De lessen van Robert B. Silvers en The New York Review

Sinds het begin wordt The New York Review of Books beschouwd als hét tijdschrift voor het review essay. Merlijn Olnon, hoofdredacteur van de Nederlandse Boekengids, was onlangs bij de Review te gast. Het overlijden van Robert B. Silvers en zijn opvolging door Ian Buruma plaatste het bezoek opeens in een heel ander licht. (€, Blendle)

Al vrijwel sinds het eerste nummer in februari 1963 wordt The New York Review of Books (NYRB) – volgens sommigen naast The Times Literary Supplement (TLS) en, sinds 1979, The London Review of Books (LRB) – beschouwd als hét tijdschrift voor het review essay: de door oprichtend redacteuren Robert B. Silvers en Barbara Epstein tot literaire kunstvorm verheven essayerende boekbespreking, waarin wetenschappers met een scherpe pen en schrijvers met een scherpe geest (in gelukkige gevallen verenigd in één en dezelfde persoon) nieuwe boeken naast hun eigen ervaring en de actualiteit leggen, om ieder onderwerp zo in de volle breedte en in uiterst leesbare vorm aan hun lezers te presenteren. Wat kan de dNBg als Dutch Review of Books uit de eerste hand van deze rijke traditie leren? Het korte ziekbed en plotselinge overlijden van Silvers in maart plaatse het voor april-mei geplande werkbezoek opeens in een heel ander, niet minder onthullend, licht.

de Nederlandse Boekengids

Alle artikelen van de Nederlandse Boekengids op De Nieuwe Reporter.