Met het ‘opleuken’ van het NOS Journaal ben ik nooit bezig geweest

In een recensie op DNR zette Huub Wijfjes voormalig NOS Journaalhoofdredacteur Nico Haasbroek neer als een exponent van de ‘verleuking’ van het nieuws. Volgens Haasbroek strookt die bewering niet met de koers die hij voer al hoofdredacteur. Daarnaast reageert hij op Hans Laroes die hem in zijn boek kenschetste als ‘een leuke, gekke man’.

Lees verder →

Het mediabeleid van Rutte II (4)

Gooi al het geld dat beschikbaar is voor alle media op één hoop

De mediaparagraaf uit het regeerakkoord was niet bijzonder lang. De opvallendste voornemens van het kabinet zijn de ‘heroverweging’ van het Mediafonds en de bezuinigingen op de Publieke Omroep. Een fundamentale koerswijziging in het mediabeleid staat niet op stapel. In de vierde aflevering van deze serie over het mediabeleid van Rutte II stelt Nico Haasbroek dat de tijd rijp is voor een nieuwe koers.

Lees verder →

De publieke omroep moet moderniseren, maar alles zal bij het oude blijven

Serie: Hoe verder met de publieke omroep? (5) De publieke omroep staat voor grootscheepse bezuinigingen en hervormingen. Komende zomer zal de regering haar plannen bekendmaken. Daarom wijdt De Nieuwe Reporter in samenwerking met 609, het kwartaalblad van het Mediafonds, een serie aan de vraag hoe het verder moet met de publieke omroep. In de vijfde […]

Lees verder →