Serie: Nepnieuws en de bestrijding ervan (4)

We moeten nepnieuws net zo aanpakken als spam

De roep om nepnieuws te bestrijden klinkt steeds luider. Overheden denken aan wetgeving om de verspreiding van nepnieuws via sociale media aan banden te leggen. In dit vierluik verkennen Maurits Kreijveld en Chris Aalberts wat nepnieuws is en hoe het kan worden bestreden. In dit vierde deel pleiten ze ervoor om burgers weerbaarder te maken.

Lees verder →

Serie: Nepnieuws en de bestrijding ervan (3)

Facebook en Google pakken nepnieuws aan maar kunnen het niet bestrijden

De roep om nepnieuws te bestrijden klinkt steeds luider. Internetgiganten als Facebook, Twitter en Google worden gemaand om maatregelen te nemen. In dit vierluik verkennen Maurits Kreijveld en Chris Aalberts wat nepnieuws is en hoe het kan worden bestreden. In dit derde deel de vraag wat Facebook, Twitter en Google doen en of dat zoden aan de dijk zet.

Lees verder →

Serie: Nepnieuws en de bestrijding ervan (2)

Fact-checken: gevecht tegen de bierkaai?!

De roep om nepnieuws te bestrijden klinkt steeds luider. Vorige week maakte de Europese Commissie maatregelen bekend om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Een van de maatregelen is het opzetten van een Europees netwerk van fact-checkorganisaties. In dit vierluik verkennen Maurits Kreijveld en Chris Aalberts wat nepnieuws is en hoe het kan worden bestreden. In dit tweede deel de vraag of fact-checkers nuttig zijn.

Lees verder →

Serie: Nepnieuws en de bestrijding ervan (1)

Een betere definitie van nepnieuws is broodnodig

De roep om nepnieuws te bestrijden klinkt steeds luider. Vanochtend lekten de maatregelen uit die de Europese Commissie wil nemen tegen de verspreiding van nepnieuws. In dit vierluik verkennen Maurits Kreijveld en Chris Aalberts wat nepnieuws is en hoe het kan worden bestreden. In dit eerste deel de vraag: wat is nepnieuws eigenlijk?

Lees verder →

Sociale media: iedereen roept, niemand luistert

Welke waarde hebben sociale media als Twitter, Facebook en Hyves voor de politiek, de overheid en de journalistiek? De afgelopen jaren hebben grote groepen journalisten, experts, adviseurs en goeroe’s steeds weer hetzelfde verhaal verteld: sociale media zijn dé nieuwe manier om met allerlei doelgroepen in contact te komen, om een beter beeld te krijgen van […]

Lees verder →

Sociale media betrekken burgers niet bij de politiek

Verkiezingscampagnes maken steeds meer gebruik van sociale media als Hyves, Twitter en Facebook. Pleitbezorgers van sociale media suggereren dat dit dé manier is om burgers bij de politiek te betrekken, hen over de aankomende verkiezingen te informeren en hen te stimuleren de gang naar de stembus te maken. Zouden sociale media daadwerkelijk effectief zijn om […]

Lees verder →