Goed nieuws voor Belgische bloggers die hun bronnen willen beschermen. Door een arrest (pdf) van het Arbitragehof gelden voor webloggers die journalistiek actief zijn, op dit vlak nu dezelfde regels als voor professionele journalisten.

Iedereen die op het internet een journalistiek bericht plaatst, kan zich voortaan op het bronnengeheim beroepen, zo meldt De Standaard. Tot nu toe was die mogelijkheid voorbehouden aan journalisten die hun werk tegen betaling doen. Het Arbitragehof oordeelde echter dat deze praktijk discriminerend is jegens mensen die onbezoldigd of onregelmatig journalistiek actief zijn.

“Het recht op geheimhouding van de journalistieke bronnen dient (…) te worden gewaarborgd, niet zozeer ter bescherming van de belangen van de journalisten als beroepsgroep, maar wel om het de pers mogelijk te maken zijn rol van ‘waakhond’ te spelen en het publiek in te lichten over kwesties van algemeen belang”, aldus het Arbitragehof.

Met zijn arrest volgt het Belgische rechtscollege een rechterlijke uitspraak in de Verenigde Staten van een paar weken terug. Daar bepaalde een Beroepshof in de staat Californië dat bloggers hun bronnen geheim mogen houden.

De Amerikaanse zaak was twee jaar geleden aangespannen door Apple. Het computerbedrijf wilde achterhalen wie er interne documenten had gelekt naar een aantal Apple-sites. Sites van Apple-fans, zoals ThinkSecret van de Harvard-student Nicholas Ciarelli, slagen er dankzij een goed informantennetwerk vaak in om nog voor de officiële bekendmaking al over nieuwe Apple-producten te berichten.

Verscheidene Amerikaanse ‘mainstream media’ prezen het vonnis van het Californische Beroepshof. Zo repte de San Jose Mercury News van ‘een overwinning voor de vrije verspreiding van informatie die essentieel is voor een vrije samenleving’.

Ook op het Belgische arrest lijken de reacties overwegend positief. “Na de uitspraak van het Arbitragehof is het wel duidelijk dat het bronnengeheim ook geldt voor nieuwsblogs, en deze moeten niet eens regelmatig verschijnen. Zelfs gelegenheidsschrijvers vallen onder de bescherming”, verklaart Pol Deltour, algemeen secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalsten (VVJ), tegenover De Standaard.

“Dit besluit van het arbitragehof is een stevig duw in de rug van bloggers. De betrouwbaarheid die aan het internet als nieuwsbron wordt toegeschreven groeit elke dag beetje bij beetje”, schrijft een bezoeker van Tweakers.net.

Maarten Reijnders

Al één reactie — discussieer mee!