Steun voor lokale onderzoeksjournalistiek? Sloop liever de Mediawet

Het subsidiëren van lokale onderzoeksjournalistiek is geen structurele oplossing van de problemen van de lokale journalistiek. Bestaande media kunnen incidenteel (en tijdelijk) projecten financieren, maar het schrale lokale medialandschap wordt er niet beter van. Piet Bakker meent dat het veel beter (en goedkoper) is om de lokale media een impuls te geven door de Mediawet eens stevig onder handen te nemen.

Lees verder →

Informatie in stad en streek: worstelen met het web

Commercialisering en digitalisering raken niet alleen bibliotheken en archieven, maar ook de lokale en regionale informatievoorziening. In een essay schetst Frank Huysmans hoe deze informatievoorziening zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Aan het slot brengt hij journalistiek, bibliotheken en archieven samen: één beleid op lokaal en regionaal niveau zou wel eens heel verfrissend kunnen zijn.

Lees verder →