Hogeschool Utrecht, verbeter de opleiding journalistiek, het is 5 voor 12

Volgens de nieuwste Keuzegids HBO is de opleiding journalistiek van de Hogeschool Utrecht niet best. Volgens student Jessy Burgers moet de opleiding de kritiek van studenten nu eens echt serieus gaan nemen. Hij pleit voor een hoger niveau en meer keuzevrijheid voor studenten.

Gisteren werd bekend dat de Hogeschool Utrecht een van de slechtste Hogescholen is van Nederland. Dit bleek uit de resultaten van de Keuzegids HBO 2018. In dit rapport viel te lezen dat de opleiding journalistiek momenteel zwaar ondermaats presteert. Van de 100 punten, behaalde de journalistieke opleiding in Utrecht een schamele 28 punten. Een rapportcijfer van een 2,8.

De Hogeschool Utrecht liet vandaag in een reactie weten dat het de slechte resultaten vooral wijt aan de tijdelijke huisvesting. Die zou de studententevredenheid zodanig negatief hebben beïnvloed dat er sprake is van een dramatisch rapportcijfer.

Is dit inderdaad de reden voor het enorm lage rapportcijfer? Absoluut niet. De HU bagatelliseert met deze reactie het werkelijke probleem: de onvrede onder de studenten journalistiek en het gebrek aan kwalitatief goed onderwijs.

Problemen zijn niet nieuw

Als vierdejaarsstudent doet de slechte beoordeling mij pijn. En dat niet alleen, ik schaam me er ook voor. Toch verrast deze lage beoordeling mij niet. Het is de uiting van een proces dat al langere tijd aan de gang is.

Al jarenlang wordt gediscussieerd over de kwaliteit van het onderwijs op de School voor Journalistiek. Docenten en studenten uiten al jaren openlijk kritiek op het curriculum van de opleiding.

Deze discussies hebben ertoe geleid dat twee jaar geleden het curriculum van het eerste en tweede jaar van de studie volledig werd omgegooid. Deze aanpassingen moesten zorgen voor een betere aansluiting op de ‘roerige’ arbeidsmarkt voor journalisten.

Je kunt je afvragen of het nieuwe curriculum heeft gezorgd voor de beloofde kwaliteitsimpuls. Sinds de start van het nieuwe curriculum vorig jaar nam het aantal uitvallers toe. Bovendien wordt ook het nieuwe curriculum regelmatig bekritiseerd (zoals in deze column van docent Remko van Broekhoven). Het slechte oordeel van gisteren, is dus een uiting van problemen die al lange tijd spelen.

Suggesties voor verbetering

Hoe zou dit beter kunnen? Allereerst moet de Hogeschool Utrecht onderzoeken wat de oorzaak is voor deze lage beoordeling en niet meteen wijzen naar de tijdelijke huisvesting. Heeft het te maken met de kwaliteit van het onderwijs, of heeft het te maken met de organisatorische kant van het onderwijs? Dit moet duidelijk zijn voordat er actie wordt ondernomen. Het probleem moet bij de kern worden aangepakt.

Over het huidige curriculum van de eerste twee jaren kan ik niet oordelen, gezien het feit dat ik een student van het ‘oude curriculum’ ben. Maar wat ik zelf ervaar is dat het huidige onderwijs niet aansluit bij de wens van de studenten. Zo vind ik het niveau van de kennisvakken te laag. Docent Remko van Broekhoven is een van de weinige docenten die bij zijn lessen een universitaire niveau probeert te evenaren. Ook andere docenten mogen wat mij betreft de lat hoger leggen. Op die manier daag je studenten uit om het beste uit zichzelf te halen.

Ook ben ik van mening dat de school studenten meer ruimte moeten geven om zelf vorm te geven aan hun studieprogramma. Zo zijn  er veel te veel beperkingen bij de keuze van de eerste stage en kan het vak ‘freelance’ beter inspelen op de behoefte van studenten. Ik denk dat je journalistiek ondernemerschap ook op andere manieren kan leren.

In plaats van ‘freelance’, zou ik die periode bijvoorbeeld willen besteden aan vakken op de universiteit. Ik wil als journalist actief bezig zijn met Rusland en Oost-Europa. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik vorig jaar, naast mijn vakken aan de School voor Journalistiek, extra vakken gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Ook heb ik extra vakken Russische taal gevolgd. Ik had dit, gezien de studiedruk, liever niet naast de studie gedaan. Maar het huidige curriculum bood geen andere optie.

Problemen erkennen

Ik ben geen onderwijskundige en pretendeer ook niet de antwoorden te hebben voor de huidige problemen. Wel is het noodzakelijk dat de Hogeschool Utrecht deze problemen erkent. Het wijt het dramatische rapportcijfer van een 2,8 aan de tijdelijke huisvesting, wat een drogreden is. De opleiding moet in de spiegel kijken en zich afvragen hoe het beter kan. En dat het beter moet, dat is duidelijk.

De HU moet de accreditatie van de School voor Journalistiek niet op het spel willen zetten. Dat zou doodzonde zijn, want er loopt voldoende talent rond op de opleiding. De HU is het aan deze talentvolle studenten verplicht om de beoordeling van de Keuzegids serieus te nemen.

Hogeschool Utrecht, het is 5 voor 12. Doe wat met het oordeel en kom in actie!


Lees ook:

We waren proefkonijnen in het laboratorium van de School voor Journalistiek

Studenten én School voor Journalistiek: Haal het beste uit jezelf

 

Jessy Burgers –

Jessy Burgers (Amsterdam, 1993), is een freelance journalist die publiceert over Oost-Europa, Rusland en Europese Integratie. Hij studeert momenteel aan de School voor Journalistiek in Utrecht.

Alle artikelen van Jessy Burgers op De Nieuwe Reporter.

  • Roy Meijer ロイ マイヤー

    Het niveau van de SvdJ was op de Ravellaan (1988, opa vertelt) ook al niet al te best. Dan is het eigenlijk al best wel heel erg lang 5 voor 12… ;-)