Verantwoording en transparantie blijkt lastig in de journalistieke praktijk

Er is regelmatig kritiek op de journalistiek. Yael de Haan onderzocht hoe Nederlandse media hebben gereageerd op de kritiek op hun functioneren. Ze deed daarvoor onderzoek bij de Volkskrant, NOS Nieuws en RTL Nieuws. Ze laat zien dat mediaorganisaties zoeken naar manieren om verantwoording af te leggen en rekening te houden met het publiek. Maar de journalistieke praktijk blijkt weerbarstig.

Lees verder →

De toegevoegde waarde van onbetrouwbaar nieuws

Vrijdag 4 november was het feest in Leiden, want de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de plaatselijke universiteit vierde twee jubilea: het tienjarig bestaan van de minor en het vijfjarig bestaan van de master. Bovendien sprak de nieuwe hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media, Jaap de Jong, zijn oratie uit. Het thema van de dag […]

Lees verder →

Journalistieke gedragscodes zijn vooral symbolen

De werking van gedragscodes voor journalisten is vooral van symbolische aard. Er is weinig bewijs voor de veronderstelling dat professionele codes veel effect hebben op de dagelijkse werkwijze van journalisten. Wel moet onderscheid worden gemaakt tussen journalistieke codes die algemeen van gelding worden geacht voor de journalistieke professie en specifieke gedragscodes die per medium of redactie […]

Lees verder →

Nieuwsmedia profileren zich weinig

Vraag aan een hoofdredacteur wat hij of zij denkt over het publiceren van beleidsnotities van nieuwsredacties en journalistieke artikelen over het medium zelf en je hoort: “Daar zit de lezer helemaal niet op te wachten”, “Niet relevant” of “Dat is een interne en geen publieke zaak”. Dergelijke opmerkingen hoor ik regelmatig in mijn gesprekken met […]

Lees verder →

Nieuwsmedia die sociale mediacodes opstellen: ze snappen het niet

Nieuwsorganisaties die gedragscodes opstellen waarin staat hoe journalisten met sociale media moeten omgaan. Dat kunnen ze beter niet doen. Want dan staat opeens zwart op wit dat ze niet veel begrijpen van de logica en het journalistieke nut van sociale media. Dat bleek maar weer toen afgelopen week zo’n epistel uitlekte van de Canadese krant […]

Lees verder →