Geert Wilders (bron foto: www.pvv.nl)Voor politiek nieuws verschilt het clickgedrag per headline sterk. Lezers hebben duidelijke voorkeuren. Niet alleen veelbesproken politici zoals Wilders en Verdonk wekken veel interesse bij lezers op. Naast de naam van een politicus, zijn emoties, kritiek en conflict belangrijke factoren die het clickgedrag stimuleren. Dit blijkt uit mijn scriptieonderzoek in samenwerking met Publistat en Nu.nl

In dit onderzoek zijn bezoekersstatistieken van Nu.nl gekoppeld aan inhoudelijke en talige eigenschappen van politieke headlines. Door deze gegevens aan elkaar te linken, is te achterhalen welke kenmerken per headline naast de bekendheid van een minister voor meer of minder interesse zorgen. Hiervoor zijn politieke headlines in 2008 op NU.nl onderzocht (n=346). De voorwaarde die aan de headlines is gesteld, is dat de tien bekendste ministers en Wilders en Verdonk als onderwerp zichtbaar moeten zijn.

Niet alleen namen doorslaggevend
Uit de resultaten blijkt dat headlines met Wilders veruit het populairst zijn. De partijleider staat op ruime afstand van de ministers. Wilders scoort gemiddeld ruim 90.000 pageviews per headline tegenover bijna 29.000 clicks voor de onderzochte ministers gemiddeld. Hierin is de positieve invloed van ‘controversiële personen’ op de belangstelling van de lezers goed zichtbaar. Maar niet iedere headline over Wilders is even populair. De headline ´Wilders woedend op Balkenende na bedreigingen´ is met 317.000 clicks ruim viermaal vaker aangeklikt dan de headline ´Wilders wil debatavonden over Fitna´. De ene headline is de ander niet. Beiden headlines gaan over Wilders, maar de headlines worden anders waargenomen. Hoe is dit te verklaren?

De inhoud van headlines
Om een antwoord te vinden voor de verschillen in perceptie van headlines is de inhoud van politieke headlines onderzocht met de NET-methode (Kleinnijenhuis, 2006). Dit is een meetinstrument voor de analyse van politiek nieuws. Met de methode bekijk je met wie een politicus in relatie staat: een actor (persoon, land, instelling, politieke partij, etc.) of een issue (koopkracht, economie, reistijdverbetering, onderwijs, Fitna, etc). Daarnaast leg je de relatie vast tussen een politicus en een actor of issue: uit de politicus kritiek, is de politicus in conflict, is er sprake van steun of stimulans of is er geen richting te bepalen (neutraal)?

Kritiek en conflict scoort, beleid en steun niet populair
Kijken we naar die tien geselecteerde ministers dan hebben lezers meer belangstelling voor ministers die in beeld zijn met actoren dan voor headlines over de beleidsportefeuille van een minister. Lezers clicken 42% vaker door op headlines waarin ministers in beeld zijn met actoren dan met economische of maatschappelijke thema’s.

Is een minister in beeld met een actor dan geven lezers de voorkeur aan ministers die aan de hand van standpunten of acties kritiek uiten of in conflict zijn. Dit levert gemiddeld per bericht 47 % meer pageviews op dan ministers die steun geven op opkomen voor anderen. Ter vergelijking: ministers die zichtbaar zijn met beleidsthema’s ontvangen gemiddeld per headline zelfs 73% minder clicks dan headlines over ministers met kritiek en conflict.

Het taalgebruik in headlines
Naast de inhoud van headlines is het taalgebruik in headlines onderzocht. Hiervoor is de Halliday-methode (Halliday, 1985) gebruikt. Met deze methode is de invloed van betekenissen die (werk)woorden uitdrukken onderzocht. Ter illustratie: het werkwoord bezoeken in ‘Balkenende bezoekt Bush’ representeert een handeling van de premier. Mentale werkwoorden als vinden en willen verwijzen naar een manier van denken van een politicus, zoals in de headline ‘Eurlings wil snel tientallen snelwegen verbreden’. Een mentaal werkwoord bevat zelfs drie typen: cognitie (een manier van denken), affectie (een manier van voelen) en perceptie (een manier van zien).

Lezers geven voorkeur aan emotionele politici
Headlines met affectieve werkwoorden zijn het meest populair. Werkwoorden als hekelen en vrezen zijn illustratief. Headlines waarin de affectie/emotie van een minister zichtbaar is, scoren gemiddeld per headline 86 % meer clicks dan wanneer de denkwijze van een minister zichtbaar is. In vergelijking met handelingen van ministers leveren affectieve werkwoorden gemiddeld 58 % meer clicks per headline op. Niet alleen affectieve werkwoorden, maar ook bijvoeglijke naamwoorden als woedend en blij trekken veel aandacht van lezers. Dit onderstreept dat lezers de voorkeur geven aan emoties van politici.

Top 10 emoties
1. Wilders woedend op Balkenende na bedreigingen (317.141 pageviews)
2. Wilders woedend over ‘leugens’ kabinet (184.951)
3. Wilders vreest arrestatiebevel van Jordanië (114.995)
4. Balkenende ‘bevreemd’ over reacties na debat Fitna (112.256)
5. Balkenende hekelt paniekverhalen recessie (94.434)
6. Vogelaar blij met moslimstandpunt Wildersfilm (91.770)
7. Verdonk heeft spijt van wegblijven bij Uruzgandebat (72.324)
8. Balkenende hekelt steun Bos voor Obama (70.588)
9. Wilders verheugd over opkomst ‘haat-manifestatie’ (69.207)
10. Balkenende voelt solidariteit bij EU-collega’s (63.880)

UPDATE: lees de scriptie van Eelco Snip.

Al 7 reacties — discussieer mee!