Introduceer ‘vergelijkende journalistiek’ op opleidingen om misplaatst nieuws te voorkomen

Vorige week maakten de media melding van een dodelijke hittegolf in India. Maar was die hitte echt uitzonderlijk voor Indiaase begrippen? Nee dus. Volgens Anneke van Ammelrooy zouden journalisten hier alerter op moeten zijn. Ze pleit voor een vak ‘vergelijkende journalistiek’ op de opleidigen.

Een hittegolf in India! Foto’s van slachtoffers in ziekenhuisbedden, zwemmende kinderen, smeltende zebrapaden en doezelende riksjarijders (zie bijvoorbeeld de fotoseries van de Volkskrant en NRC). Al zo’n 1500 doden, ‘vooral daklozen en ouderen’, in enkele weken van aanhoudende hitte.

Fotogalerij op de website van de Volkskrant met beelden van de dodelijke hittegolf in India.

Fotogalerij op de website van de Volkskrant met beelden van de dodelijke hittegolf in India.

Volgens mij is het ’s zomers wel vaker nogal heet in enkele deelstaten van India. En kan ik uit eigen ervaring beweren dat het in Irak ook elk jaar vanaf eind mei tussen de 40 en 50 graden is, zonder dat dat nieuws gaat heten. Dus toch maar eens even de Times of India en andere Indiase nieuwsbronnen gecheckt.

Geen nieuws

En inderdaad, de hitte is daar geen nieuws, wel bijvoorbeeld dat een bekende acteur met buikpijn in het ziekenhuis werd opgenomen en ander leed. Kan zijn natuurlijk dat dit allemaal regeringsgetrouwe kranten zijn die een ramp ontkennen om premier Modi niet voor de voeten te lopen.

Maar de hittegolf in India, die wellicht het werk is van één kersverse Britse Reuters-correspondent die is opgegroeid in mistig Aberdeen, heeft duidelijk nog lang niet het niveau bereikt van de laatste Verschrikkelijke Hittegolf van 2003 in de EU: 70.000 doden (zogeheten excess deaths), waarvan 20.000 in Frankrijk, land van 62 miljoen inwoners tegen 1.236 miljoen in India. Uiteraard zijn die dodencijfers omstreden, maar toch.

Vergelijkende journalistiek

Al langer bepleit ik een nieuw vak voor de opleidingen journalistiek in Nederland: vergelijkende journalistiek. In de Nederlandse media wordt elke week wel wat vergeleken met het buitenland: de geweldige prijsdaling van onze medicijnen, onze nog fenomenalere positie als melkexporteur, ons ronduit fantastische pensioenstelsel.

Meestal heeft niemand tijd om te checken hoe die vergelijkingen tot stand zijn gekomen. Vergelijkingen checken is nog veel tijdrovender dan feiten checken. Zo zou Botswana best een betere oudedagvoorziening dan Nederland kunnen hebben, maar ja, als bepaalde landen nou juist ergens niet in uitblinken, dan is het wel in betrouwbare statistieken.

Definitie van nieuws

Je zou kunnen denken: ach wat, voor die paar keer per maand dat Nederland zich op de borst klopt, moeten die arme studenten daarvoor al weer met een nieuw vak opgezadeld worden?

Zoals uit de Indiase hittegolfhype mag blijken, bepaalt ons vermogen tot vergelijken deels de definitie van nieuws. Zeker is dat er een hittegolf heerst ergens in India. Ik heb nog steeds niet gelezen in welke deelstaten exact, maar dat komt vast nog wel. En dan is de vraag: is het daar elk jaar zo heet in mei? Want dan is het geen nieuws.

De kwestie van de deelstaten is belangrijk want over enkele dagen begint bijvoorbeeld in de zuidelijke kustdeelstaat Kerala de moessontijd, met ondergelopen wegen en ander ongemak. India is een verdomd groot land, met diverse klimaten. En de ouderen die nu de laatste adem uitblazen, zijn dat dan in die deelstaten excess deaths in mei?

Groningse bodem

Ik moest ook onmiddellijk aan de aardschokken in Groningen denken, dat volgens een professor in het Dagblad van het Noorden ‘nog 1100 aardbevingen’ te gaan heeft, of de Shell daar nu helemaal ophoudt met leegpompen of niet. Hoe hij aan dat getal komt, ik lees het niet.

Belangrijker is de kracht van de toekomstige aardbevingen; ‘beleidsmakers’ zouden rekening houden met ‘maximaal 5 op de schaal van Richter’ (dus hoogstens lichte schade). Moet de overheid nu tientallen miljoenen gaan uitgeven aan het verstevigen van in ieder geval publieke gebouwen in de stad Groningen of niet? Want er is geen schooltje of ziekenhuis daar dat ooit earthquake proof is gebouwd?

Vergelijken met andere gebieden

Hier zou vergelijkende journalistiek misschien kunnen helpen bij de besluitvorming. Er moeten toch op aarde meer plekken zijn zoals de provincie Groningen, of steden vlakbij gasvelden?

In het noorden van Frankrijk storten nu zelfs zonder aardbevingen huizen in door de ondergrondse activiteiten van al lang gesloten kolenmijnen. Maar dat zijn onder water gezette kolenmijnen. En is hier geen sprake van louter aardverzakkingen?

Texas, Oklahoma en Kansas in de VS kennen sinds enkele jaren een unprecedented aantal van vele honderden lichte aardschokken die maybe het gevolg van gaswinning zijn. Maar de diepe bodem daar lijkt me niet te vergelijken met die van Groningen, plus dat ExxonMobil (‘we volgen de ontwikkelingen’) daar zijn afvalwater in de leeggezogen aardlagen pompt en zo stress in aardlagen veroorzaakt.

Zo ook de spectaculaire kratergaten, sink holes, die recentelijk opeens zijn ontstaan op zo’n 10 kilometer van het gigantische Bovanenko-gasveld in Poetins Siberië, met een doorsnee tot wel 60 meter. Spontaan onder de grond ontploffend methaan, door klimaatverandering opgewarmd (verdwijnend permafrost), is voorlopig de theorie over de oorzaak (‘we moeten de mensen niet bang maken’). Gebeuren daar nu wel of niet met Groningen vergelijkbare dingen? Als leek denk ik: Groningen mag kouder zijn dan de rest van Nederland maar het is Siberië niet.

Of toch? Eigenlijk kun je bijna geen artikel opslaan over gasvelden of je leest iets over aardbevingen, investeerders of inwoners die ‘ongerust’ zijn, gasbedrijven die ‘zich aan de wet houden’, hoogleraren die ‘meer onderzoek’ willen doen. Ook bij dat gasveld in Siberië waar het volgens een Moskouse wetenschapper juist de instortende sink holes zijn die aardbevingen veroorzaken. Veel overeenkomsten dus.

Vak of oefenlessen

Misschien zijn enkele oefenlessen op school in kritisch vergelijken voldoende en hoeft er geen nieuw vak ontwikkeld te worden, hoe graag ik ook hieraan zou werken als wetenschapsjournalist. Spannende vergelijkingen te over: Nederlanders worden niet dikker in tegenstelling tot andere Europeanen (in 2030), Nederlandse scholieren zijn het best in wiskunde van de hele EU (2010), nergens ter wereld is er meer borstkanker dan in Vlaanderen (2012).

Allemaal onzinnige koppen die ook verder in het bericht niet, zoals meestal, gecorrigeerd worden.

Zoals Hittegolf in India.

Anneke van Ammelrooy

De Nederlandse journaliste Anneke van Ammelrooij werkt en woont een groot deel van het jaar in Irak.

Alle artikelen van Anneke van Ammelrooy op De Nieuwe Reporter.

 • Wim Blanken

  Wat een klinkklare onzin. Een aardbeving van 5 op de schaal van Richter in Groningen zou lichte schade veroorzaken? Dat zou een ramp zijn van ongekende omvang in Nederland. Ik ga hier niet eens verder op in. Doe eens onderzoek zou ik zeggen en dan kom je er vanzelf achter dat een 5 in Groningen heel iets anders is dan een 5 in Irak.. Dit stuk is daarmee schadelijk voor Groningen en een belediging voor journalisten die wel aan waarheidsvinding doen.

 • Liz Main

  Hoewel ik het zeer eens kan zijn over het belang (en huidig gebrek aan) goede staaltjes onderzoeksjournalistiek, maak je in dit artikel precies dezelfde fout als waar je naar probeert te verwijzen. Door de Groningse situatie compleet te versimpelen en een paar grove fouten (die een ieder die zich enigszins in de problematiek heeft verdiept herkent) te maken, sla je in één stap een paar basisfactoren over die juist in Groningen de situatie zo onhoudbaar maken. Wim sprak al over het verkeerd gebruik/interpreteren van de schaal van Richter nummering. Maar ook dat er wel degelijk afvalwater de grond in gespoten wordt, ook hier in Groningen. Om nog maar niet te spreken van het feit dat ze hier ook nog rustig fracken in de kleinere velden om het grotere veld heen. Daarnaast is het Groningerveld vrij uniek, vanwege zijn ligging onder een gebied dat in vergelijking (knipoog) dichtbevolkter is dan de meeste andere vergelijkbare velden.

  Al met al, een beetje onderzoek en goed vergelijken zou wel op zijn plaats zijn geweest voordat je dit artikel schreef. :)

 • Bea Blokhuis

  Wellicht, mevrouw van Ammelrooy, kunt u zelf starten met het checken van feiten, of wellicht checken of u de feiten die u verzamelt heeft snapt, voor u beweringen doet, in dit geval over de problemen in Groningen.

 • Bea Blokhuis

  Wellicht, mevrouw van Ammelrooy, moet u zelf uw feiten beter checken, of checken of u de feiten die u verzameld heeft ook snapt, voordat u andere journalisten iets verwijt, met name waar het de huidige problematiek in Groningen betreft.

 • Pingback: Hoe extreem was de hittegolf in India nu eigenlijk? | Toekomst van de Journalistiek()

 • Nicolette Marié

  Bij het fact checken een paar sites met feiten over de Groninger ramp-in-slow-motion gemist?

  Ik noem de site van Schokkend Groningen, de site De Stille Beving van Annemarie Heite, de site van de Groninger Bodem Beweging, de site van Kor Dwarshuis, de site Onder Groningen van Hilda Groeneveld. Mijn eigen blog, Accent Aigu – Over leven in wingewest Groningen.

  Allemaal sites met zéér adequate informatie, bijeengesprokkeld en geduid door experts en door leken die na honderden, nee, duizenden uren spit- en graafwerk ook zeer deskundig genoemd kunnen worden.

  Was er maar een onderzoeksjournalist die dit allemaal oppakte en eens écht werk maakte van de puinzooi die Shell en Exxon, samen met de Nederlandse staat, van Groningen maken…

 • Alexander Pleijter

  Ik zie dat de Times of India wel degelijk meldt dat er sprake is van een hittegolf. Er is een heel dossier op de website: http://timesofindia.indiatimes.com/heatwave-engulfs-India/specialcoverage/47426138.cms

  Times of India meldt zelfs dat deze hittegolf in de top 5 van dodelijkste hittegolven ooit staat: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Youre-experiencing-worlds-5th-deadliest-heatwave-ever/articleshow/47485972.cms

 • Onzichtboare Vent

  Goa weg man. As dien buurman dien achtertuune zol steel’n en gain aine zol doar wat van zeg’n, den wol ik wel es eem weer met die proat’n. Wat Israel dei Palestein’n aandut is een schande veur de menshaid, en as doe dat scheet’n noums den most die de oog’n oet de kop schoam’n. Bist dien menselijkhaid kwietroakt, goa ‘m eem zuik’n.

 • Ik heb voor mijn stukje helemaal geen onderzoek gedaan naar het verband tussen gas boren en aardbevingen. Ik probeer juist alleen maar wat vragen op te werpen die in mij als leek zouden opkomen als ik als journalist aan vergelijkende journalistiek zou willen doen. Maakt de bodem verschil? Teruggepompt fracking-afvalwater? Het klimaat? Enzovoort. Wel lezen wat er staat.

 • Als er zo veel werk is verzet door mensen en zoveel informatie voorhanden is, dan is het toch godgeklaagd dat we daar jaren weinig van hebben gemerkt in de berichtgeving buiten het Dagblad van het Noorden en nemen die ‘beleidsmakers’ er blijkbaar ook amper kennis van. Elke situatie is uniek maar niet op alle punten.

 • Idem als reactie. Neem verder bijv., wat nieuw voor mij was, de Richter-nummering. Die wordt in bijna alle berichtgeving gebruikt alsof dat een standaard is, alsof kracht 5 overal dezelfde schade oplevert, hoewel een beetje afhankelijk van de robuustheid van gebouwen. Ik heb het NOS-Journaal nog nooit horen zeggen dat kracht 5 in Groningen dus wat anders betekent dan kracht 5 in zeg l’Aquila in Italië.

 • Idem. Ik werp expres onnozele vragen op omdat ik het als leek niet weet en geen onderzoek heb gedaan en in de berichtgeving in de nationale media daarover weinig tot niets lees. De kennis die door allerlei mensen blijkt te zijn verzameld bereikt de mainstream niet en die kennis zou trouwens vaak bij allerlei nieuws herhaald moeten worden om door te dringen. Ik lees niet elke dag alle kranten, mis het Nos-Journaal geregeld, heb geen geduld voor Nieuwsuur meestal, heb geen abonnement op een populair-wetenschappelijk tijdschrift en doe geen onderzoek naar de bevingen in Groningen als journalist. Het idee achter vergelijkende journalistiek is dat de ernst van de situatie in Groningen wellicht beter tot zijn recht komt en er ook kennis gedeeld gaat worden als de media onderzoek doen naar vergelijkbare situaties. Andere aardbevingsgebieden die het dagelijkse nieuws halen zijn van een andere orde meestal, met halve steden in puin en honderden tot duizenden doden. En ik heb er geen onderzoek naar gedaan maar dat is het vergelijk dat de meeste mensen dus hebben.

 • Op het moment dat ik een blik op deze krant wierp was er geen nieuws over de hittegolf en bij een eerste selectie van Engelstalige Indiase media van dezelfde dag met behulp van Google zaten ook geen nieuwsberichten over de hittegolf. Kranten en websites worden elke dag weer bijgewerkt, het was uiteraard een momentopname van die dag, nu een week geleden. Na lang scrollen vandaag 4 juni vond ik het dossier van de Times, ver onder entertainment news, de laatste digitale gadgets, internationaal nieuws, sport nieuws etc. als een button in kleine, niet-schreeuwende letters. Les: Ik had dus van puur ongeloof dat de hitte geen nieuws was die dag in India de hele website moeten afspeuren.

 • Sinds ik het ANP verliet in 1993 heb ik godzijdank niet meer over het ‘vredesproces’ hoeven te berichten. Wie is “je”? Bedrijf uw gezeur svp op een andere website die discussieert over uw lievelingsthema’s.

 • Liz Main

  Je comments schetsen het beeld dat je juist de kritische vragen op wilde roepen. Als schrijver mag je er ook bewust van zijn dat, wanneer je dit wilt bereiken, je binnen je woordkeuzes, opbouw van tekst, die vraag zichtbaar moet maken voor de lezer. Dat is hier niet het geval. De tekst lezend, is de Groningen situatie een voorbeeld van gekleurde berichtgeving over paniek en gedoe die vooral op emotie gestoeld wordt maar geen feitelijke basis heeft of kritische ondertoon. Enerzijds klopt dit, maar dan de andere kant op. De reden ook waarom buiten de actieve Groningers en betrokkenen personen vanuit persoonlijke of beroepsmatige interesse, veel mensen niet op de hoogte zijn van de feiten die juist maken waarom het in Groningen wel degelijk een crisisverhaal betreft. De toon en uiteenzetting in jouw verhaal draagt niet bij aan het stimuleren van een kritische blik hiernaar toe, maar is eerder bevestigend t.o.v. het vooroordeel van “emotionele Groningers die zich niet zo druk moeten maken”. Indien je intentie daadwerkelijk is om, de kritische blik te prikkelen, dan zou ik aanraden om een volgende keer meer aandacht te besteden aan de richting die je op wilt wijzen via je woordkeuze en artikelopbouw.

 • Liz,
  ik schreef net aan Alexander Pleijter van De Nieuwe Reporter:
  Ik heb op alles gereageerd want als je dan eens een keer zo veel reacties krijgt… Een les die ik hieruit heb getrokken is dat je de bedoeling van je stuk glashelder uiteen moet zetten omdat daar anders over heen wordt gelezen.
  Subject: Re: Comment on Introduceer ‘ vergelijkende journalistiek’ op opleidingen om misplaatst nieuws te voorkomen

 • Bea Blokhuis

  Mevrouw van Ammelrooy, het zou voor u pleiten wanneer u ofwel nu als journalist (volgens uw linkdinprofile bent u sinds 1973 journalist) zelf een gedegen reportage (met gesnapte, gecheckte feiten) zou gaan maken, waarbij u er wellicht achter komt dat ook andere bladen dan het Dagblad van het Noorden ondertussen gedegen onderzoeksjournalistiek hebben gepleegd en dat diverse ‘officiële’ en niet-officiële instanties gedegen onderzoeksrapporten hebben geschreven die er niet om liegen, ofwel wanneer u dit stuk, met naar u zelf zegt ‘onnozele vragen’, uit uw blog verwijdert. Wellicht dat anders binnenkort alleen de Nam werk heeft voor u als tekstschrijver. Met uw reacties zet u zichzelf te kijk.

 • Een les die ik uit de reacties heb getrokken is dat je de bedoeling van je stuk glashelder uiteen moet zetten omdat daar anders over heen wordt gelezen. Het was absoluut niet mijn bedoeling de aardbevingen in Groningen als misplaatst nieuws weg te zetten en dat staat ook nergens. Het gaat er juist om hoe dat nieuws het gewicht kan krijgen dat het verdient.

  Verder is natuurlijk de vraag wanneer iets “Ernst” wordt voor een samenleving, wanneer het stadium van Hollywoodse rampenfilms, keihard cabaret, macabere toneelstukken, waarschuwende science-fiction romans, informatieve websites van actiegroepen en onorthodox denkende experts, tot niets verplichtende berichtgeving e.d. definitief voorbij is en het stadium van noodzakelijke actie en de politieke besluitvorming bereikt is. Afhankelijk van het land en het probleem ligt de grens tussen die twee stadia overal anders.
  Klimaatverandering bijv. zit nog steeds in bijna elk land in het eerste stadium en in heel Nederland zitten de bevingen in Groningen pas met vier tenen in het tweede schat ik zo.

 • Liz Main

  Je reactie lezend kan ik twee kanten op. Ik haal er enerzijds de interpretatie uit van dat we nog geen aantoonbare urgentie hebben die men niet meer negeren of vooruitschuiven kan. Anderzijds kan ik het interpreteren als, een samenleving zo gewend aan rampscenario’s, dat de ramp wel van dermate hoge urgentie moet zijn en duidelijk nu ervaren wordt, wil ze de mensen wakker schudden en tot radicale verandering aanzetten. Voor beide valt wat te zeggen overigens, maar enige verduidelijk is op zijn plaats. :)

 • Er komt een moment, een gebeurtenis (kan ook een massale ontregelende actie van burgers zijn) waardoor niemand meer om de feiten heen kan. We zitten dan allemaal in hetzelfde bootje. Neem bijv. de Watersnoodramp van 1953. Wat er daarna gebeurt, is een tweede, dat zijn keuzes van de politiek, de samenleving, individuen, het bedrijfsleven, de ingenieurs etc. De Watersnoodramp leidde tot wat journalist Paul de Schipper ‘De Slag om de Oosterschelde’ noemde (goed boek).
  We worden inderdaad elke dag door de media beziggehouden met verontrustende thema’s en daar zijn we aan gewend. Naar de meeste fictie kunnen we kijken zonder gek van angst te worden voor inslaande reuzekometen e.d. Ik als vele andere mensen ga de waarschuwingen voor een breed scala aan rampen uit de weg omdat ik er in mijn eentje weinig aan kan doen, omdat ik op bepaalde punten wellicht onbeleerbaar ben, omdat ik laf ben, omdat ik misplaatst vertrouwen heb in de politiek enz.
  Maar er komt dus dat moment dat niemand meer om de feiten heen kan. Niet iedereen zal last hebben van het omvallen van de Martinitoren of van een weigering van 95% van de Groningse kiezers om bij de eerstvolgende Tweedekamer-verkezingen te gaan stemmen, maar als de gasboringen daarna helemaal stilgelegd worden in Groningen, dan zit heel Nederland in hetzelfde bootje (minder aardgasinkomsten, moeten we dan toch meer gas uit Rusland halen enz.).
  Het zou kunnen helpen als de Martinitoren bovenop een groep ministers valt.
  Wat de trigger vormt, is bijna niet te voorspellen.

 • Na al die prachtige onderzoeksjournalistiek overal zijn de bevingen in Groningen nog steeds niet een nationale zaak, terwijl het aardgas dat al heel lang is. Geen toeval lijkt me, want tot kort geleden was het Groningse gas een positief, feel-good onderwerp en nu, gvd, lijkt het wel of het totale Crisis is.
  Is een vergelijking met de belabberde toestand van de dijken en dijkbewaking e.d. destijds in Zeeland in 1952-1953 u te vergezocht? Ook in het social media tijdperk? Waarom begrijpt u nou niet dat het artikel niet over de ernst van de bevingen in G. gaat maar over manieren, methodes, taktiekjes voor een journalist om de Ernst van een situatie aan te tonen en daarmee bij de hele samenleving op het netvlies te geraken?
  Hoe komt het dat in Maastricht of Rotterdam geen zeer publieke solidariteit met de Groningers groeit ? We kunnen toch niet wachten met echte actie totdat er minstens 500 doden zijn gevallen of 2000 boerderijen en historische monumenten zijn ingestort? Op deze zelfde website stond heel kort tevoren een artikel van Syben Bosma over (maar één van) de manieren waarop Haagse politici het debat over Groningen proberen te sturen, met een slimme fotomontage: http://www.denieuwereporter.nl/2015/05/house-of-cards-en-de-bv-kamp/

  In mijn tijd als correspondent in Rome heb ik verscheidene – journalistiek vergelijkbare – rampen in Italië onderzocht.
  1.Het heel langzaam onder water zinken van Venetië (actueel, voorlopig alleen nog geplaagd door jaarlijkse overstromingen van o.a. het centrale San Marco plein; als er niets gebeurt, bestaat Venetië over een x-aantal jaren niet meer). (Tip: er is een vergelijking mogelijk met Groningse dorpen en stadjes waar na aanleg van de Blauwestad enorme schade wordt aangericht door overstromingen die op zijn minst parket, laminaat of vloerbedekking in de huizen voor eeuwig beschadigen en erger; volgens inwoners die ik sprak doet de overheid “geen flikker”.
  2. De desastreuze overstroming van de rivier de Arno in Florence in 1966 (in het jubileumjaar 1986, toen ik wilde weten wat er sindsdien aan maatregelen was genomen om herhaling te voorkomen). Je gelooft werkelijk je oren niet als je met betrokkenen spreekt. Om tot uw verbeelding te spreken, mevrouw BB, werd er bijv. een reservoir (groot gat) voor gevaarlijk overtollig rivierwater gegraven in een… bekend aardbevingsgebied (!) boven Florence; dus ook bij het prachtigste weer zou een watermuur van tien meter hoog zomaar op de stad kunnen afrollen. Dit negeren van een feit zou nog tot daaraantoe zijn geweest (rampzalig weer in de hemel en aardbevingen in de helse ondergrond hoeven niet samen te vallen), ware het niet dat dit reservoir altijd vol(!) was omdat de staatselectriciteitsmaatschappij het gebruikte om stroom te winnen. En zo nog heel veel meer! Het was een surrealistische ervaring voor mij als journalist.

  3. Derde potentiële ramp die ik met veel genoegen heb onderzocht, was de respons van plaatselijke en regionale autoriteiten op uitbarstingen van de
  vulkaan de Etna op Sicilië. Om een heel lang verhaal kort te maken: de overheid gaf liever geld uit aan subsidie voor lokale fanfare-orkesten dan voor diverse types sensoren die grote lava-uitbarstingen kunnen voorspellen. De Etna een vulkaan met tientallen gaten op zijn flanken) ontploft godezijdank nooit zoals de Vesuvius (Pompeji) maar de lavastromen gehoorzamen de zwaartekracht en zullen zonder tijdige maatregelen gigantische verwoestingen in o.m. de stad Catania aanrichten waarbij het omvallen van de Martinitoren toch echt wel verbleekt als in Italië niet nieuwswaardig ongelukje. Tenzij er ook ergens in Italië aardgas opgepompt wordt en huisbewoners al last hebben van aardschokken, scheuren in muren en vermindering van de waarde van hun koophuis e.d. – wat niet het geval is. Want dan zou ‘Groningen’ opeens een begrip kunnen worden in mijn derde vaderland. Italianen zijn dol op vergelijkingen met andere landen. Zo belandde onze Elfstedentocht op een Italiaanse lijst van meest absurde events in the world ever omdat na afloop alle schoenen van de schaatsers op een grote hoop gesmeten bleken – volgens de journalist van een van Berlusconi’s commerciële zenders althans.
  Tot slot: ik waag me niet aan langdurige onderzoeksjournalistiek zonder zeker te weten dat ik er een afnemer voor heb. Kortdurende doe ik desnoods gratis.

 • Wim Blanken

  Het staat er nog steeds. Het zou u sieren om de tekst aan te passen opdat de toevallige lezer niet op het verkeerde been wordt gezet.

 • Wat reageert u negatief, terwijl wij u juist bijvallen dat er meer aandacht voor vergelijkende journalistiek in de opleidingen zou moeten zijn.

 • De Joden zijn uit het hele Midden-Oosten etnisch gezuiverd door de moslims, naar hun eigen oorspronkelijke land, waar ze al 2.000 jaar woonden voor de Arabische kolonisten kwamen en
  altijd gewoond hebben. Daarom heeft de wereldgemeenschap hen in 1922 UNANIEM deze half procent van het Ottomaanse rijk toegewezen, vanwege het recht op zelfbeschikking.

  En dan heeft u het over stelen?
  Hamas en ISIS willen ook Spanje, Griekenland enz. ‘heroveren’, want die waren ook ooit islamitisch. Noemt u de Spanjaarden ook dieven?

 • Bea Blokhuis

  Beste mevrouw van Ammelrooy, Wat zit u zo dwars dat u nu om u heen gaat slaan? Het was mij duidelijk dat u pleit voor een vak ‘vergelijkende journalistiek’. Het ging mij om de voorbeelden die u aanhaalde en geen blijk gaven van kennis van zaken. Als u als journalist serieus genomen wilt worden dienen uw feiten te kloppen, anders kunt u beter voor de Speld gaan werken, dan is het iedereen duidelijk wat uw feiten waard zijn..Als voorbeelden gebruikt u namelijk de hittegolf in India die, als ik u goed begrijp, eerst met de gewone toestand in deze tijd van het jaar in India vergeleken moest worden en in een kader geplaatst. Tot zover prima. Het leek u geen echte hittegolf omdat u er anders wel meer over gelezen zou hebben. Dit was uw standpunt totdat totdat de heer Pleijter u erop wees dat dit niet zo’n goed voorbeeld was en dat deze hittegolf uitzonderlijk was. Ook voert u de bevingen in Groningen aan, die kennelijk ook niet ernstig zijn en geen nieuws omdat u er buiten het DvhN nooit van gehoord had. U zegt dat u niet alles volgt wat er op de NOS of in de kranten verschijnt. Dat is gebleken. Toch is iets in uw beleving kennelijk pas nieuws of echt of ernstig als u ervan gehoord heeft. Ik had nog nooit van u gehoord. Betekent dat dan dat u niet bestaat of geen goede journalist bent, want anders had ik wel van u gehoord? Het is inderdaad geen toeval dat de ernst van de bevingen in Groningen,maar zo langzaam doordringt tot mensen zoals u. Dat ligt niet aan de ernst van de problematiek, maar wellicht wel aan bewust acties van de politici en van de de Nam/Shell. Er zijn journalisten die zich in dit onderwerp verdiepen. Ik maak uit uw omgevallen kaartenbak van ‘rampen’ op dat u ook wilt laten zien dat u ‘best wel’ weet wat voor rampen er in de wereld zijn, rampen die veeeel erger zijn dan de ramp in slow-motion die zich in Groningen voltrekt. Als iemand een kind verloren heeft, troost u die dan door te zeggen dat u iemand kent die wel drie kinderen en een hond verloren heeft en dat dat pas erg is? Door mij bij uw rampencatalogus als mevrouw BB te betitelen en mij voorbeelden te geven van allerhande rampen die ik overigens, wellicht tot uw verbazing, voor een groot gedeelte ken, probeert u wellicht mij ‘op mijn nummer’ te zetten. Dat siert u niet. Waarom voelt u zich kennelijk zo aangevallen dat u zo reageert? Ik hoef het niet te weten. Succes met uw verdere carrière en laat vooral nog veel leuke ballonnetjes op. Ik zal ze vermoedelijk niet lezen, dus wellicht zijn ze er dan ook niet. En als u niets over de problemen van Groningen leest dan zijn die er waarschijnlijk ook niet, zodat ze ook niet met andere niet-bestaande rampen vergeleken hoeven te worden. Dan is een vak als vergelijkende onderzoeksjournalistiek verder ook overbodig.

 • P.S. op verzoek van Wim Blanken: dit artikel probeert NIET te zeggen dat nieuws over aardbevingen in Groningen misplaatst of flauwekul is.