Auteur: Marie Swinnen

Datum: 15-8-2006

Titel: Zelfmoord in de Vlaamse pers voor en na de invoering van de richtlijnen van de raad voor deontologie: een inhoudsanalyse

Abstract: ‘Reporting of suicide in an appropriate, accurate and potentially helpful manner by enlightened media can prevent tragic loss of lives by suicide’ (World Health Organization, 2000, p. 6). Met deze stelling wordt het belang van deze thesis mooi samengevat. De media spelen een belangrijke rol in de moderne samenleving. Ze beïnvloeden attitudes, overtuigingen en gedrag. Dankzij die invloed kunnen de media meewerken aan de preventie van suïcide, maar kunnen ze ook de drempel verlagen voor suïcidale personen om door te gaan met hun plannen. De manier waarop de media berichten over specifieke suïcides, kan dus andere suïcides beïnvloeden. Het is uiterst belangrijk dat journalisten zich bewust zijn van dit gegeven en dat ze het belang van genuanceerde en kwaliteitsvolle berichtgeving over suïcide inzien. In 2004 stelde het Vlaams Ministerie van Gezondheid, Welzijn en het Gezin een brochure voor met aanbevelingen voor journalisten, in verband met berichtgeving over suïcide. In deze thesis gaan we na of die aanbevelingen opgevolgd worden. Dit gebeurt aan de hand van een inhoudsanalyse van artikels, gepubliceerd tussen januari 2002 en november 2005, uit de acht Vlaamse dagbladen. Ook worden de journalisten zelf bevraagd over hun kennis en gebruik van de aanbevelingen. We vatten deze thesis aan met een literatuurstudie waarin we ons buigen over de vraag of, hoe en wanneer de media als een drempelverlagende factor kunnen fungeren voor suïcidale personen. Daarnaast wordt ingegaan op het voorkomen en het nut van richtlijnen voor journalisten rond berichtgeving over suïcide. In het tweede deel presenteren we ons onderzoek. Vanuit de onderzoeksresultaten worden raadgevingen geformuleerd om de effectiviteit van de aanbevelingen op te drijven en bijgevolg de kwaliteit van de berichtgeving over suïcide te vergroten.

Scriptiebegeleider: Prof. Dr. J. VAN DEN BULCK

Cijfer: x

Instituut: Katholieke Universiteit Leuven

Email: marieswinnen@hotmail.com

PDF: http://www.werkgroepverder.be/m_richtlijnen_onderzoek.pdf

Richting: Communicatiewetenschappen

Website: http://www.werkgroepverder.be/m_richtlijnen_onderzoek.htm

Nog geen reactie — begin de discussie!