Vertrek Rob Wijnberg bij nrc.next is een veeg teken

Eerst op Twitter en toen ook op de site van de krant en uiteindelijk dan ook in de krant. Het bericht dat Rob Wijnberg vertrekt als hoofdredacteur van nrc.next. Als reden geven NRC-hoofdredacteur Vandermeersch en nrc.next-hoofdredacteur Wijnberg dat diens visie niet past bij de koerswijziging die nrc.next als opdracht  heeft meegekregen. “Mijn speelruimte wordt zoveel minder, dat ik beter kan weggaan.” Ook meldt het, met zwarte rouwrand omrande bericht in de krant dat Wijnbergs vertrek niet geheel vrijwillig is.

Tot zover het laatste nieuws. Veeg teken is de melding in het bericht dat de nog onbekende opvolger van Wijnberg niet langer hoofdredacteur, maar ‘nieuwsmanager’ zal zijn. Dat heeft de nodige implicaties.

Niet echt de baas over de krant

Blijkbaar heeft de nieuwe Rob niet langer de verantwoordelijkheden die recht doen aan de titel ‘hoofdredacteur’,hij zal dus niet echt de baas zijn over zijn eigen krant. Ook meldt het bericht nog dat nrc.next minder experimenteel moet (was dat niet waar die krant (mede) voor bedacht is?) en meer aan nieuws moet gaan doen. Een traditionelere koers dus als een soort schaduw NRC light stel ik me dat voor. Hoeft de nrc.next ‘nieuwschef’ dan alleen maar de toegeschoven stukkies van het grote NRC netjes in te plakken?

Tussen de regels door lees ik dat Wijnberg de tweede hoofdredacteur bij NRC Media is die vertrekt vanwege het inperken van de onafhankelijkheid van de hoofdredacteur, na Birgit Donker in 2010. Of dat de onzichtbare hand van eigenaar Egeria is, blijft gissen. De suggestie siert een uitgever van twee kwaliteitskranten in elk geval niet.

Nieuwskrant

Hoe het ook precies zit, het duidt er op dat Vandermeersch een ochtendkrant met nieuws wil, ook al gaat dat ten koste van het eigene van nrc next. Is dat een obsessie, of een bedrijfseconomische gedachtenkronkel? In het laatste geval zal de tijd leren of hij gelijk had. De oplagecijfers, die gisteren verschenen lijken voorlopig in het voordeel van Wijnbergs versie van nrc.next te wijzen.

Wat ook de beweegredenen zijn, en in welke mate de ‘nieuwsmanager’ ook aan het lijntje van de hoofdredacteur van de grote broer zal lopen, feit is dat het Nederlandse krantenlandschap kleur gaat verliezen. De experimenten en eigenwijze insteek van het huidige nrc.next zullen geen vervolg krijgen op papier. En dat is een verlies.

Pytrik Schafraad –

Pytrik Schafraad is docent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar nieuwsframing en de invloed van bronnen op het nieuws.

Alle artikelen van Pytrik Schafraad op De Nieuwe Reporter.

 • Niels

  Voor een zelfverklaarde marketingman lijkt Vandermeersch niet te snappen wat er gebeurt als je een bom op de markt gooit.

  Je ontslaat een van de belangrijkste mensen van de krant. Vervolgens stilte.

  Dan krijg je dit soort stukjes met vragen. En dan Vandermeersch straks bij DWDD: ‘nee, zo zit het helemaal niet’. En wij dan vragen: ‘hoe dan wel?’

  Even wachten, dus. Er wordt op dit moment een definitie van nieuwsmanager in elkaar geflanst.

 • Ontzettend jammer dat Rob vertrekt. Ik vraag me af wat er overblijft van de onconventioneelste krant van Nederland.
  http://debestevoetballervandewereld.nl/2012/09/26/rob-wijnbergs-nieuws/

 • Celine

  Ja het is bedrijfseconomisch.

  “Ik kan zo innovatief zijn als ik wil, maar de eigenaar wil wel dat ik die 250000 explaren op peil houdt.” Aldus Vandermeersch in Spui25 gisteravond.

  How did ya’ll miss this?! Hij was wel aanspreekbaar, als er maar journos aanwezig waren die de vragen stelden… https://twitter.com/margotdijkgraaf/status/250664268494684160.

 • Niels

  Vandermeersch speelt don’t shoot the messenger. Niet helemaal eerlijk. Hij is blijkbaar zelf te rigoureus geweest in zijn innovatieve koers en opdracht aan Wijnberg.

  Daarnaast: nog steeds niet duidelijk. De oplage stijgt van next stijgt. Waarom denkt hij, of Egeria, of wie dan ook, dat VK2/NRCNEXT sneller gaat stijgen?

 • Me dunkt, goed nieuws voor Rob Wijnberg. Wees eerlijk: wat heeft hij nou te zoeken tussen die kille afrekenaars van Egeria, behalve het financieren van z’n eigen hypotheek? Benieuwd naar zijn volgende stap…!

  Het zal niet de eerste keer zijn dat een gedumpte/gefrustreerde werknemer, ‘loaded’ met revanchegevoelens, zijn voormalige baas overvleugelt.

  Aan de slag dus maar, Rob…;-) Ik wil je wel helpen.

 • Waarom legt Vandermeersch eigenlijk het onstslag van Wijnberg uit? Ze waren toch collega-hoofd-redacteuren? De uitleg suggereert dat Vandermeersch de beslissing genomen heeft. Is hij directielid?

 • Niels

  Omdat Vandermeersch Wijnberg een opdracht heeft gegeven. [uit naam van Egeria dan] En hij nu weg moet [in opdracht van Egeria?], terwijl de opdracht geslaagd leek.

 • @Iwanhoe

  Kranten ZIJN conventioneel. Leg je daar maar bij neer…

  OOK nrc.next was dat…

 • Jan Rietman

  Vandermeersch geeft blijk niet te begrijpen wat de beoogde doelgroep van Next vermoedelijk wil, terwijl Rob Wijnberg dat mijns inziens de afgelopen anderhalf jaar uitstekend heeft begrepen. Ook ik – bepaald niet behorend tot de doelgroep – vind het heel plezierig naast de Volkskrant ’s morgens en de NRC in de vroege avond in het café de Next te lezen en dan iedere keer weer verrast te worden door de andere aanpak van onder meer Wijnberg. Als het in dit geval zo is dat Vandermeersch doet wat zijn financiers hem opdragen, dan blijft de vraag: is Derk Sauer (Egeria) vergeten dat eigenzinnigheid en ambitie voor verrassende kwaliteit kunnen zorgen, die uiteindelijk nog lonend blijkt te zijn ook ?

 • Juist in mijn omgeving hoorde ik veel waardering voor NRC Next. Natuurlijk volgens de journalistieke maatstaven sloeg Rob Wijnberg de plank regelmatig mis. Alleen wordt de krant gemaakt voor de lezers. En getuige de oplagecijfers werd de eigenzinnige aanpak van Wijnberg (cs) juist gewaardeerd.
  Misschien is het tijd dat marketeers van bijvoorbeeld Unilever hun intrede doen in de journalistiek.
  Er is geen industrie waar nog zo onprofessioneel wordt bepaald wat de lezers willen lezen. Waar Unilever tot achter de komma onderzoekt waar consumenten behoefte aan hebben, blijft de journalistiek vooral bezig met buikgevoel.

 • Pytrik

  Update: Ik stuurde mijn blogtekst ook als ingezonden brief naar NRC Next. De brief werd niet geplaatst, wel kregen ik en andere brievenschrijvers vandaag een mail van de hoofdredactie (Vandermeersch?) waarin met name deze reden voor de koerswijziging en vertrek van Wijnberg werd gegeven:

  “Het afgelopen jaar kregen wij echter steeds meer signalen dat abonnees de krant hadden opgezegd omdat zij zich te weinig bediend voelden met actuele nieuwsberichten en achtergrondverhalen”

  Dat zou betekenen dat ze vanwege de behoefte van lezers terugkeren naar meer nieuws.

  het is nog maar zien hoe dat uit gaat pakken. Maar ik schat op basis van het bericht in de krant en deze brief in dat het niet alleen gaat om het terug laten keren van de nieuwspagina op 3. De metajournalistiek, en andere ongewone insteken (in de reisrubriek bijvoorbeeld) zullen ook vedwijnen.

  En dan blijft nog de genegeerde kwestie van het opheffen van het hoofdredacteurschap (en daarmee jounalistieke onafhanklijkheid) van de opvolger van Wijnberg. Want ja, Wijnberg komt wel weer op z’n pootjes terecht. Daar maken we ons niet zo druk om.

 • Niels

  Kan die mail niet online? Er is nu zoveel gespeculeer.

 • rvw

  en wat als je de next nou tot avondkrant maakt en de nrc tot ochtendkrant? of is dat ook te moeilijk voor de infrastructuur? just wondering…

 • Mooie gedachte, @rvw

 • Vera

  Ik vind Next zo’n fijne krant.. Jammer Rob Wijnberg

 • cbins

  NRC next vond ik geen optie. Te veel meningen – te weinig inhoud. En als je naar de Amerikaanse Slate.com kijkt kan goede journalistiek samen gaan met de huidige tech-heavy-experimentle -online tijdsgeest.

 • Het schijnt dat de nep-Next van 10 september Rob Wijnberg heeft gevraagd hun hoofdredacteur, pardon spoofdredacteur te worden. :-)
  Link kan ik hier niet geven, maar kijk op nrcnext[punt]info.

 • Anja de Waard

  Hehehe, nu ben ik er pas achter waarom Rob niet meer schrijft. Wat een gemis. Een heeel veeeg teken, wat mij betreft valt nu ook Derik Sauer door de mand. Had ik niet gedacht maar soms gaan de ogen open, door een subtiele verandering als deze.
  Rob!! begin je eigen krant!!!
  Welke krachten zitten hier achter? Nu zelfs NRC-next moet zwichten. Dit is een kenniseconomie maar de wijsheid is ver te zoeken en Rob had dat door.

 • Pepijn van Oort

  Vertrek van Birgit Donkers NRC was reden om naar Wijnberg’s NRC Next over te stappen. Zeer tevreden over nieuwsselectie, achtergronden en filosofische reflectie. En nu dus Wijnberg weg. What next?

 • Eric de Ree

  1. Ik had de nrc-redactie al gevraagd waar Wijnbergs columns bleven – nu is duidelijk waarom ik geen reactie kreeg.
  2. Sauer is rijk geworden in Rusland. Rusland is geen Nederland.
  3. Nieuwe krant/site van Rob Wijnberg zal ik zeker volgen/steunen. Neem dan ook maar direct de geestige Marcel van Roosmalen mee. Het zal Sauer nog zuur opbreken!

 • Drs.Ir. Ph.D rabin gangadin

  Nederlanders die aan het journalistieke wegdek timmeren huldigen een raar begrip van het woord journalistiek. Ik ben ten gevolge van een kunstmatig gesublimeerde beroerte net niet achterover gevallen toen mij een enkele keer gewaar werd dat een zich taalminnaar wanende dyslexielijder, opeens, gewoon uit het niets opduikend, hoofdredacteur werd van een gerenommeerde krant werd terwijl betrokkene ruim daarvoor door zijn buurtgenoten als de aardigste jongen uit de omgeving werd gezien.

  Hetzelfde geldt voor het gros uit het dozijn aan recensenten dat er maar met de pen loopt te zwaaien alsof men die voor een moderne vliegenmepper aanziet. De columnisten lijken eerder gebukt te gaan onder een selectieve gunning dan op grond van het feit dat zij met hun pennenvruchten lezers uit bed zouden doen vluchten opdat deze gelijk hitsige ganzen , reikhalzend in de brievenbus zouden kunnen graaien om er als eerste bij de krant te zijn.

  Op zich zou er niets verkeerds mee aan de hand hoeven te zijn, ware het niet dat deze veelbelovende talentlijders de desbetreffende krant op basis van hun sterk ingekrompen, en doodsangst uitstaande blikveld een stempel hebben opgedrukt als gevolg waarvan de krant qua schrijfkwaliteit het niveau bereikt heeft van een kookboek terwijl de gebezigde taalschat qua niveau amper boven de eenlettergrepige gilwoordjes torent die tijdens de geneugten van het bed worden uitgestoten.

  Het Nederlands taalgebruik van NRC-next,De Volkskrant etc. getuigt niet meer van durf en experiment maar van een voorzichtigheid die wij ook zien bij het rijgedrag van het bange omaatje dat de pechbaan niet durft te verlaten, zelfs als zij vaker voor de TV gekluisterd zit om Benidorm Bastard te trotseren.

  Qua inhoud en themakeuze gaan alle kranten ten onder aan het dogma dat je niet alles en over alles moet kunnen schrijven , ondanks het feit dat Nederland zich een koploper waant op het gebied van de vrijheid van meningsuiting . Zelfs aan het cynisme wordt er beknibbeld terwijl Nederlanders volgens de schrijver Joost Zwagerman ( zie het tv programma het lagerhuis september 2002) tot de domste, onbeschoftste en arrogantste in West-Europa zouden behoren. Dit heet verruwing van de samenleving. En waarom deze verruwing haar weerslag niet in de taal vinden?