De prins en de pers

NRC en Friso’s brein: Wachten op goede argumenten

NRC Handelsblad had een omstreden scoop over de gezondheidstoestand van prins Friso na zijn ski-ongeluk. Volgens Arno van ’t Hoog valt er door NRC veel meer uit te leggen dan ‘we brachten het nieuws, en daarvoor moest Friso’s privacy wijken’. Of de primeur al dan niet te rechtvaardigen is, hangt af van de expliciete afwegingen van belangen door journalist en hoofdredactie. Die zijn erg summier en overtuigen tot nu toe niet.

Lees verder →
fotojournalist in verdrukking

Nederlandse media malen er niet om dat de fotojournalistiek wordt gedecimeerd

Dat ANP via een samenwerking met NUfoto structureel gebruik gaat maken van amateurfoto’s, is logisch en onontkoombaar. Zo schreef Arnold Reyneveld vorige week op DNR. Collegafotograaf Bas de Meijer schreef dat fotojournalisten er weinig mee opschieten om te gaan zitten kniezen; ze kunnen beter op zoek gaan naar nieuwe kansen. NVF-voorzitter Rimmer Mulder vreest echter dat de professionele fotojournalistiek het onderspit zal delven doordat er domweg te weinig fotojournalisten overblijven voor een substantiële bijdrage aan de hoogwaardige nieuwsvoorziening.

Lees verder →
fotograaf mobieltje

Fotojournalist: beroep of vrijwilligerswerk?

Er is weer een hele discussie aan de gang over de amateur die de professionele fotojournalist van zijn brood berooft. Althans, dat is de mening die bij veel fotojournalisten nu heerst. Het lijkt er ook wel op, nu Metro sinds dit jaar bewust lezers vraagt om foto’s in te sturen en nu ook ANP lezersfoto’s van NUfoto.nl gaat gebruiken. Toch is het te kort door de bocht om Metro en ANP te beschuldigen van broodroof, want dat doen ze namelijk niet echt. Ze spelen wel goed in op een hele andere markt.

Lees verder →

Journalistieke fotografie ondergaat definitieve verandering door burgerfotografen

Het nieuws dat ANP structureel gaat samenwerken met NUfoto, leverde op Villamedia een hele serie reacties op. Met als hamvraag: verdringen amateurs de professionele fotografen? Jazeker, meent freelance fotograaf Arnold Reyneveld, maar deze ontwikkeling is logisch en onontkoombaar. Voor professionele fotografen rest niets anders dan zelf ook veranderen.

Lees verder →

Een echte journalist overtreedt de wet soms

Toen de dijk bij het Groningse Woltersum bijna bezweek, hadden journalisten het nakijken. Zij werden door de politie niet toegelaten in het gebied. Chris Klomp trok zich niets aan van de noodverordening en wist toch in Woltersum te geraken. Zijn stelling: journalisten moeten in voorkomende gevallen de regels aan hun laars lappen.

Lees verder →

De NVJ: waarom elke journalist er lid van zou moeten zijn

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kreeg vorige week veel kritiek te verduren. Dit naar aanleiding van de acties rondom het cao-conflict in de dagbladsector. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, reageert. Op deze plek werd nogal wat kritiek geleverd op onze beroepsvereniging vanwege onze rol in de recente dagbladacties. Mij is gevraagd om […]

Lees verder →

Hoogste tijd voor herinvoering van de omroepbijdrage

Vijfenveertig Kamervragen over programma’s van de Publieke Omroep belandden er tijdens het bewind van minister Plasterk (2007-2010) op zijn bureau. Waarom verdwijnt de serie Onderweg naar Morgen? Kan Sesamstraat een uur later worden uitgezonden? Waarom wordt er islampropaganda uitgezonden voor peuters? Waarom moet Joshua Livestro weg als columnist bij Buitenhof? Waarom zendt de Joodse Omroep […]

Lees verder →

Waarom ik geen lid ben van de NVJ (en dat ook niet zal worden)

Er is een akkoord tussen de NVJ en werkgeversorganisatie NDP Nieuwsmedia. De vlag kan uit. De acties bij de dagbladen zijn met onmiddellijke ingang opgeschort. Toch blijf ik zitten met een gevoel van onbehagen. Ik ben niet tegen een instroomproject voor jongere journalisten. Ik ben niet tegen het vechten voor pensioenen. Ik ben niet tegen […]

Lees verder →

Krantensites vanwege cao-conflict op non-actief: Goed idee of niet?

Journalisten delen gratis kranten uit, spandoeken sieren krantengebouwen en zwaaisjaals zijn uitgedeeld op redacties. Deze week zijn de acties van de dagbladjournalisten van start gegaan uit protest tegen de vastgelopen CAO-onderhandelingen. De kans is groot dat aankomende donderdag de krantensites het podium van protest zullen zijn. Op verschillende redacties circuleert het serieuze voornemen om vanaf […]

Lees verder →