Een van de grote discussies binnen journalistieke organisaties is de vraag of het slim is om lezers te verwijzen naar bronnen buiten het eigen domein. Enerzijds is het een goede service, die bovendien inspeelt op het open karakter van het internet. Maar anderen vrezen dat het ten koste gaat van het bezoek aan de eigen site.
De BBC zag in juli 1,5 miljoen lezers vertrekken naar een andere site, via een ‘outside link’, meldt de Cyberjournalist. Maar de BBC heeft geen plannen de service te staken.

“Linking out to other sites is fine by me,” says BBC news online editor Pete Clifton. “If it helps someone triangulate in the privacy of their own room, that’s fine by me, and we should always be confident that people will want to return to us.”

Nog geen reactie — begin de discussie!