Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) mocht afgelopen dinsdagavond op het jaarlijkse Feest van de Journalistiek de gezamenlijke vaderlandse pers toespreken. Het werd een tenenkrommende speech waarin de bewindsman zich van zijn kleinste kant liet zien. Een felicitatie aan het adres van Tegelwinnaar Argos kon er niet vanaf, daarmee in feite de jury schofferend. En tijdens de borrel na afloop van de festiviteiten wenste hij zelfs redacteuren van Argos niet de hand te drukken.

“Ik wil graag de grootst mogelijke meerderheid van de winnaars feliciteren”, improviseerde minister Van Middelkoop dinsdagavond rond de klok van kwart voor tien in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ‘t IJ. Even daarvoor had de redactie van Argos een Tegel in ontvangst genomen. En het was voor iedere ingewijde in de zaal duidelijk dat – ondanks de wat taalkundig onhandige uitdrukking – de minister de Argos-redactie niet wenste te feliciteren met het winnen van de prijs. Zou het een witz zijn? Zou de minister later in zijn speech alsnog een ruim gebaar maken? Niets van dat al, Van Middelkoop kreeg zelfs het miniemste complimentje aan het adres van de laureaten niet over zijn ministeriële lippen, de zaal met opgetrokken wenkbrauwen achterlatend.

Een weinig feestelijke speech
Het was een pikante bijeenkomst, afgelopen dinsdagavond. Argos en de minister stonden de afgelopen maanden immers meer dan eens tegenover elkaar. De Argos-uitzendingen over het al dan niet overtreden mandaat van de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2002 zinden de minister in het geheel niet. Bij toeval was hij al geruime tijd voor die uitzendingen uitgenodigd om op het Argos-jubileum te komen spreken. Het werd op 9 november 2007 een weinig feestelijke speech. De minister introduceerde het begrip ‘ufo-journalistiek’ om aan te duiden dat de VPRO-journalisten spoken zagen. Letterlijk zei hij: “Argos heeft het Nederlandse publiek graancirkels voorgesteld en ufo-journalistiek bedreven”. En hij kondigde bij diezelfde feestelijke gelegenheid aan te overwegen een klacht tegen Argos te zullen indienen bij de Raad voor de Journalistiek.

Diezelfde Raad beoordeelde de klacht – die er in feite om ging of Argos de minister genoeg ruimte had geboden voor wederhoor, niet gegrond. Uit de uitspraak:

De luisteraar van de uitzendingen zal zich na de uitzendingen niet aan de indruk hebben kunnen onttrekken dat de Nederlandse militairen clandestiene operaties in Afghanistan uitvoerden, buiten het mandaat om dat de politiek ter zake had verleend. De Raad begrijpt dat dit voor klager politiek zeer gevoelig ligt. Naar het oordeel van de Raad kan echter niet worden gezegd dat verweerder klager onvoldoende gelegenheid heeft gegeven tot wederhoor.

Op de werkwijze van de Argos-redactie was beroepsmatig dus niets aan te merken. Daarop verzocht de Argos-redactie of de minister de beschuldiging ‘ufo-journalistiek’ wilde terugnemen.

De minister ging daar niet op in. Verwees in een brief aan de redactie naar de brief die hij over de kwestie aan de Tweede Kamer had gezonden. En in die brief legde de minister nog eens de feiten – in zijn ogen – uit.

De minister was afgelopen dinsdag te gast op het journalistenfeest om namens ‘de soldaten in Uruzgan’ (die door het Tegel-bestuur waren aangewezen als ‘nieuwspersonen van het jaar’) de gezamenlijke pers toe te spreken. Maar niet nadat op datzelfde Tegel-feest eerst de Argos-redactie een Tegel in de wacht had gesleept voor… de verslaggeving over de Nederlandse militair missie in Afghanistan..

Toen de minister plaatsnam achter de microfoon, luisterde de zaal dan ook extra opmerkzaam toe. Zou de minister zich sportief opstellen? Zou hij er ditmaal wel in slagen een feestelijke speech te houden?

Oog voor het politieke kerakter
Niet dus. Van Middelkoop hield wel een betoog over de zegeningen van embedded journalism. Maar zelf een handreiking doen aan de journalisten die hem met hun berichtgeving op zijn hielen zaten, zat er niet in. Met zijn opmerking over ‘de grootst mogelijke meerderheid’ schoffeerde hij zelfs de jury van de Tegel, die het Argos-werk nu juist als voorbeeldig had gekwalificeerd. En die jury had wel degelijk oog gehad voor het politieke karakter van de bekroning van de Argos-uitzending door in het juryrapport te stellen:

Op basis van getuigenverklaringen, documenten en beeldmateriaal concluderen zij (de winnaars, TD) dat commando’s in 2002 buiten hun mandaatgebied hebben opgetreden in geheime operaties. De jury is zich er van bewust dat de betrokken minister dit betwist, maar meent dat Jaspers, Legebeke en Hutsch zich zo uitgebreid hebben verantwoord, dat de luisteraar zelf goed in staat wordt gesteld een oordeel te vellen over de feitelijke onderbouwing. Het is een knap staaltje onderzoeksjournalistiek.

En dus staan de jury van De Tegel (“een knap staaltje onderzoeksjournalistiek”) en de minister (“ufo-journalistiek”) in feite lijnrecht tegenover elkaar.

“Zelfs geen hand schudden”
Maar nog waren de kansen van Van Middelkoop op een sportief gebaar niet voorbij, toen na afloop de prijswinnende Argos-redacteuren Huub Jaspers, Gerard Legebeke en Franz-Jozef Hutsch zich bij de minister voegden. “Hij wilde ons zelfs geen hand schudden”, zegt Argos-eindredacteur Legebeke. “Misschien wilde hij niet dat zo’n handdruk door de aanwezige fotografen zou worden vastgelegd.” Wel spraken de journalisten enige tijd met de minister, maar die bleek niet van plan de winnaars te feliciteren, laat staan zijn woorden over ufo-journalistiek in te trekken.

Eerder stond het land op z’n kop toen een minister een toegestoken hand aan een geestelijke niet beantwoord zag. Nu hebben we een minister die, te gast bij de vaderlandse pers, een groep prijswinnende journalisten niet de hand wil toesteken. Om een modern politiek statement uit de kast te halen: het moet toch niet veel gekker worden. De minister had zich groter moeten tonen. Had zich handiger uit de situatie kunnen redden. En had zich van zijn sportieve kant moeten laten zien. Het was overigens een van de weinige dissonanten op een verder geslaagd feestje. Maar wie ooit nog eens iets te vieren heeft en een feestredenaar zoekt: de huidige minister van Defensie lijkt een slechte kandidaat.

middelkoop

Theo Dersjant

Theo Dersjant is een Nederlandse journalist en docent aan de Fontys Hogeschool Journalistiek.
Profiel-pagina
Al 11 reacties — discussieer mee!