VVOJ-café: Kruip in de huid van een FIOD-rechercheur

Hoe denken en werken FIOD-rechercheurs? Zijn er overeenkomsten tussen hun speurwerk en dat van onderzoeksjournalisten? Kom vrijdag 22 september naar het VVOJ Buitencafé en neem een kijkje in de keuken van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Financiële criminaliteit heeft sinds de economische crisis de volle aandacht van onderzoeksjournalisten. De Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst die zich bezig houdt met deze vorm van criminaliteit. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de aanpak tussen journalisten en rechercheurs? Met het jaarlijkse VVOJ Buitencafé bezoeken we het hoofdkantoor van de FIOD in Utrecht.

Het bijzondere aan deze middag is dat je samen met FIOD-rechercheurs in een concrete (fictieve) casus duikt. Zo volg je stap voor stap hun werkwijze, van tip naar actiedag tot inlevering van het dossier. Waar slaan de opsporingsambtenaren op aan? Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen?

Programma:
13:30-14:00 Inloop
14.00-14.30 Welkom door de directeur, met inleiding over de werkwijze van de FIOD
14.30-17.00 Deelnemers duiken in kleine groepjes samen met FIOD-rechercheurs  in een casus.
17.00-18.30 Afsluiting en borrel

Kosten: 
Deelname is gratis voor VVOJ-leden. Niet-leden betalen €15,00.

Meer informatie en aanmelding op de website van de VVOJ.

Redactie

Alle artikelen van Redactie op De Nieuwe Reporter.