SXSW: tragiek en transitie

Vorige week eindigde South-by-South-West, een jaarlijks door tienduizenden conferentiegangers bezocht festival voor film, muziek en nieuwe media. Hoeveel nieuws was er onder de zon? Het congres maakte in elk geval ook duidelijk dat de transitie van het medialandschap in veel opzichten een tragedie is: niet alle destructie is creatief en niet iedere disruptie brengt iets voort dat beter is dan datgene wat plaats moet maken. Een impressie.

Lees verder →

Het mediabeleid van Rutte II (5)

Wat blijft er nog over van de journalistiek?

Hier stond een opinieartikel van Hans Maarten van den Brink (directeur van het Mediafonds) waarin hij de regering oproept om het mediabeleid te moderniseren en te investeren in de kwaliteit van betrouwbare journalistiek en hoogwaardige cultuur. Het artikel was eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad en met toestemming van de auteur overgenomen door DNR. Omdat NRC bij de auteur bezwaar maakte tegen deze overname is het artikel verwijderd.

Lees verder →

Tweehonderd miljoen euro eraf, maar de publieke omroep demonstreert niet mee

“Hoe moet het verder met de publieke omroep?” Onder die titel startte De Nieuwe Reporter in samenwerking met 609, het kwartaalblad van het Mediafonds, in april van dit jaar een serie. Het werd een onverwacht en doorslaand succes: een levendig debat, dat uiteindelijk elf delen en drie maanden lang voortwoedde. Het nieuwste nummer van 609, […]

Lees verder →

Gepuzzel met de publieke omroep en mogelijke fusie van mediafondsen

Serie: Hoe verder met de publieke omroep? (1) De publieke omroep staat voor grootscheepse bezuinigingen en hervormingen. Komende zomer zal de regering haar plannen bekendmaken. Daarom wijdt De Nieuwe Reporter in samenwerking met 609, het kwartaalblad van het Mediafonds, een serie aan de vraag hoe het verder moet met de publieke omroep. We trappen af […]

Lees verder →

Mediabeleid is cultuurbeleid

De verkiezingsprogramma’s voorspellen zwaar weer voor publiek gefinancierde media en cultuur. Het is tijd voor een integrale visie op publiek mediabeleid. De oude schuttingen tussen de beleidsterreinen zijn immers in hoog tempo aan het verdwijnen. In mediabeleid en cultuurbeleid zijn gelijksoortige ontwikkelingen gaande. In de media verdwijnt in hoog tempo het onderscheid tussen elektronisch en […]

Lees verder →

Het feest gaat beginnen

Zijn er kansen voor een nieuw gesproken woord-platform bij de publieke omroep? Jan Westerhof, de hoogste radiobaas van de NPO, reageerde op deze plek aanvankelijk enigszins gereserveerd maar niet afwijzend op mijn pleidooi voor een dergelijk experiment waarin niet alleen radiomakers maar bijvoorbeeld ook dichters, verhalenvertellers, toneelspelers en stand-up comedians zouden kunnen participeren. Waar hadden […]

Lees verder →

Feest voor het oor – Renaissance voor de radio

Er is meer radio dan ooit – maar de grote zenders lijken steeds meer op elkaar. Zijn bewerkelijke genres als de radiodocumentaire en het radiodrama daarom ten dode opgeschreven? Of staan we aan de vooravond van een miraculeuze wederopstanding van het elektronisch verspreide en kunstzinnig verantwoorde gesproken woord? Er is iets merkwaardigs aan de hand […]

Lees verder →