Het publieke debat is een gapende afgrond

Het gaat niet goed met de openbaarheid, waarschuwt Egbert Dommering, emeritus hoogleraar Informatierecht. Hij ziet argwaan voor experts, intolerantie en eigendunk bij het publiek, en een noodlijdende journalistiek. Het is in zijn ogen hoognodig om de basiswaarden van pluriformiteit, onafhankelijke waarheidsvinding en openbare democratische functies veilig te stellen.

Lees verder →