Onder Mediadoctoren

Waarom noemen we journalisten in Brussel ‘Europese correspondenten’?

In Europa wordt steeds meer bepaald voor de lidstaten. Europees beleid is dus ook Nederlands beleid. Maar met de verslaggeving is iets vreemds aan de hand . Als journalisten de Nederlandse politiek verslaan, noemen we ze parlementaire journalisten. Maar wanneer journalisten in Brussel hetzelfde doen, noemen we ze Europese correspondenten. In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over de verschillen in verslaggeving tussen Den Haag en Brussel. Dit doen we met Sophie Lecheler, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder →

Brussel neemt het op voor de Raad voor de Journalistiek

Diverse kranten en websites in Nederland reageerden sceptisch op een onlangs gepubliceerd EU-adviesrapport. In het rapport werd namelijk de suggestie gewekt dat journalisten die zich niet aan de gedragscode houden, uit hun beroep zouden moeten worden gezet. Volgens Hugo Arlman is de bemoeienis van Brussel echter van groot belang voor de persvrijheid in Europa.

Lees verder →

Belemmeringen voor journalistiek onderzoek binnen EU-organisaties

Waar loop je als onderzoeksjournalist tegenop bij het spitten naar misstanden binnen EU-instanties? En hoeveel van dit soort onderzoek wordt er eigenlijk gedaan? VVOJ-directeur Margo Smit deed namens het Fonds Pascal Decroos hier onderzoek naar. Met als conclusie dat er nauwelijks verhalen worden gemaakt over onregelmatigheden met Europees geld. En dat er nogal wat belemmeringen zijn voor dit soort onderzoek, zoals slechte toegang tot documenten, slordige opslag van data en cijfers, en onvoldoende bescherming van bronnen en klokkenluiders,

Lees verder →