Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam, afdeling Communicatiewetenschap

Titel: PersMediaMonitor

Abstract: De site bevat gegevens over de Nederlandse media in het algemeen en de persbedrijfs

tak in het bijzonder. De site bevat op dit moment gegevens over kranten, nieuws- en huis-aan-huisbladen, tijdschriften, radio, televisie en uitgevers. De gegevens, worden regelmatig aangepast en aangevuld.

zp8497586rq