BurenDe professionalisering van de journalistiek heeft ertoe geleid dat kranten zich hebben vervreemd van de gemeenschap waarvoor ze schrijven. Journalisten weten vaak te weinig van de mensen voor wie ze schrijven. Dat betoogt Robert Niles op OJR. Maar al te vaak nemen redacties journalisten aan die geen affiniteit hebben met het onderwerp of de regio waarover ze schrijven. Lezers hebben dat door en haken af. Volgens Niles is het bouwen van een gemeenschap de belangrijkste opdracht voor een journalistieke uitgave. En dat bouwen gaat het makkelijkst van binnenuit.

Maarten Reijnders

Nog geen reactie — begin de discussie!