De neergang van krantenabonnementen en losse nummer-verkoop maakt de pers steeds afhankelijker van één geldbron: advertenties. Je moet er niet aan denken dat ook die bron opdroogt. Toch staat precies dat ons te wachten, voorspelt Doc Searls, media-expert aan de Harvard Law School. Adverteerders, constateert hij, zijn bezig hun geld structureel uit de pers terug te trekken, met het gevolg dat journalistiek vooral een zaak van onbetaalde amateurs gaat worden.

Op het eerste oog lijkt het onnodige bangmakerij. Hoe kan Searls de aftocht van adverteerders verkondigen als er juist steeds meer reclameboodschappen op journalistieke sites en weblogs terechtkomen? En voorspellen sommigen de krant geen bright future als deze zich maar snel genoeg tot een print-digitaal hybride medium omvormt? Klopt. Maar de twijfels of de hele journalistieke operatie zich op die manier laat financieren, zijn nooit verdwenen. Wat als de inkomsten uit digitale advertenties niet toereikend zijn?

Succesvolle advertentie blijft lot uit loterij
Bij Doc Searls wordt dat vraagteken een uitroepteken. Geniet nog maar even van dit digitale oplevinkje, zegt hij, onder de oppervlakte is een andere, lange termijn beweging gaande. Natuurlijk heeft Google de omstandigheden voor adverteerders verbeterd: ze kunnen nu per click of impressie afrekenen en dure inkt en zendtijd voor pixels and serverruimte inruilen. Maar het advertentieproces op zich blijft inefficiënt, verspillend en speculatief; zelfs bij de meest geavanceerde vormen van pay-per-click accountability blijft een succesvol contact met klanten een lot uit de loterij.

Feitelijk dekt het advertentieproces de werkelijkheid niet, redeneert Searls. Het wekt de indruk dat verkopers op jacht zijn naar kopers zijn, terwijl het omgekeerde waar is: kopers zoeken verkopers. Bovendien blijven klanten graag klant zolang hun relatie met een bedrijf of organisatie maar betekenisvol en produktief is. Grotere klanten investeren daarom in Vendor Relationship Management, kortweg VRM genoemd. Op die manier onderhouden ze het contact met verkopers op de voorwaarden die ze zelf prettig vinden.

Omgekeerd investeren verkopers in de relatie met hun klant, ook wel Customer Relationship Management (CRM) genoemd. Het aantal relatiemedia en klantensites bewijst, ook in Nederland, op welke massale schaal dat gebeurt. Bedrijven zorgen er ook voor dat klanten nieuwtjes over produkten via internet aan elkaar doorvertellen.

Advertenties worden restpost
Zo raakt het inefficiënte, speculatieve adverteren gemangeld tussen VRM en CRM. Advertenties zullen niet verdwijnen, zegt Searls, maar worden een restpost, geschikt voor plekken waar het relatiemanagement niet kan komen.

Daarmee loopt Searls ver voor de muziek uit. Met name VRM is op dit moment nog meer theorie dan praktijk. Toch zijn er indicaties dat hij gelijk gaat krijgen. De advertentie-omzet van Amerikaanse kranten ligt, ondanks de achter ons liggende periode van hoogconjunctuur, maar liefst 20% lager dan tien jaar geleden en de daling verloopt sinds 2004 in een steeds sneller tempo. In Nederland geeft de recente ineenstorting van de advertentie-omzet van de Volkskrant op zijn minst stof tot nadenken. Hoofdredacteur Pieter Broertjes noemde het geen conjunctureel maar een structureel probleem: de advertenties in zijn krant leveren minder respons op, tarieven kelderen, adverteerders stappen over op het internet.

Een journalistiek zwaargewicht als Jay Rosen van Pressthink weet niet hoe het gaat lopen maar neemt Searls’ voorspellingen serieus: hij verkent een scenario waarin er straks “no business model at all” meer is. Het karwei zal dan worden geklaard door mensen die geen geld verdienen met maar vanwege hun journalistieke werk. Anders gezegd: zij schrijven hun journalistieke stukken gratis om er een reputatie mee op te bouwen die ze langs andere wegen te gelde maken (dit zal veel bloggers bekend in de oren klinken).

Citizen media: geen gratuite ontwikkeling
Ik weet het, Amerika is Nederland niet. Bij ons voelt de overheid zich bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor de informatievoorziening, met het bestaan van de Publieke Omroep en het Stimuleringsfonds voor de Pers als gevolg. Maar te grote afhankelijkheid van één geldbron is altijd riskant, ook als die bron “overheid” heet.
Hoe het precies gaat lopen, weet niemand. Maar wellicht is de ontwikkeling van gedegen burgerjournalistiek een minder gratuite bezigheid dan velen denken (zie oa deze sites met nieuwe modellen voor citizen media).

Dit is het tweede artikel naar aanleiding van de bundel Future of Newspapers. Het eerste ging over nieuwe businessmodellen voor content.

Al 11 reacties — discussieer mee!