De privatisering van de journalistiek is het probleem, niet de oplossing

Marianne Zwagerman stelde onlangs op DNR dat de NOS geprivatiseerd moet worden, want journalistiek is in goede handen bij commerciële nieuwsorganisaties. Tabe Bergman is het daar niet mee eens. Volgens hem is journalistiek als commercieel product mislukt. Hij pleit daarom voor het investeren van publiek geld in de journalistiek.

Lees verder →

Onterecht vergeten: de ‘kritische’ blik op de Nederlandse media

In de jaren zeventig was er een hele stroming aan wetenschappers en journalisten die waarschuwden tegen de voortschrijdende commercialisering van de Nederlandse media. Ze signaleerden dat de berichtgeving gekleurd was in het voordeel van de politieke en economische elites en dat minderheden en arbeiders werden gemarginalizeerd. Tabe Bergman vindt dat deze benadering ten onrechte in de vergetelheid is geraakt.

Lees verder →

Alleen onderzoeksjournalistiek is echte journalistiek

Er zijn nog maar weinig journalisten in Nederland. Althans, journalisten die écht aanspraak maken op de benaming ‘journalist’. Journalisten dus, die doen wat journalisten horen te doen. En dat is een droeve constatering, betoogt Tabe Bergman, promovendus in de mediageschiedenis aan de Universiteit van Illinois. De oorspronkelijke betekenis van ‘journalist’ was een onafhankelijke duider van […]

Lees verder →

De PVV heeft gelijk: overheidsbemoeienis met de journalistiek is nodig – maar dan anders

De Partij voor de Vrijheid heeft minister Van Bijleveldt opgeroepen ervoor te zorgen dat de afbrokkelende muur tussen de redactie van NRC Handelsblad en kranteneigenaar Sauer fier rechtop blijft. Dit is zo’n zeldzaam geval waarin wat de PVV zegt (in dit geval bij monde van Martin Bosma) gekker klinkt dan het is; meestal is het […]

Lees verder →