Dataminr: volautomatisch nieuws vinden op Twitter

Journalisten kunnen tegenwoordig niet meer zonder Twitter. Elke zichzelf respecterende journalist heeft een account en struint dagelijks zijn feed af voor nieuwswaardige berichtjes. Het lastige is om de relevante tweets te filteren, aangezien er per dag zo’n 58 miljoen tweets worden verzonden. De nieuwe tool Dataminr zegt hét concept te zijn om nieuws onmiddellijk te detecteren.

Lees verder →

Symposium Rethinking Journalism (3)

De ondernemende journalist: een oxymoron?

Journalisten moeten zich, deels noodgedwongen en deels omdat hier nieuwe kansen liggen, meer gaan opstellen als ondernemers. Dit betoogde de Amerikaanse hoogleraar Jane Singer tijdens de tweedaagse conferentie Rethinking Journalism aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op ze het willen of niet, journalisten moeten zichzelf opnieuw uitvinden om relevant te blijven in het digitale tijdperk. Vanuit de zaal klonk al gauw weerstand: “De term ‘ondernemende journalistiek’ is een oxymoron”.

Lees verder →

Workshop jaarrekeningen lezen

In samenwerking met KPMG en EY organiseren we op donderdag 3 april de vijfde Workshop Jaarrekening lezen. De workshop leert je de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht van bedrijven te doorgronden. Doel van de cursus is dat je het verhaal achter de cijfers snel kunt herkennen. De workshop is bedoeld voor mensen die nog […]

Lees verder →

Workshop Faillissementen

Het aantal faillissementen bereikte vorig jaar opnieuw een recordhoogte. En het einde is nog niet in zicht. Daarom organiseren de Masterclasses Financiële Journalistiek op donderdag 17 april samen met topcurator Marc Udink een Workshop Faillissementen. Udink legt ons de beginselen uit van het insolventierecht en bespreekt enkele actuele faillissementen. Over schuldeisers, stille bewindvoering, faillissementsfraude en […]

Lees verder →

Masterclass onderzoeksjournalistiek

De Groene organiseert opnieuw een masterclass onderzoeksjournalistiek. Sinds 2011 zijn vijf masterclasses georganiseerd. Op 1 maart 2014 start een volgende groep, onder leiding van on­derzoeker, journalist en auteur Marcel Metze.  De deelnemers aan de masterclass worden zeer scherp geselecteerd. Kandidaten hebben een academische opleiding voltooid, zijn tussen de twintig en dertig, beschikken over aantoonbare onderzoek- en journalistieke vaardigheid, […]

Lees verder →

Symposium Rethinking Journalism (2)

Pleidooi voor erkenning van de nutsfunctie van journalistiek

De noodzaak van een vrije pers voor een democratische samenleving stond lang buiten kijf. Maar gaat dit nog wel op? De Britse hoogleraar Nick Couldry stelde in een lezing op het congres Rethinking Journalism aan de Rijksuniversiteit Groningen dat het tijd is om fundamentele vragen te stellen over de maatschappelijke waarde van de journalistiek en haar financiering. De mogelijkheden om zowel advertenties als nieuws te personaliseren zorgen voor minder inkomsten en voor een gebrek aan gedeelde informatie bij het publiek. Dit zou wel eens de nekslag voor de journalistiek kunnen zijn, meent Couldry.

Lees verder →

FLA-symposium: Valt er iets te kiezen?

De Freelancers Associatie organiseert een symposium over de betekenis van digitale publicatiekanalen voor freelancers. Kranten en bladen worden meer en meer in hun bestaan bedreigd. Tegelijkertijd werd in 2013 het ene na het andere digitale publicatiekanaal gelanceerd. Wat betekent deze ontwikkeling voor freelance journalisten? Wat kunnen ze in 2014 verwachten van deze kanalen en hoe […]

Lees verder →