trump

Journalistiek moet niet zo klagen over Trump, maar soeverein zijn werk te doen

Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra heeft zich de afgelopen weken hogelijk verbaasd. Verbaasd over de journalistiek. Verbaasd over de verbazing van journalisten dat politici de waarheid niet spreken. Dit zegt vooral iets over hoe klef de relatie tussen pers en politiek is geworden. Volgens Joustra moet de journalistiek soeverein zijn.

Lees verder →

Raad voor de Journalistiek begeeft zich op het glibberige pad van discriminatie

Onlangs veroordeelde de Raad voor de Journalistiek Spitsnieuws voor het publiceren van een foto van twee mannen met blote billen bij een stukje over een weggepest Haags homostel. De zaak is volgens Arendo Joustra opmerkelijk aangezien de Raad zich begeeft om het glibberige pad van discriminatie. Ligt het echt op de weg van de Raad om te oordelen of een tekening van Jos Collingon in de Volkskrant Joden discrimineert of niet?

Lees verder →

Nieuw kabinet, betere openbaarheid?

De afgelopen tijd is de manier waarop Nederland met zijn Wet Openbaarheid van Bestuur omgaat op verschillende plaatsen tegen het licht gehouden. Specialist Roger Vleugels analyseerde de stand van zaken in een vlammend artikel op dit weblog en de zgn. Persvrijheidsmonitor Nederland 2009 wijdde een afzonderlijke, juridisch getinte paragraaf aan de WOB. De volgende korte […]

Lees verder →

Veelkleuriger worden? Laten we niet angsthazig zijn.

Het aftreden van Birgit Donker bij NRC Handelsblad heeft de discussie over de verhouding directie en hoofdredactie nieuw leven ingeblazen. Dat komt natuurlijk ook door de mindere tijden die we door de economische crisis beleven, waardoor die verhouding tussen directie en hoofdredactie onder spanning komt te staan. Daarbij zijn nieuwe meesters het land binnengetrokken, uit […]

Lees verder →

Clairy moet blijven

De wegen van de Publieke Omroep zijn ondoorgrondelijk. Dat heb je met een organisatie die een kunstmatig bestaansrecht heeft en leeft van andermans geld. Dan doe je rare dingen. De laatste aberratie is om alle vertrouwde actualiteitenprogramma’s overboord te kieperen. Overal zijn de ideologische en religieuze zuilen afgebroken, maar in Hilversum keren ze terug naar […]

Lees verder →

Arendo Joustra’s antwoord aan Donner en andere perscritici

Wil je op De Nieuwe Reporter een eerste beginselstatement afgeven, vroegen we Arendo Joustra kort na zijn aanvaarding van het voorzitterschap van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hier het resultaat. ‘We moeten wat minder defensief worden’, zei Rimmer Mulder, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, toen hij me vrijdag 21 april in Groningen feliciteerde met mijn benoeming […]

Lees verder →