Constructieve journalistiek maakt de journalist tot therapeut en dominee

Er waait een wind van de blijde boodschap door de Nederlandse journalistiek, de zogenaamde “constructieve journalistiek”. Deze vorm van journalistiek zal ons allemaal opbeuren door een einde te maken aan het zuur dat onze samenleving vergiftigt. De journalist wordt therapeut en dominee en gaat op zoek naar een positieve invalshoek en een hoopgevend einde voor zijn reportage. Het nieuws moet de samenleving zoet maken en zoet houden, het nieuws wordt onze fopspeen, meent Jan van Groesen.

Lees verder →

Nederlandse burger wil professionalisering van de journalistiek

Journalisten die zich niet aan journalistieke gedragsregels houden, moeten stevige sancties worden opgelegd. Denk aan het financieel aansprakelijk stellen van media voor schade door onjuiste berichtgeving of een verbod voor journalisten om nog langer hun beroep uit te oefenen. Dat vindt het Nederlandse publiek, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Media-Ombudsman Nederland. Voorzitter Jan van Groesen bespreekt de belangrijkste onderzoeksbevindingen.

Lees verder →

Journalistieke gedragscodes zijn vooral symbolen

De werking van gedragscodes voor journalisten is vooral van symbolische aard. Er is weinig bewijs voor de veronderstelling dat professionele codes veel effect hebben op de dagelijkse werkwijze van journalisten. Wel moet onderscheid worden gemaakt tussen journalistieke codes die algemeen van gelding worden geacht voor de journalistieke professie en specifieke gedragscodes die per medium of redactie […]

Lees verder →