Terwijl de hoofdredactie van de Volkskrant haar blauwdruk voor een eigen gratis kwaliteitskrant bij Ton aan de Stegge op het bureau heeft liggen, doktert de PCM-topman zelf aan een in zijn ogen beter project. Onderdeel van zijn nieuwe Strategische plan, melden goed geïnformeerde zegslieden, wordt dat hij een ronduit populaire gratis krant in de markt wil zetten die qua redactionele formule uit de buurt van Volkskrant, NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw blijft en zich frontaal tegenover De Telegraaf positioneert. De nieuwe krant, met een geplande oplage van 1 miljoen exemplaren, zou niet onder het management van een van de bestaande kranten vallen maar een concernactiviteit worden. De zoveelste bittere pil voor de Volkskrant lijkt daarmee in wording.

Dat Aan de Stegge de kernactiviteit van het concern – kranten uitgeven – weer tot prioriteit verheft, zal weinigen binnen het bedrijf teleurstellen. Plannen voor het maken van televisie en radio zijn zowel strategisch als financieel onzeker gebleven. Angstig is men in de eerste plaats over de risico’s rond de lancering van een nieuwe krant, die per definitie een reeks verliesgevende jaren zal inluiden. Wat gaan die verliezen voor het concern betekenen?
Bovendien heerst de vrees dat de Volkskrant andermaal aandacht tekort gaat komen en het project de nekslag voor het Algemeen Dagblad betekent.

De concernleiding, gesteund door grootaandeelhouder Apax, meent echter geen keus te hebben. Nieuwe, populaire gratis kranten zullen de Nederlandse markt sowieso bereiken. Ditmaal, redeneert men, kan PCM, met de nonchalante reactie op de komst van Spits en Metro nog in het geheugen, maar beter de eerste zijn, desnoods als defensieve zet.

Omdat PCM van huis uit een concern met verheven doelstellingen is, worden binnen het bedrijf ook vraagtekens bij de formule geplaatst. Men spreekt over een kwaliteitskrant, legt een bron uit, maar met dat woord kwaliteit wordt alleen bedoeld dat ’t wel wat mag kosten. Anderen zeggen zeker te weten dat de nieuwe krant ronduit plat zal worden en zich, wat Aan de Stegge betreft, ook aan het vrouwelijk naakt mag wagen, een stap die de binnen PCM nagestreefde “pluriformiteit” danig zou oprekken.

“As with many industries”, schreef The Economist pas in een hoofdredactioneel over de toekomst van de dagbladpers, “it is those in the middle – neither highbrow, nor entertainingly populist – that are likeliest to fall by the wayside.” Aan de Stegge lijkt die opvatting te delen. Hij hecht enerzijds aan kranten met uitgesproken kwaliteitsambities, zet anderzijds in op een ronduit populaire krant, en laat de middencategorie achter als voer voor de wolven.

Ton aan de Stegge zelf was niet voor commentaar beschikbaar. Ook directeur Dagbladen Philip Alberdingk Thijm, naar verluidt geen voorstander van dit plan, is onbereikbaar. Theo Strengers, namens de Stichting Democratie en Media lid van de Raad van Commissarissen van PCM, laat desgevraagd weten van geen concrete plannen voor een gratis krant te weten. Hij wacht op het strategisch plan van Aan de Stegge, dat dit najaar op tafel zal komen. Wel beveelt hij het recente Volkskrant-artikel De vikingen komen ter lezing aan, een verhaal dat … de onweerstaanbare opkomst van gratis kranten behandelt.

Al één reactie — discussieer mee!