telefoonDe Raad voor de Journalistiek wil een debat over de vraag of journalisten telefoongesprekken mogen opnemen zonder dat ze degene met wie ze spreken daarover van tevoren inlichten. Aanleiding voor een dergelijk debat is de uitspraak van de Raad in de zaak van Habitura tegen Joep Dohmen en NRC Handelsblad. De Raad oordeelde dat Dohmen zijn gesprekspartner had moeten vertellen dat het gesprek werd opgenomen. “De Raad heeft geconstateerd dat de redactie van punt 2.1.6. van de Leidraad – betreffende het opnemen van telefoongesprekken – niet uitblinkt in helderheid en dat er bovendien een spanningsveld bestaat tussen deze bepaling en de journalistieke praktijk”, zo valt te lezen op de site van de Raad.

Maarten Reijnders

Al 12 reacties — discussieer mee!