De aanstaande ochtendkrant nrc.next is geen projectje erbij, het wordt een ingrijpend jaar voor héél NRC Handelsblad. Op 8 maart gaat de nieuwe ochtendeditie voor het eerst verschijnen. In een testgroep van vijftien personen is, vertelt nrc.next-chef Hans Nijenhuis me in een telefonisch interview, onlangs enthousiast op een proefnummer gereageerd. Formaat (tabloid), verschijningstijdstip (ochtend), prijs (1 euro), alles lijkt in de smaak te vallen. Over drie maanden volgt de echte test. Dan moet onder meer duidelijk worden of – in een tijd waarin veel informatie gratis is – de prijs geen belemmering vormt en het lezen van de krant in het leefpatroon van de jonge, hoog opgeleide Nederlander past. De redactie wil de lezers in elk geval waar voor hun geld geven: geen “popie jopie” nieuws, zoals Nijenhuis het uitdrukt, weinig ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’; daarentegen veel ‘hoe’ en ‘waarom’, ruim baan voor direct bij de actualiteit aansluitende achtergrondinformatie.

“Status” in plaats van “gratis”

PCM en de investeringsgroep Apax hebben flink wat geld uitgetrokken voor dit project – hoeveel wil geen van de betrokkenen kwijt. Tijdens het eerste jaar zal de oplage op een gegarandeerd niveau van 50.000 worden gebracht, meldt gedelegeerd uitgever Willem-Jan Makkinga. Mocht dat niet direct in betaalde vorm gaan lukken (wat waarschijnlijk is), dan zullen er exemplaren via persoonlijk contact aan leden van de doelgroep worden weggegeven, zodat de 50.000 toch gehaald wordt. Het woord “gratis” wil Makkinga in dit verband niet gebruiken: “NRC Handelsblad kiest voor status, niet voor gratis.”
Met name de mensen van Apax, die in de Raad van Bestuur van PCM vertegenwoordigd zijn, trekken een duidelijke streep: het project moet stoppen als het verlies méér gaat bedragen dan de helft van het bedrag dat NRC Handelsblad bijdraagt in de winst van PCM (te weten 20 miljoen euro). Binnen het eerste jaar moet daarom een betaalde oplage van 25.000 exemplaren worden gerealiseerd. Lukt dat niet, dan betekent dat het einde van nrc.next, zegt Nijenhuis. “Of er volgt een sanering”, vult Makkinga aan, van welke aard kan hij nog niet zeggen. In het tweede jaar ligt het verplicht te halen doel op 50.000 betaalde exemplaren, wat meteen ook het break-even punt is. Daarna, in het derde jaar, wil men opstomen naar 80.000 exemplaren en wordt het voor de redacteuren ontspannener werken en voor de investeerders echt genieten. Gedurende al die jaren geldt er wel één “maar”: de groei van nrc.next mag niet volledig worden gevoed uit een leegloop bij NRC Handelsblad. Een gedeeltelijke overstap van de “oude” naar de “nieuwe” krant vindt men geen ramp, maar er móeten flink wat lezers van buitenaf bijkomen, anders wordt het bedrijf er alleen maar armer van (bij concerngenoot de Volkskrant is men beducht dat de groei van nrc.next voor een deel uit hún markt zal worden gevoed, maar dat is weer een verhaal apart).

Cultuurverandering op redactie

Het project krijgt gestalte tegen het decor dat de hele dagbladsector omgeeft. Onder oudere abonneees neemt de oplage onvermijdelijk af, nogal wat mensen tussen de 35 en 50 jaar zetten vanwege een overvolle agenda hun abonnementen stop, en de jongste generatie komt met radio, televisie, teletekst en internet al bijna niet eens meer op het idee van een abonnement. Vooral bij de jongeren spelen de prijs, het formaat en het moment van verschijnen een doorslaggevende rol bij hun beslissing. De balans: het afgelopen jaar kreeg NRC Handelsblad er 28.000 abonnees bij maar zeiden er 40.000 de krant vaarwel. En de lezerskring vergrijst: van de huidige lezers is nog maar 10% jonger dan 40 jaar (onder de bezoekers van de website nrc.nl ligt de gemiddelde leeftijd lager).

Deze weken voeren de mensen van nrc.next sollicitatiegesprekken voor in totaal 24 redactionele fte’s. Hoe luxe dat aantal in deze tijden ook mag klinken, het is uiteraard niet toereikend om een dagelijks verschijnende krant mee te maken, zelfs niet voor een krant met een smallere formule dan NRC Handelsblad. Daarom gaat de gehele redactie met het project te maken krijgen, en wordt de situatie feitelijk zo dat de oude NRC Handelsblad redactie van 180 mensen plus de 24 à 30 nieuwkomers samen twee kranten gaan vervaardigen. Nijenhuis spreekt in dit verband van een “enorme omschakeling, een cultuurverandering”: redacteuren zullen steeds twee deadlines in hun achterhoofd moeten hebben, een voor de ochtend- en een voor de avondeditie.

Op de NRC website zal nrc.next een apart venster krijgen. Daarbinnen wordt een deel van de redactionele inhoud in interactieve vorm aangeboden. Maar een echt internetproject zal nrc.next niet worden, net als bij NRC Handelsblad krijgt de papieren variant voorrang.

Al 9 reacties — discussieer mee!