortcode.

  Zonder die code is Sociëteit Nieuwspoort niet meer dan een ‘gewoon’ café/ restaurant in de buurt van het Binnenhof. Als de parlementaire verslaggeving transparanter moet worden, moet Nieuwspoort met die andere horecagelegenheden gaan concurreren met een betere dagsoep.

  Waar ik benieuwd naar ben, is of de initiatiefnemers lid zijn van Nieuwspoort. Dat de ledenlijst geheim is, maakt dat helaas niet controleerbaar. De vraag is: kan een parlementair journalist het zich, zeker in verkiezingstijd, veroorloven Nieuwspoort te mijden? Wel als iedereen het doet. En dat zou de kracht van dit initiatief kunnen zijn.

  Het lijkt erop dat sociale media enerzijds en vernieuwingen in de journalistiek (Rutger Castricum van Powned, Peter Middendorp van De Pers, maar ook Joris Luyendijk) anderzijds leiden tot een einde van een tijdperk.

 • Jan Rietman

  Zonder het oneens te willen zijn met Theo, Frénk, Clairy en Dolf gaat er mijns inziens iets vooraf aan hun stelling. Politiek is schatplichtig aan het publiek en derhalve verantwoording verschuldigd aan het publiek, zeker waar het gaat om volksvertegenwoordigers. Weliswaar zijn ze op persoonlijke titel gekozen, zonder last of ruggespraak, maar het publiek heeft het merendeel van de politici gekozen op basis van een programma of op basis van publiek gemaakte uitspraken van een politiek stroming, waarvan ze deel uit maken. De journalistiek biedt politici een platform voor die verantwoording. De geconstateerde schatplichtigheid staat op uitermate gespannen voet met de wens te willen onderhandelen over de aard van een gesprek met journalisten, de keuze van de onderwerpen, de plaats van de publicatie of het type uitzending. De enige eis die politici aan journalsiten kunnen stellen – en dat kan iedereen die optreedt in de media – is dat woorden juist en in de juiste context worden weergegeven.
  Uiteraard weet ik dat ook vanuit de journalistiek sprake is van een wens tot onderhandelen, als gevolg van het door de vier collega’s geschetste concurrentieveld. Daar valt tegenin te brengen dat die concurrentie in zekere zin een kunstmatige is. Media bedienen nu eenmaal niet één publiek, maar een veelheid van publieken die soms een bepaalde mate van overlap kennen, maar vaak ook helemaal niet. Dat verplicht politici eerder tot vaker optreden dan tot selectief optreden. Het argument van het selecteren op grond van het gunnen van een primeur vervalt in mijn ogen in een tijdperk van social media.

  Jan Rietman
  oud-journalist

 • Angst voor de Maffia immens bij de (Villa) Media in Nederland.
  Posted on June 28, 2012
  Open Brief per mail

  Betreft, de (geheime) rol van de John de Mol/De Vries-Maffia sinds 1980 tot heden in de Media.

  Geachte Theo Dersjant en Dolf Rogmans,

  Naar aanleiding van hetgeen u kennelijk stelt inzake transparantie en geheime afspraken tussen journalisten en politici in dit artikel ‘Burger heeft het recht om te weten wat journalist en politicus afspreken’: hebben wij een aantal vragen ter zake:

  Wat is uw mening inzake afspraken met de Heer Peter R. de Vries, een rechtens veroordeelde Maffiajournalist sinds 1991, die te pas en te onpas voor een variatie aan onderwerpen te gast is bij o.a. De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman en n.b. bij de z.g. Christelijke EO. Mogelijk is De Vries zelfs de meest gevraagde (maffiajournalist) gast.
  (-)

  meer lezen: http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/06/28/angst-voor-de-maffia-immens-bij-de-villa-media-in-nederland/