Auteur: Paul de Kuyper

Datum: 6-7-2007

Titel: Schrijven bij de waan van de dag

Abstract: In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werd de Nederlandse krantenlezer, tv-kijker en internetter overspoeld met opiniepeilingen over deze verkiezingen. Achteraf was hier kritiek op; deels omdat de peilingen niet altijd bleken te kloppen en deels omdat men zich afvroeg hoe het naar buiten brengen van peilingen het stemgedrag beinvloed. In deze scriptie bekijkt Paul de Kuyper hoe de dagbladen NRC Handelsblad, de Volkskrant en De Telegraaf omgingen met de opiniepeilingen. Hij bekeek onder meer welk percentage van de politieke berichtgeving aan peilingen refereerde, in hoeverre er een bepaalde interpretatie aan verbonden werd en wat er in de dagbladen zelf werd geschreven over het omgaan met opiniepeilingen over verkiezingen.

Scriptiebegeleider: Dr. IM van den Broek

Cijfer: 8

Instituut: Rijksuniversiteit Groningen

Email: dekuyper.paul@gmail.com

PDF: http://www.denieuwereporter.nl/wp-content/uploads/2007/07/Schrijvenbijdewaanvandedag-MAscriptie-PauldeKuyper.pdf

Richting: MA Journalistiek

Al één reactie — discussieer mee!