Auteur: Maarten Kal

Datum: 17-12-2007

Titel: Camerajournalistiek in de regionale media

Abstract: In de televisiejournalistiek hebben enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De laatste jaren wordt het nieuws steeds meer gebracht vanuit het perspectief van de burger. Ondertussen maakten technische ontwikkelingen nieuwe en creatieve manieren van nieuws maken mogelijk. Michael Rosenblum ontketende een revolutie door te laten zien dat de huidige techniek televisiejournalisten in staat stelt zelf hun items te filmen en te monteren. Tegenwoordig maken de meeste nieuwsredacties weleens gebruik van camerajournalisten. Men beperkt zich dan tot de verhalen die zich goed lenen voor deze methode. Soms gebeurt dit uit oogmerk van kostenbesparing, maar vaak ook als journalistieke keuze. De camjo-methode past goed in een journalistieke visie waarin het perspectief van de burger als uitgangspunt wordt genomen.
De regionale omroep staat in het algemeen dicht bij hun publiek. Toch zijn RTV Noord-Holland en RTV Utrecht zeer verschillend omgegaan met nieuwe technische mogelijkheden. Het management van RTV Noord-Holland heeft een relatief conventionele instelling en weinig lust tot experimenteren met nieuwe methoden van nieuws maken. Men is tevreden over de huidige gang van zaken en ziet weinig in de toegevoegde waarde van de camerajournalistiek. Camjo wordt niet gezien als kostenbesparend of journalistiek vernieuwend. Ook is men kritisch over de technische en esthetische kwaliteit van camjo-items.
Daarentegen ziet het management van RTV Utrecht de camjo-methode als een mogelijkheid een nieuw soort journalistiek te bedrijven. In het voorjaar van 2007 zijn er cursussen geweest om het personeel om te scholen tot camerajournalist. Toch zijn de items van de camerajournalisten vaak technisch onder de maat. Het publiek lijkt zich daar niet druk om te maken. Ook blijkt camjo-methode minder goed werkbaar voor het echt harde nieuws. Om dit toch te kunnen verslaan wordt voor nieuwe manieren van werken gekozen. In U-Vandaag is hierdoor veel ruimte voor kleine verhalen en reportages, die al dan niet een illustratie vormen bij een nieuwsgebeurtenis. Hierdoor wordt het nieuws extreem dicht bij het publiek gebracht. RTV Utrecht weet zich hierdoor te onderscheiden van andere media. De komende jaren zullen uitwijzen of dit journalistieke experiment van RTV Utrecht navolging zal krijgen

Scriptiebegeleider: Niek Pas

Cijfer: 9

Instituut: Universiteit van Amsterdam

Email: maartenkal@gmail.com

PDF: http://www.denieuwereporter.nl/wp-content/uploads/2008/01/camjo.pdf

Richting: Master Journalistiek en Media, variant Research en Redactie

Website: www.jehoofdlooptom.com

Nog geen reactie — begin de discussie!