willwriteforfoodHoe ontwikkelt de arbeidsmarkt voor journalisten zich? Volgens Jaap Dik en Anke Brummerhop van het werving- en selectiebureau De Redactie is de vraag naar journalisten en redacteuren sinds eind 2008 flink afgenomen. Vooral kranten en tijdschriften zijn terughoudend met het aannemen van nieuwe medewerkers. Bij custom media en bij de communicatieafdelingen van overheden en non-profitorganisaties blijft de vraag naar redacteuren daarentegen groot.

Volgens onze inschatting is de vraag naar redactionele arbeidskrachten sinds het najaar van 2008 zo’n beetje gehalveerd. Dat cijfer is in lijn met de reactie op de crisis die we in het hele land waarnemen. Het devies is: adem inhouden, buikriem aanhalen, hand op de knip en overleven.

Maar een gemiddelde doet vrijwel nooit recht aan de nuances van realiteit. De uitgevers van dagbladen en tijdschriften die te kampen hebben met teruglopende advertentieomzetten, bewaken hun redactionele budgetten als een strenge Cerberus. Deze groep is op zoek naar nieuwe en vooral flexibele werkmodellen.

Custom media
Gunstigere berichten komen recentelijk van uitgevers die zich bezighouden met de productie van custom media (uitgaven om de band tussen een bedrijf en de klant te versterken). De crisis heeft menige organisatie op het spoor gezet van de noodzaak tot (extra) communicatie. Het aantal aanvragen dat wij uit de custom-hoek ontvangen weerspiegelt deze ontwikkeling.

Onzekerheid doet de vraag naar informatie toenemen, ook binnen organisaties. Mensen kunnen slecht tegen onzekerheid, ze willen weten waar ze aan toe zijn. Gerichte interne communicatie die op een rustige manier uitlegt hoe de vlag erbij staat, is in tijden van crisis bijzonder waardevol.

Voor bedrijven en organisaties geldt dat zij bepaalde vormen van communicatie wel een tijdje kunnen opschorten, maar niet eindeloos. Op den duur moet die nieuwe website er toch komen en het jaarverslag moet op tijd verschijnen.

Kat uit de boom kijken
Het beeld van de laatste maanden van 2009 was dat van een voorzichtig herstel. Wij constateren dat het aantal aanvragen voor de vervulling van tijdelijke functies sinds 1 september 2009 weer zienderogen is toegenomen. Deze trend heeft zich in de eerste dagen van 2010 gecontinueerd.

De indruk bestaat dat bedrijven en organisaties de kat nog even uit de boom willen kijken. Liever een tijdelijke redacteur voor een paar maanden dan direct zwaaien met een vast contract.

Dit houdt in dat de kwaliteit van de ‘invallers’ buiten kijf moet staan. Zij moeten aan een half woord voldoende hebben. Op een redactie moeten zij binnen een paar dagen volwaardig mee kunnen draaien. De opdrachtgevers leggen de lat hoog.

Community
Een lange-termijntrend, waar de crisis vrijwel geen vat op heeft, is het toenemend gewicht dat overheden en non-profitorganisaties aan communicatie hechten. De omvang van communicatieafdelingen spreekt in dit op zicht boekdelen.

Intussen is het vak redacteur aan een voortdurend veranderingsproces onderhevig. Media, en dus de redacteuren die aan deze media verbonden zijn, worden steeds interactiever. Zij gaan het gesprek aan met de leden van de community waar zij zich op richten. Redacteuren kunnen het zich al lang niet meer veroorloven zich te laten drijven op hun vakmanschap, hun oude successen en hun routine.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De redacteur van de toekomst is zich bewust van het snel veranderende medialandschap en is bereid zich daaraan aan te passen.

Al 2 reacties — discussieer mee!