Journalistieke cultuur in Nederland

Een warrige worsteling met subjectiviteit en objectiviteit in de journalistiek

De komende weken worden op DNR de hoofdstukken uit het boek Journalistieke Cultuur in Nederland gerecenseerd. Peter Vasterman bespreekt vandaag hoofdstuk 6: De revanche van de subjectieve ervaring: personalisering in de geschreven journalistiek. Vasterman meent dat dit hoofdstuk een karikatuur schetst van journalistieke objectiviteit.

Lees verder →

Objectiviteit in de journalistiek, het meest mishandelde stukje theorie

De komende weken worden de hoofdstukken uit het boek Journalistieke Cultuur in Nederland gerecenseerd. Peter Vasterman trapt af met een kritische bespreking van hoofdstuk 8: Objectiviteit als professionele strategie. Vasterman vraagt zich af of studenten in dit hoofdstuk wel een goed beeld krijgen van het nut en de functie van journalistieke objectiviteit.

Lees verder →

Goed nieuws: het valt reuze mee met de knip- en plakjournalistiek. En het is niet erger dan vroeger

Onlangs signaleerde Anne Kroon in een artikel op DNR een zorgwekkende trend: PR-kopij zou via persagentschappen ongecontroleerd in de nieuwsmedia terecht komen. Volgens Peter Vasterman is er echter geen reden tot zorg. Het ongecontroleerd overnemen van persberichten gebeurt helemaal niet zo vaak als Kroon suggereert. Bovendien is het niet erger geworden sinds 1989, toen Vasterman een soortgelijk onderzoek deed.

Lees verder →

Hoe goeroes als Jay Rosen met buzzwords de journalistiek devalueren

Jay Rosen heeft een nieuw woord bedacht om de essentie van journalistiek te omschrijven: ‘awayness’. Met die nieuwe term wil hij duidelijk maken dat journalistiek gaat over verslag doen van gebeurtenissen die zich afspelen buiten de directe omgeving van mensen. Peter Vasterman meent dat het een nieuw buzzword is dat onrecht doet aan het belang van professionele journalistiek.

Lees verder →

Project X Haren en de media (9)

Onderzoek Commissie Cohen: sloppy science?

Was de ‘kritieke massa’ op Facebook al een feit vóórdat de media massaal aandacht gingen besteden aan Project X Haren? Volgens de onderzoekers die voor het rapport van de Commissie Cohen de rol van de sociale media en de massamedia onderzochten hebben die massamedia geen doorslaggevende rol gespeeld. Mediasocioloog Peter Vasterman twijfelt aan die conclusie.

Lees verder →

Project X Haren en de media (8)

Media-aandacht zorgde voor cruciaal omslagpunt

Vorige week organiseerde het Expertise Centrum Journalistiek een debat over de rol die de media speelden in het ontstaan van het oproer in Haren, afgelopen september. Mediawetenschapper Peter Vasterman van de Universiteit van Amsterdam presenteerde op deze bijeenkomst cijfers waaruit bleek dat de aandacht van de massamedia voor Project X Haren zorgde voor een cruciale omslag.

Lees verder →

Project X Haren en de media (7)

Media moeten niet bang zijn voor zelfonderzoek

Na calamiteiten worden vaak onderzoekscommissies ingesteld. Zoals nu ook weer na de rellen in Haren. Gek genoeg blijft de rol van de media in die onderzoeken meestal buiten beschouwing. En ook media zelf tonen weinig zelfkritiek. Journalisten beroepen zich maar al te graag op de mythe van onafhankelijk waarnemer. Ten onrechte, meent Peter Vasterman.

Lees verder →