We denken allemaal te weten hoe de Nederlandse krantenwereld ervoor staat maar weten we dat ook?
Beantwoord de tien vragen en verras uzelf.
(n.b. bij vragen naar recente cijfers van dagbladen wordt gedoeld op cijfers van betaalde en gratis kranten samen).

——————————————————————————————

1. Vergeleken met 1981 ligt de totale oplage van Nederlandse kranten nu

(a) 30% hoger
(b) 15% hoger
(c) op hetzelfde niveau
(d) 15% lager
(e) 30% lager

2. Vergeleken met 1981 lag het gemiddelde rendement van de Nederlandse dagbladen in 2007

(a) bijna driemaal zo hoog
(b) bijna tweemaal zo hoog
(c) op hetzelfde niveau
(d) bijna tweemaal zo laag
(e) bijna driemaal zo laag

3. Vergeleken met 1981 ligt het aantal verspreide dagbladen per 100.000 inwoners nu

(a) 30% hoger
(b) 10% hoger
(c) op hetzelfde niveau
(d) 10% lager
(e) 30% lager

4. Het aantal dagbladjournalisten in Nederland is tussen 1980 en 2006

(a) gegroeid met 25%
(b) gegroeid met 10%
(c) gelijk gebleven
(d) afgenomen met 10%
(e) afgenomen met 25%

5. In 1980 besloegen de redactiekosten 20% van de totale kosten van het gemiddelde krantenbedrijf. Sindsdien is dat percentage

(a) gedaald naar 14%
(b) gedaald naar 17%
(c) gelijk gebleven
(d) gestegen naar 23%
(e) gestegen naar 26%

6. In 1980 besteedden Nederlanders in de leeftijdscategorie 20 t/m 34 jaar per week 2 uur aan het lezen van kranten. In 2005 lag die leestijd

(a) 40% lager
(b) 50% lager
(c) 60% lager
(d) 70% lager
(e) 80% lager

7. In 1980 besteedden Nederlanders in de leeftijdscategorie 35 t/m 49 jaar per week 2,5 uur aan het lezen van kranten. In 2005 lag die leestijd

(a) 40% lager
(b) 50% lager
(c) 60% lager
(d) 70% lager
(e) 80% lager

8. Hoeveel procent van de Nederlanders (13 jaar of ouder) bezoekt maandelijks één of meer dagbladportals?

(a) 77%
(b) 67%
(c) 57%
(d) 47%
(e) 37%

9. Welk percentage van de omzet halen de Nederlandse kranten op dit moment gemiddeld uit digitale activiteiten? (bron: PricewaterhouseCoopers)

(a) 22%
(b) 17%
(c) 12%
(d) 7%
(e) 2%

10. Welk percentage van de omzet halen de Nederlandse kranten in 2012 naar verwachting uit digitale activiteiten? (bron: PricewaterhouseCoopers)

(a) 24%
(b) 19%
(c) 14%
(d) 9%
(e) 4%

——————————————————————————————

15-20 punten: U heeft een realistisch beeld van de situatie
8-14 punten: U heeft een gebrekkig beeld van de situatie
0-7 punten: Uw beeld van de situatie is niet realistisch

Sleutel:

1)
a = 1
b = 2
c = 1
d = 0
e = 0

2)
a = 2 (gemiddeld rendement in 1981: 3,5%; gemiddeld rendement in 2007: 9%)
b = 1
c = 0
d = 0
e = 0

3)
a = 0
b = 1
c = 2 (van 32.486 naar 33.234)
d = 1
e = 0

4)
a = 2 (van ongeveer 3.200 naar 4.000)
b = 1
c = 0
d = 0
e = 0

5)
a = 0
b = 0
c = 0
d = 1
e = 2

6)
a = 0
b = 0
c = 0
d = 1
e = 2

7)
a = 0
b = 1
c = 2
d = 1
e = 0

8)
a = 0
b = 0
c = 1
d = 2
e = 1

9)
a = 0
b = 0
c = 0
d = 1
e = 2

10)
a = 0
b = 0
c = 0
d = 1
e = 2

Bronnen:

1.
http://www.persmediamonitor.nl/cgi-bin/display.cgi?path=1_1
http://www.pwc.com/Extweb/onlineforms.nsf/docid/0C1E3760C0ED03EF802574CC0046B6E1/$file/PwC_EMOutlook08_Newspaper_Publishing.pdf

2.
http://www.nuv.nl/SiteCollectionDocuments/NDP_jrvrsl07.pdf
mondelinge opgave secretariaat Nederlandse Dagbladpers

3.
Huub Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 2004, p. 559
http://www.pwc.com/Extweb/onlineforms.nsf/docid/0C1E3760C0ED03EF802574CC0046B6E1/$file/PwC_EMOutlook08_Newspaper_Publishing.pdf

4.
Huub Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 2004, p. 433

Inkrimpingen bij kranten gaan door

5.
http://www.nuv.nl/SiteCollectionDocuments/NDP_jrvrsl07.pdf
Joan Hemels, De Wankele krant; in: Bardoel en Bierhoff Media -feiten, structuren; Wolters Noordhoff 1991

6.
http://www.persmediamonitor.nl/cgi-bin/display.cgi?path=1_1

7.
http://www.persmediamonitor.nl/cgi-bin/display.cgi?path=1_1

8.
http://www.cebuco.nl/website/actueel.asp?menuid=15&ntype=&nid=816

9.
http://www.pwc.com/Extweb/onlineforms.nsf/docid/0C1E3760C0ED03EF802574CC0046B6E1/$file/PwC_EMOutlook08_Newspaper_Publishing.pdf

10.
http://www.pwc.com/Extweb/onlineforms.nsf/docid/0C1E3760C0ED03EF802574CC0046B6E1/$file/PwC_EMOutlook08_Newspaper_Publishing.pdf

Al 4 reacties — discussieer mee!