Journalistieke cultuur in Nederland

Hoeveel transparantie kan de journalistiek – en de lezer – aan?

De komende weken worden op DNR de hoofdstukken uit het boek Journalistieke Cultuur in Nederland gerecenseerd. Kees Buijs bespreekt vandaag hoofdstuk 14: Transparante journalistiek: Verantwoording als antwoord op de vertrouwenscrisis. Buijs signaleert dat je na lezing van dit hoofdstuk nog steeds niet goed weet wanneer er sprake is van journalistiek die voldoende transparant is.

Lees verder →

De regiojournalistiek móet zich heruitvinden: enkele suggesties

De regiojournalistiek moet zich dringend heruitvinden. Dat was de boodschap van Kees Buijs afgelopen vrijdag (28 november) tijdens het KIM-symposium ‘De heruitvinding van de regiojournalistiek’. Buijs promoveerde onlangs op onderzoek naar het functioneren van enkele regioredacties van Wegenerkranten. Op het symposium deed hij ook enkele suggesties voor regioredacties om het anders te doen.

Lees verder →

Serie: Macht en verantwoordelijkheid (1)

Goede journalistiek is gebaat bij twijfel en tegenspraak

Op 4 november organiseren De Balie en de Stichting Democratie en Media het congres ‘Macht en verantwoordelijkheid‘, waarbij het onder meer gaat over de vraag wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de journalistiek. DNR zwengelt het debat vast aan door in een serie vooruit te blikken op deze vraag. In de eerste aflevering stelt […]

Lees verder →

Het persbureau regeert mee

Op welke wijze maken Nederlandse kranten in hun binnenlandberichtgeving hun bronnen bekend, en in welke mate maken zij gebruik van voorverpakt nieuws: persbureaus, andere media en pr-materiaal? De onderzoeksgroep van de sectie communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen zocht het uit. Zeventig procent van de binnenlandberichten in de Britse kwaliteitspers bestaat geheel of deels uit […]

Lees verder →

Een nieuwe code, een oud geluid

Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft de eerste stappen gezet op weg naar een modernere ethische code. Kees Buijs meent dat de opstellers van de nieuwe code te veel naar de productiekant kijken. “Ik wil ervoor pleiten óók aandacht te schenken aan de invalshoek van degenen voor wie de journalistiek bedoeld is: het publiek, de burger, […]

Lees verder →