In de Nieuwe Reporter peiling over de toekomst van de journalistiek werd druk gespeculeerd over het gebruik van allerlei nieuwe technologieën. Met name de integratie van internet, televisie en radio, maar ook een toennemend multimedia aanbod en de opkomst van RSS zijn volgens velen ontwikkelingen die de grootste invloed zullen uitoefenen op de journalistiek van de toekomst. Eén invloedrijk nieuw medium wordt echter steevast niet genoemd; het computerspel.

De vraag is natuurlijk, zijn games wel geschikt als nieuwsmedium? En zo ja, hoe dan? Voor het laatste nummer van The Australian Journal of Emerging Technologies and Society heeft onderzoeker Jon Burton een overzichtelijk artikel geschreven over het mogelijk gebruik van games als journalistiek gereedschap.

Een aanzienlijke culturele barrière die het gebruik van games als nieuwsmedium tegenhoudt, is de connotatie die zowel journalisten, spelers en spelontwikkelaars hebben bij het object. Een begrijpelijke reactie; het idee dat er een spel wordt gemaakt van zoiets vreselijks als de aardbeving in Pakistan, lijkt vooralsnog een brug te ver. Games zijn bedoeld ter vermaak en spellen die een recente actuele gebeurtenis proberen te simuleren krijgen al gauw het verwijt smakeloos of opportunistisch te zijn.

Een interessant voorbeeld in dit geval, niet genoemd door Burton, is het schietspel KumaWar. De slogan van het spel is duidelijk: “Combining headline news with expert insight and advanced gaming tools to place you in today’s battlefields.” Spelers worden in staat gesteld om tegen de achtergrond van recente nieuwsgebeurtenissen een militaire missie uit te voeren. De laatste missie heet bijvoorbeeld “Mission #62: Operation Red Dawn – The Hunt for Saddam” en is te downloaden via de Kuma website. In dit specifieke scenario wordt de gevangenneming van Saddam Hoessein letterlijk nagespeeld. Elke missie van het spel wordt vergezeld door een schat aan informatie, zoals authentieke satellietbeelden, audio, video en nieuwsfoto’s, en nieuwsachtergronden die ingaan op de jacht op Saddam. Hoe innovatief het concept achter KumaWar ook mag zijn, het spel blijft onder vuur liggen vanwege de vele politiek gevoelige onderwerpen die worden ‘ver-gamed’.

Het voorbeeld van KumaWar sluit aan bij de kern van het betoog van Burton. Hij stelt namelijk dat de game in de kern een “participatory medium” is waar de acties van de spelers het allebelangrijkst zijn: “This makes them incompatible on many levels with the fundamental journalistic task of reporting about a news event that has already happened and cannot have its outcome affected by the player. Because of this, news-based games cannot readily supplant text reports as the preferred medium of breaking news”. Daar komt nog een technologisch probleem bij. Hoewel, zoals KumaWar laat zien, het steeds makkelijker is om met behulp van gametechnologie in korte tijd een virtuele wereld na te bouwen, toch gaan er gauw enkele weken voorbij voordat er een kwalitatief interessant spel op tafel ligt.

Hoe kunnen games dan wel aangewend worden binnen een nieuwsredactie? Burton geeft geen concrete voorbeelden. Wel zegt hij dat speltechnologie gebruikt kan worden om nieuws te contextualiseren. Hierbij moet gedacht worden aan interactieve kaartjes en virtuele werelden. Het gebruik van dergelijke presentatietechnieken is tijdens de laatste Golfoorlog geperfectioneerd door verschillende Amerikaanse televisiezenders. Zo is op de website van CNN het gehele Amerikaanse (en Irakese) wapenarsenaal in drie dimensies te bewonderen.

Hoe veelbelovend deze techniek ook is, het zal eeuwig lastig blijven een game te ontwikkelen die enerzijds spelers de voor games zo kenmerkende mate van vrijheid biedt en anderzijds een feitelijke (lineaire) gebeurtenis inzichtelijk maakt. Toch ziet Burton een rol weggelegd voor ‘newsgaming’: “Games have the ability to sit ‘around’ a news report – to give deeper context and understanding about the underlying issues involved in an issue or to explain the workings of processes or systems. In order to be effective, an understanding of the news should be the emphasis of the game. The ‘win-state’ of news games should be a deeper understanding of a news topic.” Het interactieve en multimediale karakter van games maakt gametechnologie dan ook aantrekkelijk om vooral de jonge nieuwsconsument te (blijven) boeien, maar dan wel in een complementaire rol als aanvulling op het reguliere nieuwsaanbod.

Nog geen reactie — begin de discussie!