Jaap van ginneken

Interview met Jaap van Ginneken

“Je moet als journalist kritisch zijn. Geloof nooit meteen wat je verteld wordt. Laat je niks wijsmaken.”

Communicatiewetenschapper Jaap van Ginneken was tijdens zijn carrière een luis in de pels van de journalistiek. Deze maand publiceerde hij een boek over Kurt Baschwitz, de man die als eerste in Nederland een journalistiekopleiding begon en aan de wieg stond van de communicatiewetenschap in ons land. Eric van Beek sprak met Van Ginneken. “Het ideaal van de pers als vierde macht wordt maar in zeer beperkte mate waar gemaakt.”

Lees verder →

Onterecht vergeten: de ‘kritische’ blik op de Nederlandse media

In de jaren zeventig was er een hele stroming aan wetenschappers en journalisten die waarschuwden tegen de voortschrijdende commercialisering van de Nederlandse media. Ze signaleerden dat de berichtgeving gekleurd was in het voordeel van de politieke en economische elites en dat minderheden en arbeiders werden gemarginalizeerd. Tabe Bergman vindt dat deze benadering ten onrechte in de vergetelheid is geraakt.

Lees verder →

Discussie over Nieuwsuur starten doe je niet zo

Afgelopen zaterdag plaatste de Volkskrant een stuk van communicatiewetenschapper Linda Duits over Nieuwsuur. Ze stelde dat Nieuwsuur zich bedient van stijlmiddelen die doen denken aan Amerikaans sensatienieuws. In de Volkskrant reageerde Nieuwsuur-hoofdredacteur Carel Kuyl vanochtend met een ingezonden artikel waarin hij de analyse van Duits betitelde als “deerniswekkende onzin”. Maar waarom reageert Nieuws uur niet inhoudelijk, vraagt Linda Duits zich af.

Lees verder →

Kritiek op nieuwe plannen

Steekt er nog iemand een vinger uit voor de Raad voor de Journalistiek?

De Raad voor de Journalistiek wil het over een andere boeg gooien. De plannen samengevat: titels die de Raad niet erkennen, kunnen niet meer door de Raad berispt worden; nog alleen maar journalisten in de Raad, zeker geen juristen meer; klagers of verweerders mogen zich niet meer door advocaten laten bijstaan en organisaties kunnen niet meer bij de Raad terecht alleen nog ‘burgers’ Slechte ideeën, betoogt Hugo Arlman.

Lees verder →

Serie: Mediaverantwoording in Europa (3)

Het web als kraamkamer van mediaverantwoording

Het internet biedt nieuwe mogelijkheden zowel voor redacties om verantwoording af te leggen aan het publiek als voor burgers om de media kritisch te volgen en tot verantwoording uit te dagen. Over dit onderwerp is onlangs een internationaal vergelijkend onderzoek gepubliceerd met een inventarisatie van acht Europese, vier Arabische landen en de Verenigde Staten. Huub Evers en Harmen Groenhart geven als deelnemende onderzoekers namens Nederland een bloemlezing van de meest opvallende praktijken.

Lees verder →

Uit correctheid weigeren media de feiten onder ogen te zien

De adembenemende ontwikkelingen in Tunesië en Egypte, en straks misschien ook wel in andere landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, heeft een nieuwe trits van deskundigen doen aantreden. Avond aan avond hebben zij in actualiteitenrubrieken het nieuws voor ons geduid. Een van hen was Monique Samuel (1989), politicologe, half-Nederlands, half-Egyptisch, die op een zeer bevlogen […]

Lees verder →

Journalisten versus de rest

Als blijkt dat mensen dom worden van internet, als Wikipedia de waarheid verdraait of bloggers als lemmingen achter complotten aanhollen, halen journalisten opgelucht adem. Voor de meeste journalisten is internet een welkome bron van informatie – ze googlen zelf ook en Wikipedia staat bij de favorieten – maar verder is internet een valse profeet, een […]

Lees verder →