Wie schreef dit verhaal? Een raak stuk om trots op te zijn! Laat mij de heer Beerekamp toch even redden. Het is hem niet geheel aan te rekenen. Als er relatief weinig mediarespons is op een onthullende uitzending over de JFK moord, met name niet uit de hoek die je zou verwachten, Amerika, dan is dat vreemd en ga je gissen naar een verklaring. Die verklaring is voor de leek vrijwel altijd de foute. De enig juiste verklaring voor het voetlicht te brengen: dat zie ik misschien wel als mijn grootste uitdaging, ja zelfs groter dan de uitdaging de ware schutters op Dealey Plaza te presenteren.

Aan deze verklaring is in Peter’s uitzending geen aandacht besteed. En zelfs Peter heeft er nog wat moeite mee. Ook hij kan maar moeilijk wennen aan het idee dat er in Amerika geen volledige persvrijheid is. Daarnaast hebben wij in de uitzending ook niet de mannen in de top van de samenzwering genoemd. De juiste verklaring is verrassend simpel en geeft een antwoord op vrijwel ALLE vragen, inclusief waarom de waarheid uit Europa moet komen:

Waarom ik zo’n interesse heb in deze zaak?

Het is begonnen met een gewone interesse om in een beroemde onopgeloste moord te duiken. In 1988 zag ik een fragment van Jack Ruby, jfkmurdersolved.com/ruby.htm waardoor ik besefte dat de Amerikaanse regering hierover liegt. Toen ben ik gaan studeren. Sindsdien heb ik ontdekt dat het allemaal veel groter is. Want dit was gewoon een staatsgreep. Dus mijn focus is veranderd. Waar het mij nu omgaat is veel meer het ontbloten van de gigantische corruptie in de top van de Amerikaanse politiek. De kolossaalheid van deze misdaad interesseert mij nu meer dan de pionnen die de trekkers hebben overgehaald, hoewel ik vind dat je daar toch mee moet beginnen. Want met de schutters kom je uiteindelijk terecht bij de opdrachtgevers. En als ik gelijk heb, dan is het hartstikke belangrijk om te weten dat er in dat zogenaamde democratische land een verborgen staatsgreep kan plaatsvinden. Des te meer als de daders ermee wegkomen door het volk voor te liegen. En helemaal als ze vervolgens de regering overnemen en de koers veranderen. Het land wordt dan gerund door mensen die niet gekozen zijn. En ik durf nu te zeggen dat er maar liefst 4 oud presidenten bij betrokken waren. Dan heb ik het over Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford en de ouwe Bush. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat de potentiële Kennedy dynasty is vervangen door een Bush dynastie. Om dat te begrijpen moet je de geschiedenis kennen van de Bush familie. En een groot deel daarvan is niet bekend omdat de media daar niet over reppen. Daarom zeg ik ook wel eens dat dit we nu het 12e presidentschap hebben van de Bush family. Dat begon al met Eisenhower toen Nixon de vice president was. Niemand weet dat Nixon een vazal was van Prescott Bush, de grootvader. Je ziet ook een patroon dat de Bushes de moordenaars van Kennedy tot op de dag van vandaag beschermen. Het meest actuele voorbeeld daarvan is de asielaanvraag van Luis Posada, een Cubaanse terrorist in dienst van de CIA, van wie ik weet dat hij betrokken was bij de moord op Kennedy. Die man heeft notabene een vliegtuig opgeblazen met 73 inzittenden, toen Bush CIA directeur was. Dat heeft ie samen gedaan met een compaan, ene Orlando Bosch, die ook op Dealey Plaza was, en die ook gratie heeft gekregen van Bush toen die president was. Dit is veel meer dan een moord van 43 jaar terug. Met de waarheid over Kennedy, begrijp je het Amerika van vandaag. En daarom is het zo belangrijk, want het raakt aan de wortel van democratie en onze vrijheid waar we allemaal zo prat op gaan.

Nog een poging: www.vheadline.com/readnews.asp?id=56450

Tja, en dat is niet direct door iedereen te bevatten. Ook niet door de eerste de beste Hollandsche journalist.

Symptomatisch lijkt de recensie van de heer Beerekamp echter niet, want zo kan het ook:

jfkmurdersolved.com/images/Trouw-recensie.jpg

Wat dat betreft heb ik meer moeite met de heren Van Jole en Van Rossem:

Ja, de pers reageert soms inderdaad merkwaardig. Het is nogal een verschil met de feedback die wij van de kijker krijgen. Het standpunt van Van Rossem is gewoon een aanfluiting. Je begint je bijna af te vragen wat zijn belang is om er zo tegenaan te schoppen, nog voordat hij de uitzending heeft gezien? Ik denk dat hij uiteindelijk vooral zichzelf te kijk zet. Want afgaand op de reacties, zijn de kijkers in elk geval definitief overtuigd dat Oswald het niet gedaan heeft, iets wat van Rossem nog steeds wil volhouden. Hij roeit tegen de stroom in. De vraag rijst dan wie er niet overtuigt. Van Rossem of Peter R? Kennelijk weet hij ook niet dat recente polls uitwijzen dat De Vries als meest betrouwbare journalist van Nederland wordt gezien. Verder vond ik het lachwekkend dat hij het onbestaanbaar acht dat de CIA met de maffia zou samenwerken. Dit is immers een publiek en historisch bewezen feit voor wat betreft de plannen om Fidel Castro te vermoorden. Waarbij dezelfde figuren betrokken waren als die wij in de JFK zaak naar voren brengen. Je vraagt je af waar onze Amerika deskundige zijn “deskundigheid” dan op baseert.
Verder zag ik net Francisco van Jole in het Vara programma De Leugen Regeert. Hij bedient zich van dezelfde technieken als Peter Jennings van ABC. Eerst de perssecretaris van JFK in beeld brengen met de aankondiging van zijn dood, en vervolgens het fragment weglaten dat hij op zijn rechterslaap wijst om duidelijk te maken dat de fatale kogel daar binnnenkwam. Zo laat van Jole ook mijn vervolgopmerking weg dat de bekentenis van James Files ondersteund wordt door een “preponderance of evidence”. Een sterk staaltje van selectieve “journalistiek” om zo de zaak uit zijn verband te rukken. Maar helemaal stuitend was zijn bewering dat de reputatie van Zack Shelton “omstreden” zou zijn. Het zou aardig zijn als hij daarvoor ook met het bewijs kwam. Hij weet dus ook niet dat Zack een batterij collega’s achter zich heeft staan. Kennelijk wordt van Jole niet geremd door kennis van zaken. Terecht kondigt Meurders hem aan als “columnist” in plaats van journalist. Men heeft mij weleens uitgelegd dat een columnist alles mag zeggen zonder staving of bronnen. Attack the messenger if you can’t attack the message. Ik ben benieuwd of heren als Van Rossem en Jole ook een rechtstreeks debat aandurven.

Dan heb ik nog twee artikeltjes gezien in het Eindhovens Dagblad die positief zijn over de uitzending, maar schrijven dat je niet de oplossing hebt gebracht. Eentje noemt het zelfs “geen nieuws”. Dat is ook merkwaardig. Wat willen ze dan? Had het Nederlandse publiek ooit eerder een bekentenis gezien, inclusief de namen van de schutters? Nee, dat snap ik niet.

En zo blijft de Kennedyzaak een gevecht tegen leugens en vooroordelen.

De wereld is jarenlang opgevoed met het idee dat de Kennedy moord een zwart gat is waar we nooit meer uitkomen. Duizenden hebben de zaak bestudeerd zonder tot definitieve antwoorden te komen, althans zo wordt het voorgespiegeld. Nu zijn er plotseling lieden, nota bene uit het kleine Nederland, die beweren de waarheid te hebben. De echte moordenaaar krijgt opeens een gezicht en een verhaal. Dat is teveel van het goede. En bovendien is het geen headline nieuws in Amerika, terwijl het hun drama is. “Hier klopt iets niet”, is wat velen denken.

Daarnaast heft men last van wat ik noem “valse mythes”:

1) We komen er nooit meer achter, het is te lang geleden en alle betrokkenen zijn dood.
2) James Files is de zoveelste gek die een rol in de Kennedy moord bekent.
3) Een grote samenzwering kun je niet onder pet houden. Er zijn altijd mensen die vroeg of laat gaan praten.
4) Er is persvrijheid in de VS, dus explosief nieuw bewijs komt direkt in het nieuws.

Ad 1) Onzin. Er zijn nog velen in leven die van de hoed en de rand weten, een lijst van 15 mensen kan ik zo maken. Bovendien is juist nu de kans groter dat mensen in de herfst van hun leven een boekje open willen doen.

Ad 2) Onzin. James Files is de eerste en de enige die bij leven en welzijn heeft bekend één van de werkelijke schutters te zijn (Noem mij de andere gekken)

Ad 3) Inderdaad. Er hebben dan ook TALLOZE mensen gepraat. Mijn onderzoek presenteert er zo al 4 waarvan er 3 nu nog leven. Een veelvoud daarvan heeft in het verleden ook informatie gegeven. Een duidelijk voorbeeld is Jack Ruby: “If Adlai Stevenson would have been Vice President, we would never have had the assassination of our President. The answer is the man in office now” (= Lyndon Johnson). Een ander voorbeeld Chauncey Holt of Johnny Roselli: “Ruby was one of our boys” etcetera, etcetera. Het probleem is dat de media deze informatie niet brengen.

Ad 4) Onzin. De controle over de media in de VS is in handen van een vijftal Big Corporations, opgericht door of onder invloed van de machtselite die Kennedy heeft opgeruimd (Bushes, Rockefellers, Harrimans e.d). Deze doen schamper over nieuw bewijs en bekentenissen, en blijven de officiele versie benadrukken, onder andere door selectief te presenteren, nieuwe bewijzen dood te zwijgen en niet zelden ronduit te liegen. Voorbeeld Peter Jennings ABC : “Back and to the left in no way indicates where a shot came from.” Voorbeeld Dan Rather CBS: “The third shot hit President Kennedy, there was no doubt there, his head went FORWARD with considerable violence”. De echte critici krijgen geen podium in de Amerikaanse mainstream media.

Al 12 reacties — discussieer mee!