Auteur: Mike Wayne et al.

Datum: 1-2-2008

Instituut: Brunel University

Tijdschrift: Journalism Studies

Titel: Television news and the symbolic criminalisation of young people

Url: http://dx.doi.org/10.1080/14616700701768105

Abstract: In Groot Brittannie krijgen jongeren in zowel de media als in het politieke debat een steeds negatiever imago. Dit onderzoek omvat een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de manier waarop jongeren in de Britse nieuwsmedia worden weergegeven. Jongeren blijken veelal te worden neergezet als veroorzakers van problemen of mensen die in de problemen zitten. Zij worden met name geassocieerd met geweldscriminaliteit. Positieve verhalen over jongeren ontbreken veelal, en als ze er zijn gaan ze over beroemdheden. Dit artikel is niet vrij toegankelijk; de url verwijst naar de abstract.

Nog geen reactie — begin de discussie!