anoniemOp het interview met Erik van Gruijthuijsen (ANP), op deze website geplaatst op 13 maart, is door velen gereageerd. (Jammer dat op het doorwrochte artikel van Jan Marijnissen door bijna niemand is gereageerd.) Een aantal reacties ging over de naamsvermelding bij de reacties: dienen degenen die reageren de voor- en achternaam te gebruiken, kunnen ze volstaan met een voornaam of is een nickname voldoende?
Hans Roodenburg vindt dat een voor- en achternaam noodzakelijk is.

Miriam (voluit: Miriam J. van der Have) en Erick (?) vinden een voornaam meer dan voldoende. Goof de Goof wenst niet meer prijs te geven dan de nickname.

Voor de achtergrond van deze discussie zijn mijns inziens twee zaken van belang. Enerzijds is het een kwestie van leeftijd. De ouderen (zeg maar boven de vijftig jaar) weten niet beter dan dat het overeenkomstig de journalistieke etiquette is voor- en achternaam te gebruiken. De jongeren, tot een jaar of veertig, vinden meestal een voornaam voldoende.

Anderzijds wreekt zich dat De Nieuwe Reporter zowel een platform is voor journalisten als een platform voor webloggers. Journalisten hechten aan namen op een website voor journalisten en zijn allergisch voor nicknames; journalisten willen graag meteen weten met wie zij te maken hebben – ze beschouwen pseudoniemen als obstakels. Webloggers die geen journalist zijn, hechten aan nicknames en wensen zich verre te houden van voor- en achternamen; een nickname vinden ze voldoende en voor- en achternamen zijn niet van belang, mede in verband met de bescherming van de persoonsgegevens op internet.

Hier doet zich een botsing voor tussen drie groepen: de oudere journalist, de jongere journalist en de weblogger.
De oplossing is volgens mij heel eenvoudig – en overeenkomstig de DNR-spelregels (die luiden: Reacties op posts zijn welkom, onder vermelding van naam en e-mailadres. Wees echter beleefd, en ‘to the point’.)
Beleefd zijn houdt in: voornaam + achternaam. Het alleen vermelden van een voornaam roept vragen op. En een nickname is ronduit onbeleefd.

Al 31 reacties — discussieer mee!