Datum: November 2005

Opdrachtgever: Ernst & Young

Titel: De Belgische media aan het woord

Url: http://www.ey.com/global/Content.nsf/Belgium_D/Metamorfose_van_media_in_wedloop_om_nieuwste_technologie%EBn

Abstract: De media- en entertainment sector is in (r)evolutie. De komst van digitale technologie geeft de consument een actievere rol in het nieuwe medialandschap. Geen enkele andere sector ondervindt een sterkere invloed van de digitalisering dan deze van media en entertainment. Ernst & Young sprak met 20 Belgische CEO’s uit de media- en entertainmentsector en peilde naar hun visie over de huidige en toekomstige evolutie van de media en de kansen en bedreigingen die hiermee gepaard gaan. Deze studie werd aangevuld met een vergelijkende financiële analyse van de media in Europa tussen 1999 en 2003, uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L).

Nog geen reactie — begin de discussie!