Aanbevelingen zijn zeer bepalend voor het gebruik van Blendle

blendle kranten bladen

Burgers zijn steeds minder bereid om te betalen voor nieuws. Blendle speelt in op deze ontwikkeling door mensen uitsluitend te laten betalen voor artikelen die ze lezen; ze hoeven niet meer een hele krant of een heel tijdschrift te kopen. Voldoet dit model aan de verwachtingen van gebruikers? En is het platform in staat de betaalbereidheid voor nieuws toe te laten nemen? Een onderzoek.

Aan de hand van zogeheten think-aloud-testen en interviews is onderzocht hoe Nederlandse burgers Blendle gebruiken en wat de rol van dit het platform is binnen hun nieuwsconsumptie. Er vonden think-aloud-testen en interviews plaats met veertien respondenten. Tijdens een think-aloud-test lieten zij zien hoe zij Blendle gebruiken en voerden zij via opdrachten een aantal taken uit. Ook spraken zij na afloop over hun gebruik van Blendle en de rol van de kiosk binnen hun nieuwsconsumptie.

De meeste respondenten waren jong en behoren tot de doelgroep van Blendle, namelijk jongeren onder de 25 jaar die normaal niet betalen voor nieuws. Opvallend veel respondenten werken in de media of de journalistiek of studeren daarvoor. De meesten van hen consumeren dagelijks nieuws en gebruiken Blendle een tot vijf keer per week. Zij doen dat vooral via de desktop-versie. De meesten hebben hun account al een of meerdere keren opgewaardeerd.

Nieuwsbrief

Gebruikers maken een bewuste keuze welke artikelen op Blendle ze wel en niet lezen. Artikelen moeten aansluiten bij hun interesses. Zij letten bij hun keuze op de kop, het onderwerp en het medium. Artikelen uit titels die de gebruiker nooit leest of waar deze een hekel aan heeft, worden veelal op voorhand overgeslagen.

Aanbevelingen blijken zeer bepalend voor de artikelen die gebruikers wel en niet in Blendle lezen. Vooral het gebruik van de nieuwsbrief valt op, waarin de redactie de best gelezen artikelen en de beste artikelen van de dagdeelt. Bijna alle respondenten lezen deze nieuwsbrief. Deze blijkt de belangrijkste ingang te zijn om Blendle te gebruiken. Gebruikers gaan dus niet direct naar het platform, maar komen er vooral door artikelen in de nieuwsbrief aan te klikken.

Redactie blijft nodig

De respondenten laten anderen het nieuws dus voor hen uitzoeken. Dit kan ook door te kijken naar de Staff picks, de aanbevelingen van andere gebruikers en welke artikelen het meest zijn gedeeld of bekeken. Volgens de gebruikers is deze manier van het nieuws volgen vooral gemakkelijken ze hoeven er niet bij na te denken. Zij willen niet uitgebreid moeite hoeven doen om erachter te komen wat er in het nieuws is.

Het door artikelen heen scrollen is een populaire manier om de tijd te doden. Gebruikers hebben vaak al via andere media een beeld van het nieuws gekregen. Blendle heeft voor hen een functie voor het vinden van achtergrondsverhalen bij het gratis nieuws. Dit is voor de ondervraagde respondenten relatief vaak nuttig voor hun studie of werk. Tevens hopen sommigen dat Blendle een succes wordt omdat dit hun eigen kansen op werk in de journalistiek vergroot.  

Delen en betalen

De sociale functies van Blendle worden maar weinig gebruikt. Er is nauwelijks interactie tussen de gebruikers op het platform zelf. Zij delen nauwelijks artikelen binnen Blende of via sociale media. Wel lezen zij artikelen die anderen delen, met name via Twitter, wat daarmee ook een belangrijke manier is om Blendle te bezoeken. Als ze zelf artikelen delen, doen ze dat eveneens vooral via Twitter. Er is al met al sprake van volggedrag maar nauwelijks van deelgedrag.

De gebruikers ervaren de betaalmuur nog steeds als een drempel, met name omdat er weer een extra accountmoet worden aangemaakt. De prijzen van de artikelen vinden ze prima bedragenen ze vinden het normaal die te betalen, al is het maar omdat ze bij tegenvallende artikelen hun geld terug kunnen vragen.

De toekomst

Inmiddels is Blendle ook in Duitsland en in de VS van start gegaan. Dit onderzoek laat zien dat een dergelijke kiosk zowel kansen als beperkingen kent. Een positief punt voor Blendle is dat enige betaalbereidheid voor journalistiek wel degelijk aanwezig lijkt te zijn, al is dat wel onder een relatief geïnteresseerde doelgroep die werkzaam is of wil gaan werken in de journalistiek. Zij hebben regelmatig belang bij het slagen van Blendle.

Een beperking is vooral dat veel nieuws nog steeds gratis wordt geconsumeerd en dat de artikelen die via Blendle worden gelezen vooral achtergrondartikelen zijn. Dit maakt dat Blendle veel inkomsten van traditionele media niet kan vervangen, aangezien maar een deel van hun artikelen via Blendle te verkopen lijken te zijn. Tegelijk levert dit wel mogelijk een beter businessmodel op voor juist doe achtergrondverhalen die al enige tijd sterk onder druk staan.

Deze blog is gebaseerd op de masterthesis van Lette van der Ham “De beste stukken uit de kranten van vandaag”. Deze is te vinden in het digitale archief van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lette van der Ham & Chris Aalberts

Lette van der Ham studeerde afgelopen jaar af aan de Master Media en Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werkt als online producer bij Walt Disney. Chris Aalberts is onderzoeker, docent en journalist.

Alle artikelen van Lette van der Ham & Chris Aalberts op De Nieuwe Reporter.

  • Marc Bolier

    Zo’n nieuwsbrief met Staff Picks dat is toch bijna een online krant waarbij je voor gelezen artikelen betaalt?

  • Gina Visser

    Hoezo representeert een groepje van 14 respondenten onder de 25 jaar de mening van ‘de Nederlandse burger’ of ‘de Blendlegebruiker’?