DAG Media. Aanvang: dinsdag 8 mei 2007. Huiskleur: rood. Niet zomaar een nieuwe krant. Niet zomaar actualiteiten via een nieuwe internetsite. Niet zomaar SMS-nieuws via de mobiele telefoon. En niet zomaar eigen tv. Om te beginnen met enkele videofilmpjes. En later uitgebreider via een eigen online tv-kanaal. Allemaal gratis bovendien.

Neen, DAG moet volgens hoofdredacteur Bob Witman en directeur Edwin Tromp in de eerste plaats uitgroeien tot een 24-uurs crossmediaal ‘nieuwsmerk’. Een sterk A-merk dat bij de moderne consument – twintigers, dertigers en veertigers vooral – op den duur een specifiek gevoel teweeg brengt. Een gevoel van betrouwbaarheid en kwaliteit. Een merk ook dat als de som der delen méér is dan de afzonderlijke media waarvan het zich bedient.

Waarmee DAG meent innovatiever te zijn, in elk geval verder te gaan dan concurrenten als Sp!ts, Metro en De Pers. ‘Die hebben het gebruik van andere media dan de traditionele papieren krant toch een beetje laten liggen’, meent Witman. DAG pakt het bewust ook anders aan dan NRC.next, zegt hij. Voor die krant moet immers worden betaald. En NRC.next richt zich op een veel kleinere doelgroep. Meer hoog opgeleiden. DAG is meer een massaproduct. DAG wil op internet ook meer zijn dan een ‘gewone’ nieuwssite.

Bij DAG kan straks iedereen gratis zijn of haar eigen dag indelen, luidde onlangs een persbericht. De gebruiker bepaalt zelf wanneer en via welk medium hij of zij informatie wenst te ontvangen. Ook de voorkeur voor soorten nieuws kan worden uitgesproken. Bij DAG op internet is het mogelijk persoonlijke instellingen vast te leggen. Geen liefhebber van sport? Dan geen sportberichten op het computerscherm of via de mobiele telefoon.

Ook nieuw bij DAG, veel uitgebreider althans dan tot nu toe te doen gebruikelijk: de interactieve mogelijkheid voor lezers en kijkers om direct te reageren. En om tot op zekere hoogte, een enkele keer zelfs tegen betaling, indien geplaatst, bijdragen te leveren in de vorm van meningen, tips, nieuws, foto’s, video’s, columns, ja zelfs complete artikelen.

DAG Media is, zoals bekend, een joint-venture van het geplaagde uitgeversconcern PCM en KPN. PCM staat garant, zou je kunnen zeggen, voor de inhoud, belichaamd in de persoon van Bob Witman (47), voormalig chef kunstredactie en adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. De inbreng van KPN is, minstens zo belangrijk, vooral op het gebied van de online strategie. De partners hebben samen ook veel expertise en mogelijkheden op het gebied van marketing, meldt Edwin Tromp (36), tot voor zeer kort directeur cross media bij de Talpa-holding van John de Mol.

Crossmediaal
Wat Tromp zo aantrekt in DAG Media? ‘Het BNN-achtige van het project. Het brutale.’ Vooral de ruimte om te experimenteren met het crossmediale karakter van het project, spreekt hem aan. Let wel, aldus de directeur: ‘crossmediaal. Dus niet multimediaal’. Geen teksten of beelden die met enige aanpassing geschikt worden gemaakt voor andere media-uitingen. Neen, elk DAG-medium heeft een geheel eigen format met eigen, toegesneden content. Met als overeenkomst, dat wel, dat ze uit de boezem komen van dezelfde groep mensen.

De directeur blijkt daags voor de lancering van DAG Media wat strenger dan de hoofdredacteur. Cijfers over de benodigde investeringen voor DAG media wenst Tromp vriendelijk doch beslist niet bekend te maken. Zelfs niet bij benadering. Wel wil hij kwijt dat het businessplan een vrij gebruikelijke termijn van vier jaren bestrijkt. Binnen anderhalf tot twee jaar moet het mogelijk zijn uit de rode aanloopcijfers te raken.

Tromp wenst nieuwsgierige verslaggevers ook geen dummy’s mee te geven van de papieren DAG. Witman heeft daar minder moeite mee. Met zijn team van 45 mensen, journalisten, beeldredacteuren, video-editors, online-redacteuren heeft hij al gedurende enkele dagen proefexemplaren gemaakt. De hoofdredacteur bladert ze gewillig door.

Veel beeld
Wat direct opvalt is het veelvuldige gebruik van beeld. Fotografie, zelfstandige platen met bijschrift en beelden bij nieuwsartikelen. Maar ook pagina’s met reeksen kleine stills met verwijzingen (je bent crossmediaal of niet) naar DAG via de mobiele telefoon of op internet. De halfformaat DAG-krant bevat net als andere gratis tabloïds veel korte (ANP-)berichten. De band met de Volkskrant is zeer los, meldt Witman. Incidenteel neemt de redactie een artikel uit de Volkskrant over. Meestal een bijdrage in de toelichtende sfeer. Los daarvan: de DAG-redactie wil dagelijks drie tot vier actuele onderwerpen middels wat langere verhalen, ook visueel, zo overzichtelijk mogelijk uitdiepen.

Eveneens opmerkelijk: veel aandacht voor de reacties van DAG-lezers en –kijkers. Dagelijks wordt één ‘meedoen’ pagina ingeruimd voor ‘the best of’ van de publieksinbreng. De DAG-krant besteedt wekelijks ook de nodige aandacht aan wonen, lifestyle etcetera. De redactie doet dat niet zelf. Contracten zijn afgesloten met bijvoorbeeld bladen als VT/Wonen en Bright die onder hun eigen naam periodiek een spread in DAG verzorgen.

Witman acht DAG Media een goede, nieuwe manier van journalistiek bedrijven, licht hij toe. Bestaande kranten slagen er, hoe goed gemaakt ook, zoals zijn ‘eigen Volkskrant’, in zijn ogen toch onvoldoende in om te voldoen aan het ‘eclectische nieuwsconsumptiepatroon’ van de jongere medemens. De journalistieke beroepsgroep mag daarom ‘best eens wat innovatiever denken’ c.q. een ‘nieuwe manier van journalistiek’ bedrijven: even inhoudelijk als vroeger, maar wel sneller en efficiënter.

Stunten met of het krampachtig verjongen van traditionele ‘moederproducten’ als de Volkskrant of NRC heeft volgens Witman geen enkele zin. Vandaar zijn inzet voor een nieuwe uitdaging als DAG Media. Wel een heel lastige uitdaging, erkent hij, want het is nogal wat om niet alleen een nieuwe krant, maar zelf een heel nieuwsmerk te beginnen.

Narrowcasting televisie
De hoofdredacteur benadrukt in dit licht, net als de directeur trouwens, het gedeeltelijke experimenteerkarakter van Dag Media, ook ten behoeve van andere onderdelen van het PCM-concern. Hoe zal het de krant DAG vergaan? De levering van nieuwsbeelden via de mobiele telefoon staat nog in de kinderschoenen. En: welke invulling geeft de nieuwe onderneming aan het nog betrekkelijk onontgonnen terrein van narrowcasting televisie. Tv-beelden met andere woorden in treinen, elders in het openbaar vervoer, maar ook op andere publieke plekken of op de eigen laptops van gebruikers.

De DAG-redactie telt nu nog slechts vier video-editors. Witman: wat tv betreft zullen we langzaam aan een eigen format ontwikkelen. Direct na de zomer gaat DAG ermee life. In een eigen studio in het eigentijdse Amsterdamse INIT-gebouw, waar DAG sinds kort zetelt, wordt voorzien.

De krant DAG verschijnt vanaf 8 mei in een oplage van 300.000 exemplaren. De tabloïd wordt voor ongeveer de helft dagelijks uitgereikt op 52 drukke locaties in het land. De andere helft van de oplage vindt zijn weg naar het publiek via de supermarkten van Albert Heijn. AH heeft kennelijk vertrouwen in DAG als A-merk, aldus Tromp. De directeur hoopt de oplage zo spoedig mogelijk op te schroeven naar 400.000 exemplaren.

Zowel Tromp als Witman zijn onzeker over de oplage op lange termijn. Juist vanwege het crossmediale karakter van hun PCM/KPN-onderneming zou het best eens zo kunnen zijn dat de papieren DAG over, zeg vijf jaar, veel minder belangrijk blijkt te zijn dan alle andere media van DAG. Wat tegelijk impliceert dat DAG als ‘experiment’ geslaagd is.

PPPPD-klus
Zover is het evenwel nog niet. Witman en Tromp hebben als kartrekkers hoe dan ook un handen vol aan wat zij, zeker intern, betitelen als hun PPPPD-klus. Geen aan de reiswereld ontleende per-persoon-per-dag afkorting maar een motto dat staat voor Presence, Participatie, Presentatie, Personalisering en DAG.

Presence, want DAG is op den duur overal crossmediaal verkrijgbaar. Participatie want DAG wil zich sterk maken voor publieksinbreng. Presentatie want DAG brengt bijzonder veel beeld. Personalisering want DAG voorziet in de toenemende behoefte aan persoonlijke voorkeuren. En DAG staat voor een gevoel. Welk gevoel? Witman: ´DAG is betrokken bij de maatschappij. Niet links of rechts maar zo nodig wel stellingnemend. Gaat een bepaalde zaak naar onze mening een brug te ver, dan zullen we niet schromen daar wat van te zeggen. We zullen niet bang zijn ons gezicht te laten zien´.

Nog geen reactie — begin de discussie!