Auteur: Justin Lewis et al.

Datum: 1-2-2008

Instituut: Cardiff University

Tijdschrift: Journalism Practice

Titel: Four rumours and an explanation. A political economic account of journalists’ changing newsgathering and reporting practices

Url: http://dx.doi.org/10.1080/17512780701768493

Abstract: Net als in Nederland gaat in Groot Brittannie het gerucht dat kranten steeds minder eigen nieuws brengen, en dat dit zou komen door de teruglopende oplages en als gevolg hiervan inkrimpende redacties. In dit artikel wordt onderzocht wat er waar is van dit gerucht en de verklaringen ervoor. Er wordt onder meer geconcludeerd dat journalisten inderdaad in hoge mate teksten rechtstreeks overnemen van bronnen als persbureau’s en persberichten, en dat hoewel redacties de afgelopen decennia niet significant zijn gekrompen de werkdruk wel flink is toegenomen. Dit artikel is niet vrij toegankelijk; de url verwijst naar de abstract.

Nog geen reactie — begin de discussie!